Επιλογή Σελίδας

Στις 28 Ιουλίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα του Λουξεμβούργου ο νέος νόμος της 23ης Ιουλίου 2916 που οριοθετεί το Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF). Αυτό εφαρμόστηκε μετά την έγκριση του νόμου από το Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου. Ο νόμος περί Αποθεματικών Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF) τέθηκε σε ισχύ τρεις ημέρες μετά την επίσημη ημερομηνία δημοσίευσής του.

Ο νόμος περί Αποθεματικών Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF) ενισχύει περαιτέρω τη δεξαμενή επενδυτικών εργαλείων στο Μεγάλο Δουκάτο. Ανταποκρίνεται στην κρίσιμη ανάγκη να παρέχεται στους επενδυτές, εγχώριους και διεθνείς, μια επωφελής εναλλακτική λύση σε σχέση με άλλες δικαιοδοσίες κεφαλαίων στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Ο νόμος θεσπίστηκε κατά την εμφάνιση ενός ταχέως μεταβαλλόμενου ρυθμιστικού τοπίου για τους διαχειριστές κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων. Το Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF) αντικατοπτρίζει τη μετατόπιση του Μεγάλου Δουκάτου από την εποπτεία διπλού επιπέδου, επιτρέποντας τη δημιουργία ενός ταμείου εναλλακτικών επενδύσεων (AIF), συμπεριλαμβανομένων όλων των χαρακτηριστικών μιας ρυθμιζόμενης επένδυσης, αλλά χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση από το Λουξεμβούργο Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα (ΚΧΔ). Αντίθετα, ένα Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF) θα εποπτεύεται έμμεσα από διαχειριστή κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ).

Το Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο (RAIF) είναι μια ευπρόσδεκτη ανάπτυξη για τους ιδρυτές κεφαλαίων που θέλουν να προσφέρουν στους επενδυτές ένα επενδυτικό προϊόν με τα ευεργετικά χαρακτηριστικά ενός εξειδικευμένου επενδυτικού κεφαλαίου (SIF) ή ενός επενδυτικού κεφαλαίου με επιχειρηματικά κεφάλαια (SICAR), ενώ παράλληλα απολαμβάνουν τα οφέλη του Γρήγορη εγκατάσταση, ελαφριά ρυθμιστική παρέμβαση και ευελιξία ως προς τα καταστατικά έγγραφα χωρίς την έγκριση της Επιτροπής Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (CSSF).

Ιστορικό Αποθεματικού Εναλλακτικού Επενδυτικού Ταμείου (RAIF).

Το σκεπτικό για τη νομοθετική εξέλιξη που ενέπνευσε το Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF) έχει τις ρίζες του στην πρόσφατη αλλαγή της ρυθμιστικής εστίασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη ρύθμιση των ίδιων των κεφαλαίων στους διαχειριστές κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων.

Μετά την υιοθέτηση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με την οδηγία για τους διαχειριστές κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων (AIFMD) στις εθνικές νομοθεσίες που επικρατούν στα κράτη μέλη της ΕΕ, προέκυψαν ερωτήματα μεταξύ των ενδιαφερομένων σχετικά με την ανάγκη διπλής αδειοδότησης πρόσβασης σε μη ιδιώτες επενδυτές μέσω του πανευρωπαϊκού συστήματος διαβατηρίων, δεδομένου ότι η Οδηγία για τους Διαχειριστές Εναλλακτικών Επενδύσεων (AIFMD) είναι δεν είναι ουσιαστικά κανονισμός προϊόντων και ως εκ τούτου δεν έγινε για να ρυθμίσει άμεσα τα Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια (ΟΕΕ).

Σύμφωνα με τον νέο νόμο περί Αποθεματικών Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF), η Οδηγία για τους Διαχειριστές Εναλλακτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων (AIFMD) δεν απαιτεί τα Εναλλακτικά Επενδυτικά Αμοιβαία Κεφάλαια να υπόκεινται σε νόμους παραγωγής ή άμεση ρυθμιστική εποπτεία από τις αρχές. Αυτό ενέπνευσε την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς πλήρως συμμορφούμενων, μη ελεγχόμενων κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) που μπορούν να διατεθούν στην αγορά σε ολόκληρη την ΕΕ, χάρη στην αδειοδότηση που χορηγήθηκε στον Διαχειριστή Εναλλακτικών Επενδυτικών Ταμείων.

Στο Λουξεμβούργο, η εισαγωγή του νόμου για το Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF) ενισχύει την τάση παρέχοντας ένα συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο. καθώς τα κεφάλαια εναλλακτικών επενδύσεων δεν θα απαιτούν άμεση εποπτεία από την Επιτροπή για την Εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (CSSF), ενώ θα επωφελούνται ενεργά από το ρυθμιστικό καθεστώς της Οδηγίας για τους Διαχειριστές Εναλλακτικών Επενδύσεων (AIFMD), το οποίο επιτρέπει στους διαχειριστές των Αποθεματικών Εναλλακτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων (RAIF) σε επενδυτές σε όλη την Ευρώπη που χρησιμοποιούν το σύστημα διαβατηρίων Alternative Investment Manager Manager.

Βασικά χαρακτηριστικά ενός δεσμευμένου αμοιβαίου κεφαλαίου εναλλακτικών επενδύσεων

Σύμφωνα με τον νόμο περί Αποθεματικών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ο οποίος είναι παρόμοιος με το Εξειδικευμένο Επενδυτικό Κεφάλαιο σε πολλές από τις πτυχές του, το Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Πεδίο εφαρμογής και Επιλέξιμοι Επενδυτές

Το καθεστώς Αποθεματικών Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF) είναι διαθέσιμο σε όλα τα διαφοροποιημένα Αμοιβαία Κεφάλαια Εναλλακτικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου, προορίζεται μόνο για καλά ενημερωμένους επενδυτές και των οποίων τα καταστατικά έγγραφα προβλέπονται εκεί υπόκεινται στον νόμο περί Αποθεματικών Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF).

Παρόμοια με ένα Εξειδικευμένο Επενδυτικό Ταμείο (SIF), ένας καλά ενημερωμένος επενδυτής ορίζεται ως ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

 • Θεσμικές οργανώσεις
 • Επαγγελματίες επενδυτές
 • Άλλοι επενδυτές

Όλοι οι καλά ενημερωμένοι επενδυτές πρέπει να επιβεβαιώσουν γραπτώς την ιδιότητά τους ως καλά ενημερωμένοι επενδυτές, να επενδύσουν τουλάχιστον 125.000 ευρώ ή να διαθέτουν τεχνογνωσία, εμπειρία και γνώσεις για την αξιολόγηση της σχεδιαζόμενης επένδυσης που επαληθεύεται από πιστωτικό ίδρυμα, εταιρεία επενδύσεων, Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων για εταιρεία διαχείρισης μεταβιβάσιμων μετοχών (ΟΣΕΚΑ) ή Διαχειριστή Εναλλακτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων.

Εποπτεία

Σε αντίθεση με το Specialized Investment Fund (SIF) και την Εταιρεία Επενδύσεων σε Επιχειρηματικά Κεφάλαια (SICAR) , ένα Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF) δεν υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής για την Εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (CSSF) εκ των προτέρων ή σε εξέλιξη εποπτεία.

Οι Διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) μπορούν να εμπορευθούν τα Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Αμοιβαία Κεφάλαια (RAIF) μόλις τεθεί σε εφαρμογή η τεκμηρίωση και διοριστεί ο εξωτερικός εξουσιοδοτημένος Διαχειριστής Εναλλακτικών Επενδυτικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και θα εξασφαλίσει ταχύτητα στην αγορά που δεν συγκρίνεται με τα υπάρχοντα ρυθμιζόμενα ταμεία εναλλακτικών επενδύσεων στο Λουξεμβούργο.

Διαχείριση

 1. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Δεσμευμένων Εναλλακτικών Επενδύσεων μπορούν να διαχειρίζονται εξωτερικός εξουσιοδοτημένος διαχειριστής κεφαλαίων που δεν χρειάζεται να είναι εξουσιοδοτημένος διαχειριστής κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στο Λουξεμβούργο.
 2. Ένας διαχειριστής κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων θα διαχειρίζεται το Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας για τους Διαχειριστές Εναλλακτικών Επενδύσεων (AIFMD).

Νομικές μορφές Αποθεματικού Εναλλακτικού Επενδυτικού Ταμείου (RAIF).

Όπως ένα Εξειδικευμένο Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ένα Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να λάβει τη μορφή ενός κοινού αμοιβαίου κεφαλαίου Λουξεμβούργου (FCP) ή μιας εταιρείας επενδύσεων με μεταβλητό κεφάλαιο (SICAV) ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, συμπεριλαμβανομένης μιας εταιρείας επενδύσεων με πάγιο κεφάλαιο. Στην περίπτωση μιας εταιρείας επενδύσεων σε επιχειρηματικά κεφάλαια (SICAR) , ένα Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο μπορεί να λάβει τις ακόλουθες νομικές μορφές:

 • Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
 • Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (SARL)
 • Corporate Partnership Limited by Shares (SCA)
 • Κοινή Ετερόρρυθμη Εταιρεία (SCS)
 • Ειδική Ετερόρρυθμη Εταιρεία (SCSp)
 • Συνεταιριστική Εταιρεία που συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία (ScoSA)

Ανεξάρτητα από τη νομική μορφή, η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση ορίζεται σε 1,25 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο πρέπει να φτάσει το Αποθεματικό Εναλλακτικών Επενδύσεων εντός 12 μηνών από την ημερομηνία σύστασής του.

Ευέλικτη Δόμηση Αποθεματικών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ένα από τα χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν τα Αποθεματικά Εναλλακτικά Αμοιβαία Κεφάλαια (RAIF) από άλλα μη ρυθμιζόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) είναι ότι ένα Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (RAIF) μπορεί να είναι δομημένο ως ένα πολυμερές όχημα ή ομπρέλα. Σε αυτήν τη σύνθεση, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να διαθέτει επενδυτές δικής του κατηγορίας, επενδυτική πολιτική, ξεχωριστές προμήθειες, δομή διανομής και κανόνες που διέπουν την έκδοση και την εξαγορά τίτλων και συμφερόντων, που ονομάζεται επίσης προσέγγιση ring-fencing.

Ένα υποκεφάλαιο μπορεί να εκδώσει ξεχωριστό ενημερωτικό δελτίο εγγράφου προσφοράς μεταξύ τμημάτων της ίδιας ομπρέλας του Αποθεματικού Εναλλακτικού Επενδυτικού Κεφαλαίου, δεδομένου ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Ρύθμιση της RAIF του Λουξεμβούργου

 1. Η σύσταση ενός Αποθεματικού Ταμείου Εναλλακτικών Επενδύσεων πρέπει να καταγραφεί και να επαληθευτεί από συμβολαιογράφο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία σύστασής του.
 2. Ένας συμβολαιογράφος πρέπει να αξιολογήσει τη νομιμότητα του συντάγματος, την ικανότητα προσδιορισμού των ιδρυτών του και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.
 3. Οι Κοινές Ετερόρρυθμες Εταιρίες (SCS) και οι Ειδικές Ετερόρρυθμες Εταιρίες (SCSp) υποχρεούνται να υποβάλουν συμβολαιογραφική ένορκη βεβαίωση, η οποία αντιπροσωπεύει ένα πρόσθετο διοικητικό βήμα στην ενσωμάτωσή τους.
 4. Εντός 15 ημερών από την ημερομηνία επικύρωσης μιας ένορκης βεβαίωσης, το σημείωμα για τη σύσταση Αποθεματικού Εναλλακτικού Επενδυτικού Ταμείου (RAIF) πρέπει να κατατεθεί στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου για λόγους δημοσίευσης.
 5. Εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της συμβολαιογραφικής ένορκης βεβαίωσης, ένα Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο πρέπει να καταχωριστεί σε χωριστό κατάλογο που προστατεύεται από το Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου.

Θεματοφύλακας

Τα Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια πρέπει να ορίσουν θεματοφύλακα που έχει έδρα ή υποκατάστημα με έδρα το Λουξεμβούργο.

Μετατροπή

Ο νόμος για τα Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Αμοιβαία Κεφάλαια (RAIF) επιτρέπει σε υπάρχοντα επενδυτικά οχήματα, ρυθμιζόμενα ή μη, να μετατρέπονται σε Αμοιβαία Κεφάλαια Αποθεματικών Εναλλακτικών Επενδύσεων εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

 1. Οι επενδυτές πρέπει να εγκρίνουν τη μετατροπή και η οντότητα πρέπει να συμμορφώνεται με την Οδηγία Διαχειριστών Εναλλακτικών Επενδύσεων.
 2. Επενδυτικά οχήματα όπως το Μέρος Ι Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων, τα Εξειδικευμένα Επενδυτικά Αμοιβαία Κεφάλαια ή η Εταιρεία Επενδύσεων στο Επιχειρηματικό Κεφάλαιο πρέπει να λάβουν έγκριση από την Επιτροπή για την Εποπτεία του Χρηματοοικονομικού Τομέα (CSSF) και να τροποποιήσουν τα συστατικά έγγραφα του αμοιβαίου κεφαλαίου και το έγγραφο προσφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου.
 3. Για τις μη ρυθμιζόμενες δομές, πρέπει να γίνουν αλλαγές στη σύμβαση ετερόρρυθμης εταιρείας.
 4. Μια οντότητα εκτός Λουξεμβούργου μπορεί να μετατραπεί σε Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF) εάν μπορεί να έχει την έδρα της σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας καταγωγής της. Η μετατροπή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω συγχώνευσης που μπορεί να γίνει ως συνεισφορά σε είδος ή άλλος μηχανισμός.
 5. Ένα Αποθεματικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εναλλακτικών Επενδύσεων μπορεί επίσης να μετατραπεί σε ρυθμιζόμενη εταιρεία επενδύσεων.

Πληροφορίες για Επενδυτές

 1. Ένα Αποθεματικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εναλλακτικών Επενδύσεων απαιτείται να προσκομίσει έγγραφο προσφοράς το οποίο πρέπει να περιέχει εμφανείς δηλώσεις στο εξώφυλλό του ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν υπόκειται στην εποπτεία της Επιτροπής Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (CSSF).
 2. Η γνωστοποίηση επενδυτών αποτελεί απαίτηση βάσει της Οδηγίας για τους διαχειριστές κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων (AIFMD) και διατίθεται στους επενδυτές.
 3. Ένα Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF) πρέπει να υποβάλλει ελεγμένη ετήσια έκθεση για κάθε οικονομικό έτος και πρέπει να είναι διαθέσιμο στους επενδυτές.

Μάρκετινγκ Αποθεματικών Εναλλακτικών Επενδυτικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων

 1. Ένα Αποθεματικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF) θα επωφεληθεί από το πανευρωπαϊκό σύστημα διαβατηρίων και θα διατεθεί στους διαχειριστές κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων. Αυτό τους επιτρέπει να εμπορεύονται το Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο (RAIF) σε επαγγελματίες επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 2. Κατά το μάρκετινγκ σε επενδυτές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μάρκετινγκ ενός Αποθεματικού Εναλλακτικού Επενδυτικού Κεφαλαίου (RAIF) πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες τοποθέτησης για κάθε δικαιοδοσία.
 3. Τα Κεφάλαια Αποθεματικών Εναλλακτικών Επενδύσεων κλειστού τύπου (RAIF) θεωρείται ότι συμμορφώνονται με το Νόμο της 10ης Ιουλίου 2005 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο για τίτλους εάν επιθυμεί να πραγματοποιήσει δημόσια προσφορά ή εισαγωγή σε δραστηριότητες διαπραγμάτευσης.

Καθεστώς Φορολογίας Αποθεματικού Εναλλακτικού Ταμείου Επενδύσεων (RAIF).

 1. Το Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο (RAIF) δεν υπόκειται σε φόρους του Λουξεμβούργου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου περιουσίας, του φόρου εισοδήματος και των φόρων επί του εισοδήματος που πραγματοποιεί το Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF).
 2. Το Αποθεματικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF) υπόκειται σε ετήσιο φόρο εγγραφής 0,01% που υπολογίζεται επί του συνόλου των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αποθεματικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF) που αποτιμάται στο τέλος κάθε τριμήνου.
 3. Προαιρετικό καθεστώς παρόμοιο με αυτό που εφαρμόζεται σε εταιρείες επενδύσεων σε επιχειρηματικά κεφάλαια (SICAR) μπορεί να εφαρμοστεί στο Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο (RAIF) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Ένα Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF) θα χρειαστεί να αποκαλύψει ότι ο στόχος είναι να επενδύσει αποκλειστικά σε επιχειρηματικά κεφάλαια.
 2. Ένα Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (RAIF) υπόκειται σε διατάξεις βάσει του Αποθεματικού Εναλλακτικού Επενδύσεων.

Νόμος για τα Επενδυτικά Ταμεία (RAIF), ο οποίος προβλέπει εναλλακτικό φορολογικό καθεστώς

 1. Τα Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Αμοιβαία Κεφάλαια (RAIF) που δραστηριοποιούνται σε επιχειρηματικά κεφάλαια θα υπόκεινται σε γενικούς εταιρικούς φόρους στο Λουξεμβούργο, συμπεριλαμβανομένου του δημοτικού φόρου επιχειρήσεων, του εταιρικού φόρου εισοδήματος και της επιβάρυνσης αλληλεγγύης.
 2. Τα έσοδα που προέρχονται από τίτλους που κατέχονται από Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF), έσοδα από την πώληση, τη συνεισφορά ή την εκκαθάριση θα εξαιρούνται πλήρως.
 3. Τα Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Αμοιβαία Κεφάλαια (RAIF) που δραστηριοποιούνται σε επιχειρηματικά κεφάλαια ενδέχεται να επωφεληθούν από το ακριβό δίκτυο συμβάσεων διπλής φορολογίας που έχει συνάψει το Λουξεμβούργο με άλλες χώρες.
 4. Ένα Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (RAIF) που είναι δομημένο ως γενικό αμοιβαίο κεφάλαιο θα υπόκειται στην ισχύουσα φορολογική μεταχείριση, καθώς και στα υποκεφάλαιά του. Αυτό σημαίνει ότι είναι αδύνατο για ορισμένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια να αξιολογηθούν με το καθεστώς φόρου εγγραφής.

Η Damalion είναι μια επαγγελματική συμβουλευτική εταιρεία με εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή βοήθειας σε επενδυτές και ιδρυτές κεφαλαίων στη δημιουργία ενός Αποθεματικού Εναλλακτικού Επενδυτικού Ταμείου (RAIF) στο Λουξεμβούργο. Χρησιμοποιώντας το εκτεταμένο μας δίκτυο επαγγελματιών που εμπλέκονται στην εταιρεία και τις επενδυτικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες διαχείρισης, διασφαλίζουμε ότι παρέχεται στους καλά ενημερωμένους επενδυτές εξαιρετική υποστήριξη από την αρχή μέχρι το τέλος. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό της Damalion σήμερα εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την πλήρη σειρά συμβουλευτικών υπηρεσιών μας.

Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν συγκεκριμένες εξατομικευμένες φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Σας προτείνουμε να συζητήσετε τη συγκεκριμένη κατάστασή σας με έναν εξειδικευμένο φορολογικό ή νομικό σύμβουλο.