בחרו עמוד

מבנה השותפות המוגבלת המיוחדת של לוקסמבורג (SLP) הוא בהשראת משטר השותפות המוגבלת האנגלו-סכסית. עם גמישות המבנה המצוינת והחופש החוזי שלה, השותפות המוגבלת המיוחדת (SLP) נועדה לחזק את מעמדה של הדוכסות הגדולה כתחום שיפוט אטרקטיבי לקרנות השקעה אלטרנטיביות. ההוראות הקשורות לשותפויות מוגבלות מיוחדות (SLP) מופיעות בהסכם שותפות מוגבלת, עם השפעה מינימלית מהוראות החוק הקיימות של לוקסמבורג.

מידע זה אינו מיועד להחליף מס אישי או ייעוץ משפטי ספציפי. אנו מציעים לך לדון במצב הספציפי שלך עם מס או יועץ משפטי מוסמך.