INVESTEREN IN ONROEREND GOED IN LUXEMBURG

De laatste tijd is de rente op spaarrekeningen akelig laag geworden. Ook is de rente op de euro-geldmarkt lager dan de inflatie.

Veel zakenlui en beleggers zijn op zoek naar diversificatie om de gevolgen van de inflatie te verzachten, en gezien de financiële dynamiek van de Luxemburgse vastgoedmarkt in de afgelopen jaren, biedt investeren in huurwoningen een breed scala aan rendementen.

Betrouwbare gegevens hebben ook aangetoond dat de waarde van Luxemburgs onroerend goed jaarlijks toeneemt en als u oprecht op zoek bent naar uitstekende diversificatiemogelijkheden, dan is onroerend goed het overwegen waard.

Als je voor deze geweldige optie hebt gekozen, zul je het voorrecht hebben om:

 • vermogen te ontwikkelen, kunnen deze worden geërfd door uw kinderen en andere personen ten laste.
 • wanneer uw eigendom voor een lange periode wordt verhuurd of verhuurd, maakt u extra en regelmatige inkomsten.
 • U hebt ook de mogelijkheid om uw eigendom na enkele jaren te koop te stellen, u zou een meerwaarde kunnen realiseren die u in een andere investeringsronde in vastgoed kunt steken.

Waarom is de Luxemburgse vastgoedinvesteringsmarkt nog steeds winstgevend?

Er zijn verschillende factoren die de winst op investeringen in onroerend goed beïnvloeden:

 • De koopprijzen.
 • De aard van het eigendom.
 • Waar het eigendom zich bevindt.
 • De standaard huur op dit soort onroerend goed.
 • Belastingpercentage.

Ook al zijn de vastgoedprijzen even hoog als de rendementen, toch is het, als men de voors en tegens zorgvuldig afweegt, nog steeds een haalbare optie, omdat:

 • De traditionele spaarplannen zijn op hun laagste peil en kunnen zich dus niet meten met de winst uit beleggingen in onroerend goed.
 • Meerwaarden zijn zeker te verwachten, de huizenprijzen in Luxemburg zijn sinds 2010 jaarlijks met 4,9% gestegen, dus hoger dan in andere landen van de EU.
 • Er is een grote vraag naar woningen, zowel voor huur als voor koop, zo groot dat er slechts een korte tijd verstrijkt tussen het moment waarop een huurder een woning verlaat en een andere er een zoekt.
 • In vergelijking met andere landen in de omgeving zijn de huizenprijzen en de onroerendgoedbelasting in Luxemburg relatief laag.

In Luxemburg zijn verschillende beleidsmaatregelen ingevoerd met betrekking tot de onroerendgoedbelasting, zoals de aftrek van debetrente op een lening, afschrijvingen, enz. U kunt hier uw voordeel mee doen en een vastgoedbelegger worden.

FISCALE GEVOLGEN VAN HET INVESTEREN IN HUURWONINGEN

Als u fiscaal inwoner bent of het equivalent daarvan in Luxemburg, moet u uw huurinkomsten of vermogenswinsten op uw inkomstenbelastingaangifte vermelden. De belasting in Luxemburg wordt afgetrokken van de huur die in het belastingjaar op een onroerend goed wordt gerealiseerd.

En voor eigendommen buiten het land zullen belastingen worden afgetrokken volgens de belastingwetten van dat land. De huur die u van buiten het land ontvangt, wordt echter wel verrekend in de uiteindelijke berekening van uw belastingpercentage in Luxemburg. Het belastingtarief wordt dus gebruikt voor belastbare winsten.

DEVALUATIE

Voor fiscale ingezetenen of soortgelijke entiteiten in Luxemburg is er ruimte voor vermindering van de belastbare inkomstengrondslag indien er sprake is van een controleerbare devaluatie van hun onroerend goed. De devaluatie wordt bepaald op basis van de prijs waartegen het onroerend goed is verworven of de totale bouwkosten en eventuele andere kosten voor registratie en BTW, met uitzondering van de kosten voor de aankoop van de grond.

De totale aankoopkosten worden berekend door de aankoopkosten, de andere bijkomende kosten en de kosten na de aankoop bij elkaar op te tellen. Behalve in situaties waarin dit is bepaald, is het mogelijk dat de waarde van de grond niet bekend is, maar deze wordt geschat op ongeveer 20% van de totale kosten van de aankoop van het gebouw.

BELANGRIJK OM OP TE MERKEN DAT :

Gebouwen die bestemd zijn voor verhuur, zijn nu afhankelijk van de datum van aankoop. Het hangt er precies vanaf of het onroerend goed vóór of na 1 januari 2021 is verworven.

Woongebouwen gekocht (of gebouwd) vóór 1 januari 2021

Als het < 6 jaar geleden gebouwd is: 6%

als het tussen 6 en 60 jaar geleden gebouwd is: 2%

als het > 60 jaar geleden gebouwd is: 3%

Residentiële gebouwen verworven of opgericht na 1 januari 2021

als het < 5 jaar geleden is gebouwd: 4% + extra belastingvoordeel van 1% tot EUR 10.000 (verdubbeld voor echtparen die gezamenlijk belastingplichtig zijn)

als het tussen 5 en 60 jaar geleden gebouwd is: 2%

als het > 60 jaar geleden gebouwd is: 3%

Bovendien kan het onroerend goed in alle gevallen in aanmerking komen voor een devaluatiepercentage van 6% gedurende 10 jaar indien er energetische aanpassingen of renovaties aan het gebouw zijn uitgevoerd met de bedoeling het voor verhuurdoeleinden te gebruiken nadat een subsidie door het Ministerie van Milieu beschikbaar is gesteld.

HOEVEEL IS ER NODIG OM UW LUXEMBURGS ONROEREND GOED TE VERWERVEN EN ER WINST UIT TE HALEN?

Als fiscaal inwoner van Luxemburg kunt u de werkelijke kosten van het zelf genereren van huurinkomsten aftrekken.

Deze omvatten:

 • Alle debetrente op de woninglening voor het buy-to-let eigendom.
 • Financieringskosten: eenmalige kosten, akte van inschrijving op de hypotheek, kosten voor de behandeling van het dossier.
 • Grondbelasting en gemeentebelasting.
 • Onderhoud en reparaties.
 • Verzekeringspremies, zoals wettelijke aansprakelijkheid, brand, enz.

Er zijn heel wat voordelen verbonden aan het investeren in een huurwoning. Maar het is relevant op te merken dat markten ook achteruitgaan. Vergeet niet dat er een mogelijkheid is dat het pand een tijdje leeg blijft staan. U moet er ook voor zorgen dat uw hypotheekbetalingen niettemin vroegtijdig worden gedaan.

ALTERNATIEVEN VOOR DE FINANCIERING VAN EEN HUURWONING

Raadpleging van uw Damalion-deskundige zal u de mogelijkheid bieden de geschikte financieringsoptie te kiezen voor uw vastgoeddoelstellingen, afhankelijk van uw investeringsprincipe.

Er zijn verschillende financieringsoplossingen beschikbaar die meer flexibiliteit bieden voor uw huurinvestering, u kunt kiezen uit opties zoals:

 • Lening met variabele rentevoet: Hiermee kunt u de lening zelfs vóór de vastgestelde tijd zonder boetes onmiddellijk terugbetalen.
 • Niet-afgeloste lening: U kunt aan het einde van de looptijd van de lening alleen het kapitaal terugbetalen. In dit geval kunnen rentebetalingen worden verricht, maar er moeten activa zijn die als onderpand kunnen dienen om ervoor te zorgen dat de lening op of voor de eindvervaldag wordt terugbetaald.

DAMALION kan u ook helpen om leningen op maat te krijgen, die goed op uw omstandigheden zijn afgestemd. Onze partnerbank probeert zoveel mogelijk binnen de gevraagde tijd een antwoord te geven. Wij zorgen voor voldoende assistentie zodat u kansen kunt grijpen wanneer ze zich voordoen.

Let op:

Om te investeren in huurwoningen moet de bank een aanbetaling doen.

Damalion werkt met een gekwalificeerd en geaccrediteerd netwerk van vastgoedprofessionals in Luxemburg. Wij helpen onze cliënten bij het identificeren van vastgoedmogelijkheden die aan hun investeringscriteria voldoen. Bovendien helpen wij hen de juiste investeringsinstrumenten te implementeren om operationele uitmuntendheid en belastingvoordelen aan hun investeringen toe te voegen.