Vælg en side

I henhold til en dom, der blev offentliggjort for nylig, ophævede Den Europæiske Unions Domstol (CJEU ) en bestemmelse i EU’s femte direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som garanterer offentlig adgang til oplysninger om virksomheders reelle ejere.

Den Europæiske Unions Domstols (CJEU) dom

Den 22. november erklærede EU-Domstolen en eksisterende regel om bekæmpelse af hvidvaskning af penge for ugyldig og begrænsede dermed brugen af et af de mest dominerende værktøjer (register over reelle ejere – RBE) til bekæmpelse af finansiel hemmelighedskræmmeri.

I en erklæring fra justitsministeriet om en “foreløbig suspension” blev det erklæret, at det ikke længere er muligt at konsultere dette register (RBE) online.

Ministeriet tilføjede, at det i øjeblikket arbejder på en løsning, der skal sikre, at de personer, der har brug for adgang til oplysninger, der er gemt i RBE til professionelle formål, fortsat kan få adgang til disse oplysninger, jf. artikel 2 i den ændrede lov af 12. november 2004 om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Ugyldigheden af registret over retmæssige ejere (RBE)

Det tog kun få timer i Luxembourg at tage til efterretning, at Den Europæiske Unions Domstol (CJEU) har afsagt dom om ugyldigheden af dets register over reelle ejere (RBE)

Hvad angår direktivets formål om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (det system, som Storhertugdømmet lancerede den 1. marts 2019), mener Domstolen, der er etableret i Luxembourg, at offentlighedens adgang til oplysninger om reelle ejere ikke bidrager til at opfylde dette formål.

Kun få timer efter Domstolens dom blev “princippet om fri adgang til det regionale forskningsrum” afskaffet.

Sagen (en række klager indgivet i Storhertugdømmet af retmæssige ejere mod registrets formodede indgriben i deres privatliv) og dens afslutning.

Denne sag blev sendt til EU-Domstolen fra en luxembourgsk domstol efter en konfrontation med det luxembourgske erhvervsregister.

En af sagsøgernes advokater understregede, at RBE, som det er organiseret i Luxembourg, er i strid med det europæiske charter om grundlæggende rettigheder. Desuden har generaladvokaten fra EU-Domstolen i sine konklusioner haft en tendens til at legitimere ordningen med offentlig adgang til oplysninger om virksomhedernes reelle ejere.

Konklusionerne overbeviste næppe Domstolen, så den grundlæggende lovgivning om privatlivets fred og beskyttelsen af personoplysninger blev foretrukket på bekostning af gennemsigtighed.

Generelt har justitsministeriet besluttet at nedlægge den onlineportal (Register of Beneficial Owners – RBE), hvor det var muligt frit at konsultere de oplysninger, der indsamles.

Hvis du overvejer det luxembourgske marked, er det vigtigt at have en erfaren allieret med kendskab til de lokale krav. Med vores erfaring vil Damalion levere den viden og de oplysninger, du har brug for for at gøre forretninger i Luxembourg(SPF, SOPARFI, Securitization vehicles, reserverede alternative investeringsfonde). Kontakt din Damalion-ekspert nu.