Välj en sida

INVESTERA I FASTIGHETER I LUXEMBURG

På senare tid har räntorna på sparkonton blivit väldigt små. Dessutom är ränteavkastningen på penningmarknaden i euro lägre än inflationen.

Många affärsmän och investerare har letat efter diversifiering för att mildra effekterna av inflationen, och med tanke på den ekonomiska dynamiken på fastighetsmarknaden i Luxemburg under de senaste åren erbjuder investeringar i hyresfastigheter ett brett utbud av avkastning.

Pålitliga uppgifter har också visat att fastighetsvärdet i Luxemburg har stigit varje år och om du verkligen tänker på utmärkta diversifieringsalternativ är fastigheter värda att överväga.

Om du har valt detta fantastiska alternativ får du förmånen att:

 • utveckla tillgångar, dessa kan ärvas av dina barn och andra anhöriga.
 • När din fastighet är uthyrd under en längre tid får du extra och stabila intäkter.
 • Du har också möjlighet att sälja din fastighet efter några år, och då kan du göra en kapitalvinst som du kan använda till en ny fastighetsinvestering.

Varför är Luxemburgs marknad för fastighetsinvesteringar fortfarande lönsam?

Det finns flera faktorer som påverkar vinsten på fastighetsinvesteringar:

 • Inköpspriserna.
 • Egendomens art.
 • Var fastigheten är belägen.
 • Den vanliga hyran för denna typ av egendom.
 • Skatteprocent.

Även om fastighetspriserna är lika höga som avkastningen är det fortfarande ett lönsamt alternativ, om man noga överväger för- och nackdelar:

 • Traditionella sparplaner är som lägst och kan därför inte mäta sig med vinsten från investeringar i fastigheter.
 • Kapitalvinster kan definitivt förväntas, eftersom huspriserna i Luxemburg har stigit med 4,9 % per år sedan 2010, vilket är högre än i andra EU-länder.
 • Det finns en stor efterfrågan på bostäder, både för uthyrning och köp, så att det bara tar en kort tid från det att en hyresgäst lämnar en fastighet till dess att en annan söker den.
 • I jämförelse med andra länder är huspriserna och fastighetsskatterna relativt låga i Luxemburg.

I Luxemburg har man infört olika strategier för fastighetsbeskattning, t.ex. avdrag för debiteringsränta på lån, avskrivning osv. Du kan dra nytta av detta och bli fastighetsinvesterare.

SKATTEEFFEKTER AV INVESTERINGAR I HYRESFASTIGHETER

Om du är skattemässigt bosatt eller motsvarande i Luxemburg måste du deklarera dina hyresintäkter eller kapitalvinster i din inkomstskattedeklaration. Skatten i Luxemburg dras av från den hyra som realiseras på en fastighet under beskattningsåret.

Och för fastigheter utanför landet dras skatt av enligt skattelagstiftningen i det landet i fråga. Hyror som du får från fastigheter utanför landet kommer dock att räknas in i slutberäkningen av din skatteprocent i Luxemburg. Således används skattesatsen för beskattningsbara inkomster.

DEVALUATION

För skattemässigt bosatta eller liknande enheter i Luxemburg finns det utrymme för en minskning av den beskattningsbara inkomstbasen om det sker en verifierbar devalvering av deras egendom. Värdeminskningen bestäms på grundval av det pris till vilket fastigheten förvärvades eller den totala kostnaden för byggandet och eventuella andra avgifter för registrering och moms, med undantag för kostnaderna för köp av marken.

Den totala anskaffningskostnaden beräknas genom att lägga till inköpskostnaden, andra tilläggskostnader och kostnader efter köpet. Utom i de fall då det är föreskrivet, kan det hända att markens värde inte är känt, men det uppskattas till cirka 20 % av den totala kostnaden för att förvärva byggnaden.

DET ÄR VIKTIGT ATT NOTERA ATT :

Byggnader som är avsedda för uthyrning beror nu på inköpsdatumet. Det beror på om fastigheten förvärvades före eller efter den 1 januari 2021.

Bostadsbyggnader som köpts (eller uppförts) före den 1 januari 2021

Om den byggdes för mindre än 6 år sedan: 6%

om den byggdes för 6-60 år sedan: 2%

om den byggdes för mer än 60 år sedan: 3%

Bostadsbyggnader som förvärvats eller uppförts efter den 1 januari 2021

om den byggdes för mindre än 5 år sedan: 4 % + ytterligare skatteavdrag på 1 % upp till 10 000 euro (fördubblat för par som omfattas av sambeskattning).

om den byggdes för mellan 5 och 60 år sedan: 2%

om den byggdes för mer än 60 år sedan: 3%

Dessutom kan fastigheten i samtliga fall komma i fråga för en värdeminskning på 6 % under 10 år om det har gjorts någon energieffektivisering eller renovering av byggnaden i syfte att använda den för uthyrning efter det att miljöministeriet har beviljat ett bidrag.

HUR MYCKET KRÄVS FÖR ATT FÖRVÄRVA OCH TJÄNA PENGAR PÅ DIN FASTIGHET I LUXEMBURG?

Som skattesubjekt i Luxemburg kan du dra av de faktiska kostnaderna för att själv generera hyresintäkter.

Dessa inkluderar:

 • Alla debiteringsräntor på bostadslånet för bostadsrätten.
 • Finansieringskostnader: engångsavgift, pantbrevshandling, kostnader för handläggning av ärendet.
 • Markskatt och kommunalskatt.
 • Underhåll och reparationer.
 • Försäkringspremier, t.ex. ansvarsförsäkring, brandförsäkring osv.

Det finns många fördelar med att investera i en hyresfastighet. Men det är viktigt att notera att marknaderna också går tillbaka. Glöm inte att det finns en möjlighet att fastigheten förblir tom under en tid. Du bör också se till att dina amorteringar betalas i förtid trots detta.

ALTERNATIV FÖR ATT FINANSIERA EN HYRESFASTIGHET

Genom att rådgöra med din Damalion-expert får du möjlighet att välja ett lämpligt finansieringsalternativ för dina fastighetsmål beroende på din investeringsprincip.

Det finns olika finansieringslösningar som ger bättre flexibilitet för din hyresinvestering, du kan välja mellan olika alternativ, till exempel:

 • Lån med rörlig ränta: Det ger dig möjlighet att betala tillbaka lånet snabbt även före den fastställda tiden utan straffavgifter.
 • Icke avskrivna lån: Du kan bara betala tillbaka kapitalet i slutet av låneperioden. Räntebetalningar kan göras i detta fall, men det måste finnas tillgångar som kan tjäna som säkerhet för att säkerställa att lånet återbetalas på eller före förfallodagen.

DAMALION kan också underlätta och hjälpa dig att få skräddarsydda lån som är anpassade efter dina förutsättningar. Vår partnerbank försöker i möjligaste mån ge ett svar inom den begärda tiden. Vi ser till att det finns tillräckligt med hjälp så att du kan ta tillvara på de möjligheter som uppstår.

Observera:

Banken kräver att du gör en insättning för att investera i en hyresfastighet.

Damalion arbetar med ett kvalificerat och ackrediterat nätverk av fastighetsmäklare i Luxemburg. Vi hjälper våra kunder att identifiera fastighetsmöjligheter som motsvarar deras investeringskriterier. Dessutom hjälper vi dem att implementera rätt investeringsinstrument för att ge dem driftskompetens och skattefördelar för sina investeringar.