Επιλογή Σελίδας

ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΣΕ ΑΚΊΝΗΤΑ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ

Τον τελευταίο καιρό, τα επιτόκια των λογαριασμών ταμιευτηρίου έχουν γίνει πολύ μικρά. Επίσης, η απόδοση του επιτοκίου στην αγορά χρήματος σε ευρώ είναι χαμηλότερη από τον πληθωρισμό.

Πολλοί επιχειρηματίες και επενδυτές αναζητούν διαφοροποίηση για να μετριάσουν τις επιπτώσεις του πληθωρισμού, και δεδομένης της οικονομικής δυναμικής της αγοράς ακινήτων του Λουξεμβούργου τα τελευταία χρόνια, η επένδυση σε ενοικιαζόμενα ακίνητα παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα αποδόσεων.

Αξιόπιστα αρχεία έχουν επίσης αποδείξει ότι η αξία των ακινήτων του Λουξεμβούργου αυξάνεται ετησίως και αν σκέφτεστε ειλικρινά εξαιρετικές επιλογές διαφοροποίησης, τα ακίνη τα αξίζουν να τα εξετάσετε.

Αν έχετε επιλέξει αυτή τη φοβερή επιλογή, θα έχετε το προνόμιο να:

 • αναπτύξουν περιουσιακά στοιχεία, αυτά μπορούν να κληρονομηθούν από τα παιδιά σας και άλλα εξαρτώμενα μέλη.
 • όταν το ακίνητό σας είναι προς μίσθωση ή ενοικίαση για μεγάλο χρονικό διάστημα, κερδίζετε επιπλέον και σταθερά έσοδα.
 • Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να θέσετε το ακίνητό σας προς πώληση μετά από μερικά χρόνια, μπορεί να αποκομίσετε κεφαλαιακά κέρδη τα οποία μπορείτε να τα βάλετε σε έναν άλλο γύρο επενδύσεων σε ακίνητα.

Γιατί η αγορά επενδύσεων σε ακίνητα στο Λουξεμβούργο εξακολουθεί να είναι κερδοφόρα;

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τα κέρδη από την επένδυση σε ακίνητα:

 • Οι τιμές αγοράς.
 • Η φύση του ακινήτου.
 • Πού βρίσκεται το ακίνητο.
 • Το κανονικό ενοίκιο για αυτό το είδος ακινήτου.
 • Ποσοστό φόρου.

Παρόλο που οι τιμές των ακινήτων είναι τόσο υψηλές όσο και οι αποδόσεις, εξετάζοντας προσεκτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, εξακολουθεί να αποτελεί μια βιώσιμη επιλογή, διότι:

 • Τα παραδοσιακά αποταμιευτικά προγράμματα βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο όλων των εποχών και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να συγκριθούν με το κέρδος από την επένδυση σε ακίνητα.
 • Τα κεφαλαιακά κέρδη μπορούν σίγουρα να αναμένονται, καθώς οι τιμές των κατοικιών στο Λουξεμβούργο έχουν αυξηθεί κατά 4,9% ετησίως από το 2010, δηλαδή περισσότερο από ό,τι σε άλλα κράτη της ΕΕ.
 • Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για σπίτια, τόσο για ενοικίαση όσο και για άμεση αγορά, τόσο που θα χρειαστεί μόνο λίγος χρόνος από τη στιγμή που ένας ενοικιαστής θα αδειάσει ένα ακίνητο και κάποιος άλλος θα το αναζητήσει.
 • Σε σύγκριση με άλλες χώρες, το κόστος των κατοικιών και οι φόροι ακίνητης περιουσίας είναι σχετικά χαμηλοί στο Λουξεμβούργο.

Στο Λουξεμβούργο έχουν θεσπιστεί διάφορες πολιτικές όσον αφορά τη φορολόγηση των ακινήτων, όπως η έκπτωση των χρεωστικών τόκων δανείου, οι αποσβέσεις κ.λπ. Μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτό και να γίνετε επενδυτής ακινήτων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΌΜΕΝΑ ΑΚΊΝΗΤΑ

Εάν είστε φορολογικός κάτοικος ή ισοδύναμος κάτοικος Λουξεμβούργου, πρέπει να καταθέσετε τα εισοδήματα από ενοίκια ή τα κεφαλαιακά κέρδη σας στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Ο φόρος στο Λουξεμβούργο αφαιρείται από το μίσθωμα που πραγματοποιείται για ένα ακίνητο κατά το φορολογικό έτος.

Και για ακίνητα εκτός της χώρας, οι φόροι θα αφαιρούνται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους της συγκεκριμένης χώρας. Ωστόσο, τυχόν ενοίκια που εισπράττονται από ακίνητα εκτός της χώρας θα συνυπολογιστούν στους τελικούς υπολογισμούς του φορολογικού σας ποσοστού στο Λουξεμβούργο. Έτσι, ο φορολογικός συντελεστής χρησιμοποιείται για τα φορολογητέα κέρδη.

DEVALUATION

Για τους φορολογικούς κατοίκους ή παρόμοιες οντότητες στο Λουξεμβούργο, υπάρχει περιθώριο μείωσης της βάσης φορολογητέου εισοδήματος εάν υπάρχει αποδεδειγμένη υποτίμηση της περιουσίας τους. Η υποτίμηση προσδιορίζεται με βάση την τιμή στην οποία αποκτήθηκε το ακίνητο ή το συνολικό κόστος κατασκευής και τυχόν άλλα τέλη εγγραφής και ΦΠΑ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα αγοράς του οικοπέδου.

Το συνολικό κόστος απόκτησης υπολογίζεται προσθέτοντας το κόστος αγοράς, άλλα πρόσθετα έξοδα και έξοδα μετά την αγορά. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται, μερικές φορές η αξία του οικοπέδου μπορεί να μην είναι γνωστή, εκτιμάται ότι είναι περίπου το 20% του συνολικού κόστους απόκτησης του κτιρίου.

ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΊ ΌΤΙ :

Τα κτίρια που προορίζονται για σκοπούς ενοικίασης εξαρτώνται πλέον από την ημερομηνία αγοράς. Ακριβώς, εξαρτάται από το αν το ακίνητο αποκτήθηκε πριν ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

Κατοικίες που αγοράστηκαν (ή κατασκευάστηκαν) πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

Εάν κατασκευάστηκε πριν από < 6 χρόνια: 6%

αν κατασκευάστηκε πριν από 6 έως 60 χρόνια: 2%

αν έχει κατασκευαστεί πριν από 60 χρόνια: 3%

Κατοικίες που αποκτώνται ή ανεγείρονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2021

αν κατασκευάστηκε πριν από < 5 χρόνια: (διπλασιάζεται για ζευγάρια που υπόκεινται σε κοινή φορολογία)

αν κατασκευάστηκε πριν από 5 έως 60 χρόνια: 2%

αν έχει κατασκευαστεί πριν από 60 χρόνια: 3%

Επιπλέον, σε όλες τις περιπτώσεις, το ακίνητο μπορεί να τύχει ενός συντελεστή υποτίμησης 6% για 10 χρόνια, εάν έχει γίνει οποιαδήποτε ενεργειακή αναβάθμιση ή ανακαίνιση στο κτίριο με πρόθεση να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ενοικίασης μετά από επιχορήγηση που έχει διατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

ΠΌΣΑ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΉΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΟΜΊΣΕΤΕ ΚΈΡΔΗ ΑΠΌ ΤΟ ΑΚΊΝΗΤΌ ΣΑΣ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ;

Ως φορολογικός κάτοικος Λουξεμβούργου, μπορείτε να εκπίπτετε τις πραγματικές δαπάνες για τη δημιουργία εισοδήματος από ενοίκια.

Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Όλοι οι χρεωστικοί τόκοι του στεγαστικού δανείου για την αγορά ακινήτου προς ενοικίαση.
 • Κόστος χρηματοδότησης: εφάπαξ τέλος, πράξη εγγραφής υποθήκης, έξοδα επεξεργασίας του φακέλου.
 • Φόρος γης και δημοτικός φόρος.
 • Συντήρηση και επισκευές.
 • Ασφάλιστρα, όπως αστικής ευθύνης, πυρκαγιάς κ.λπ.

Υπάρχουν πολλά οφέλη από την επένδυση σε ένα ενοικιαζόμενο ακίνητο. Αλλά είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι οι αγορές επίσης παλινδρομούν. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει πιθανότητα το ακίνητο να παραμείνει κενό για κάποιο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι οι πληρωμές του ενυπόθηκου δανείου σας πραγματοποιούνται νωρίς.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ ΛΎΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΕΝΌΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΌΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΉΤΟΥ

Η διαβούλευση με τον εμπειρογνώμονα της Damalion θα σας δώσει την ευκαιρία να επιλέξετε την κατάλληλη επιλογή χρηματοδότησης για τους στόχους της ιδιοκτησίας σας, ανάλογα με την αρχή της επένδυσής σας.

Υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες χρηματοδοτικές λύσεις που έχουν μεγαλύτερη ευελιξία για την επένδυση ενοικίασης, μπορείτε να επιλέξετε από τις επιλογές όπως:

 • Δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου: Αυτό σας επιτρέπει να εξοφλήσετε το δάνειο αμέσως, ακόμη και πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο, χωρίς κυρώσεις.
 • Μη αποσβεσμένο δάνειο: Μπορείτε να επιστρέψετε μόνο το κεφάλαιο στο τέλος της περιόδου του δανείου. Οι πληρωμές τόκων μπορούν να γίνουν σε αυτή την περίπτωση, αλλά πρέπει να υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία που θα χρησιμεύσουν ως εγγύηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι το δάνειο θα αποπληρωθεί κατά ή πριν από την τελική ημερομηνία λήξης του.

Η DAMALION μπορεί επίσης να σας διευκολύνει και να σας βοηθήσει να λάβετε εξατομικευμένα δάνεια, κατάλληλα για τις περιστάσεις σας. Η συνεργαζόμενη τράπεζά μας προσπαθεί να δώσει απάντηση εντός του απαιτούμενου χρόνου, όπου αυτό είναι δυνατόν. Φροντίζουμε να υπάρχει επαρκής βοήθεια ώστε να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που σας παρουσιάζονται.

Παρακαλώ σημειώστε:

Για να επενδύσετε σε ενοικιαζόμενο ακίνητο, θα σας ζητηθεί από την τράπεζα να καταθέσετε μια προκαταβολή.

Η Damalion συνεργάζεται με ένα εξειδικευμένο και διαπιστευμένο δίκτυο επαγγελματιών του κλάδου των ακινήτων στο Λουξεμβούργο. Βοηθάμε τους πελάτες μας να εντοπίσουν ευκαιρίες ακινήτων που ανταποκρίνονται στα επενδυτικά τους κριτήρια. Επιπλέον, τους βοηθάμε να εφαρμόσουν τα κατάλληλα επενδυτικά οχήματα για να φέρουν λειτουργική αριστεία και φορολογικά πλεονεκτήματα στις επενδύσεις τους.