Vælg en side

Luxembourg Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) er en type fond, der investerer i risikovillig kapital. Det er kun åbent for velinformerede investorer. Det er attraktivt, fordi det kan dannes på meget kort tid. RAIF’er nyder neutral beskatning. Denne investeringsfond skal have minimum nettoaktiver på EUR 1.250.000, som skal være opfyldt inden for tolv måneder fra lanceringen. Det overvåges udelukkende af en forvalter af alternative investeringsfonde.

Damalion kan hjælpe dig med at inkorporere en reserveret alternativ investeringsfond eller (RAIF) til dine investeringer. Kontakt venligst dine Damalion-eksperter nu.

Disse oplysninger er ikke beregnet til at erstatte specifik individualiseret skat eller juridisk rådgivning. Vi foreslår, at du diskuterer din specifikke situation med en kvalificeret skatte- eller juridisk rådgiver.