בחרו עמוד

החוק מ-22 במרץ 2004, המכונה גם חוק האיגוח תורם ליוקרתה של לוקסמבורג כמקום מועדף למשקיעים זרים לאירוח עסקאות איגוח. היא יצרה מסגרת משפטית ומסית אמינה המאפשרת מידור חזק בתוך רכבי איגוח. במקרה של חדלות פירעון, למשקיעים הרלוונטיים בתוך קרנות המשנה ניתנת תביעה שכן נכסים והתחייבויות בודדים נפרדים מקרנות משנה אחרות.

מידע זה אינו מיועד להחליף מס אישי או ייעוץ משפטי ספציפי. אנו מציעים לך לדון במצב הספציפי שלך עם מס או יועץ משפטי מוסמך.