Επιλογή Σελίδας

Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ ) ανακάλεσε διάταξη της 5ης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που εγγυάται την πρόσβαση του κοινού σε στοιχεία σχετικά με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των εταιρειών.

Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ακύρωσε στις 22 Νοεμβρίου έναν υφιστάμενο κανόνα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, περιορίζοντας τη χρήση ενός από τα πλέον κυρίαρχα εργαλεία (Μητρώο πραγματικών δικαιούχων – RBE) κατά του οικονομικού απορρήτου.

Μια ανακοίνωση που ήρθε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σχετικά με μια “προσωρινή αναστολή”, δήλωσε ότι δεν είναι πλέον δυνατή η ηλεκτρονική συμβουλή στο μητρώο αυτό (το RBE).

Το Υπουργείο πρόσθεσε ότι επί του παρόντος επεξεργάζεται μια λύση για να διασφαλίσει ότι όσοι χρειάζονται πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο RBE για επαγγελματικούς σκοπούς μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του τροποποιημένου νόμου της 12ης Νοεμβρίου 2004 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η ακυρότητα του μητρώου πραγματικών δικαιούχων (RBE)

Χρειάστηκαν μόνο λίγες ώρες στο Λουξεμβούργο για να λάβει γνώση της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) σχετικά με την ακυρότητα του Μητρώου των πραγματικών δικαιούχων του (RBE)

Όσον αφορά τον σκοπό της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (το σύστημα που εγκαινίασε το Μεγάλο Δουκάτο την 1η Μαρτίου 2019), το Δικαστήριο, το οποίο εδρεύει στο Λουξεμβούργο, θεωρεί ότι η πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους δεν συμβάλλει στην επίτευξη του σκοπού αυτού.

Λίγες ώρες μετά την απόφαση του ΔΕΕ, η “αρχή της ελεύθερης πρόσβασης στο RBE” διακόπηκε.

Η υπόθεση (σειρά καταγγελιών που υποβλήθηκαν στο Μεγάλο Δουκάτο από πραγματικούς δικαιούχους κατά της υποτιθέμενης παρεμβατικότητας του μητρώου στην ιδιωτική τους ζωή) και η κατάληξή της.

Η υπόθεση αυτή διαβιβάστηκε στο ΔΕΕ από δικαστήριο του Λουξεμβούργου μετά από αντιπαράθεση με τα μητρώα επιχειρήσεων του Λουξεμβούργου.

Ένας από τους δικηγόρους των εναγόντων, τόνισε ότι η RBE, όπως οργανώθηκε στο Λουξεμβούργο, παραβιάζει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επίσης, ο γενικός εισαγγελέας του ΔΕΕ έχει διατυπώσει τις προτάσεις του που τείνουν να νομιμοποιήσουν το καθεστώς της δημόσιας πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών.

Τα συμπεράσματα μόλις και μετά βίας έπεισαν το Δικαστήριο, οπότε το θεμελιώδες δίκαιο της ιδιωτικής ζωής και η προστασία των προσωπικών δεδομένων ευνοήθηκαν εις βάρος της διαφάνειας.

Γενικά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε να διακόψει την ηλεκτρονική πύλη (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων – RBE), όπου ήταν δυνατή η ελεύθερη συμβουλή στις πληροφορίες που συλλέγει.

Εάν εξετάζετε την αγορά του Λουξεμβούργου, είναι σημαντικό να έχετε έναν έμπειρο σύμμαχο με γνώση των τοπικών απαιτήσεων. Με την εμπειρία μας, η Damalion θα σας προσφέρει τις γνώσεις και τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να δραστηριοποιηθείτε στο Λουξεμβούργο(SPF, SOPARFI, οχήματα τιτλοποίησης, δεσμευμένα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια). Επικοινωνήστε τώρα με τον εμπειρογνώμονα της Damalion.