בחרו עמוד

Soparfi (Société de Participations Financières) היא חברה מסחרית בלתי מפוקחת הנשלטת על ידי ההוראות הכלליות של החוקים המקובלים בלוקסמבורג ומשטר המס הכללי. הוא נחשב לרכב השקעה ו/או אחזקות מצוין שכן הוא יכול להחזיק את כל סוגי הנכסים, כמו גם מטלטלין ומקרקעין. אין מגבלות מבחינת משקיעים, שכן כל ישות משפטית או אדם פרטי רשאים להשקיע ב-Soparfi.

מידע זה אינו מיועד להחליף מס אישי או ייעוץ משפטי ספציפי. אנו מציעים לך לדון במצב הספציפי שלך עם מס או יועץ משפטי מוסמך.