Select Page

Luksemburgi spetsiaalse usaldusühingu (SLP) struktuur on inspireeritud anglosaksi usaldusühingurežiimist. Suurepärase struktureerimispaindlikkuse ja lepinguvabadusega spetsiaalne usaldusühing (SLP) loodi selleks, et tugevdada Suurhertsogiriigi positsiooni alternatiivsete investeerimisfondide jaoks atraktiivse jurisdiktsioonina. Spetsiaalsete usaldusühingutega (SLP) seotud sätted sisalduvad usaldusühingulepingus, millel on Luksemburgi kehtivate seaduste sätete minimaalne mõju.

See teave ei ole mõeldud konkreetse individuaalse maksu- või õigusnõustamise asendamiseks. Soovitame arutada oma konkreetset olukorda kvalifitseeritud maksu- või õigusnõustajaga.