Vælg en side

Luxembourgs særlige kommanditselskabsstruktur (SLP) er inspireret af det angelsaksiske kommanditselskabsregime. Med sin fremragende struktureringsfleksibilitet og kontraktmæssige frihed blev det særlige kommanditselskab (SLP) designet til at styrke Storhertugdømmets position som en attraktiv jurisdiktion for alternative investeringsfonde. Bestemmelserne vedrørende særlige kommanditselskaber (SLP) er indeholdt i en kommanditselskabsaftale med minimal indvirkning fra Luxembourgs eksisterende lovbestemmelser.

Disse oplysninger er ikke beregnet til at erstatte specifik individualiseret skat eller juridisk rådgivning. Vi foreslår, at du diskuterer din specifikke situation med en kvalificeret skatte- eller juridisk rådgiver.