Επιλογή Σελίδας

Στο Λουξεμβούργο, κατά κανόνα, κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται σε τακτική βάση υπόκειται σε προηγούμενη άδεια εγκατάστασης. Αυτός ο ολοκληρωμένος οδηγός έχει ως στόχο να σας παράσχει βασικές πληροφορίες και καθοδήγηση βήμα προς βήμα για το πώς να υποβάλετε με επιτυχία αίτηση για άδεια εγκατάστασης στο Λουξεμβούργο, διασφαλίζοντας ότι πληροίτε όλα τα απαραίτητα κριτήρια και απαιτήσεις.

I. Ποιος χρειάζεται άδεια εγκατάστασης/επιχειρηματική άδεια Λουξεμβούργου

Η άδεια εγκατάστασης απαιτείται συνήθως για τα άτομα που επιθυμούν να ασκήσουν οικονομικές δραστηριότητες στο Λουξεμβούργο, είτε ως ανεξάρτητοι επιχειρηματίες είτε σε συνεργασία με άλλους. Οι κύριες κατηγορίες δραστηριοτήτων που απαιτούν τέτοια άδεια περιλαμβάνουν:

 1. Εμπορικές δραστηριότητες: Εδώ περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που ασχολούνται με το εμπόριο, την εστίαση (ξενοδοχείο, εστιατόριο, καφετέρια), τις μεταφορές, τη βιομηχανία και άλλα.
 2. Χειροτεχνία: Δραστηριότητες που σχετίζονται με το φαγητό, τη μόδα, τις κατασκευές, τη μηχανική, τα οπτικοακουστικά μέσα, την ψυχαγωγία, τις τέχνες και άλλα.
 3. Ορισμένα ελεύθερα επαγγέλματα: Επαγγέλματα με σημαντική πνευματική συνιστώσα μπορεί επίσης να απαιτούν άδεια εγκατάστασης.

II. Αφορούντα πρόσωπα

Για να λάβουν άδεια εγκατάστασης, οι αιτούντες πρέπει να πληρούν ορισμένες νομικές προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων:

 1. Επαγγελματική ακεραιότητα: Η επίδειξη επαγγελματικής ακεραιότητας είναι απαραίτητη.
 2. Προσόντα (εάν απαιτούνται): Σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτούνται συγκεκριμένα προσόντα.

Ο αιτών πρέπει να είναι είτε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης (για τις ατομικές επιχειρήσεις) είτε ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της επιχείρησης που είναι εγγεγραμμένος στο Εμπορικό και Εταιρικό Επιμελητήριο (για τις εταιρείες).

III. Ειδικές περιπτώσεις

Υπάρχουν εξαιρέσεις και ειδικές περιπτώσεις:

 1. Ανεξάρτητοι εμπορικοί πράκτορες: Απαιτούν άδεια εγκατάστασης ως έμποροι. Ωστόσο, οι έμμισθοι αντιπρόσωποι εξαιρούνται, αλλά πρέπει να λειτουργούν βάσει της άδειας εγκατάστασης του εργοδότη τους.
 2. Ορισμένα ελεύθερα επαγγέλματα: Επαγγέλματα όπως οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι οδοντίατροι, οι κτηνίατροι και οι ελεγκτές επιχειρήσεων έχουν τους κανονισμούς τους χωριστά από τα δικαιώματα εγκατάστασης.
 3. Πάροχοι πνευματικών υπηρεσιών: Όσοι οι δραστηριότητες τους δεν καλύπτονται από τα ελεύθερα επαγγέλματα χρειάζονται άδεια εγκατάστασης για εμπορικές δραστηριότητες.
 4. Μη επαγγελματίες πωλητές: Τα άτομα που πωλούν τις δικές τους δημιουργίες ή αντικείμενα που δεν έχουν αποκτηθεί για εμπορικούς σκοπούς εξαιρούνται, αλλά μπορεί να χρειαστούν άδεια εάν συμμετέχουν σε εκθέσεις, αγορές ή πωλούν στο διαδίκτυο.
 5. Κοινοτικές εταιρείες: Οι εταιρείες που παρέχουν περιστασιακές και προσωρινές υπηρεσίες στο Λουξεμβούργο δεν υπόκεινται σε άδεια εγκατάστασης, αλλά πρέπει να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Μεσαίων Τάξεων.
 6. Υπήκοοι τρίτων χωρών: Οι πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να ασκήσουν αυτοαπασχόληση στο Λουξεμβούργο θα πρέπει να συμπεριλάβουν την αίτηση για άδεια εγκατάστασης στην αίτησή τους για άδεια διαμονής.
 7. Δημοσιογραφία και εκπαιδευτικά επιχειρηματικά σχέδια: Ορισμένες δραστηριότητες, όπως η μη αυτοεκδοτική δημοσιογραφία και τα εκπαιδευτικά επιχειρηματικά σχέδια με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 35.000 ευρώ, δεν απαιτούν άδεια εγκατάστασης.

IV. Προϋποθέσεις για την έγκριση εγκατάστασης

Οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Επαγγελματική ακεραιότητα: Η επίδειξη επαγγελματικής ακεραιότητας είναι απαραίτητη.
 2. Επαγγελματικά προσόντα: Αντιστοίχιση με τις ειδικές απαιτήσεις για τα ελεύθερα επαγγέλματα ή, για τους τεχνίτες, μη ύπαρξη στον κατάλογο Γ.
 3. Εγκατάσταση στο Λουξεμβούργο: Η άδεια χορηγείται μόνο εάν υπάρχει κατάλληλη φυσική υποδομή στο Λουξεμβούργο για τη φύση και το μέγεθος της δραστηριότητας.
 4. Αποτελεσματική και συνεχής διαχείριση: Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να διαχειρίζεται τις καθημερινές δραστηριότητες της επιχείρησης επί τόπου, διατηρώντας πραγματική σχέση με την επιχείρηση (είτε ως ιδιοκτήτης είτε ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος).
 5. Φορολογικές και κοινωνικές υποχρεώσεις: Ο διευθυντής της επιχείρησης θα πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις προηγούμενες και τρέχουσες κοινωνικές και φορολογικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των φόρων που παρακρατούνται στην πηγή.
 6. Καταχώρηση καταστατικών: Η τελική άδεια ίδρυσης απαιτεί την καταχώριση του καταστατικού στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών (RCS).

V. Κόστος

Τα διοικητικά τέλη για την απόκτηση άδειας εγκατάστασης ανέρχονται σε 50 ευρώ. Μπορείτε να προσκομίσετε απόδειξη πληρωμής με:

 1. Αγοράστε ένα φορολογικό σήμα αξίας 50 ευρώ από την Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED).
 2. Με τραπεζικό έμβασμα 50 ευρώ στο λογαριασμό LU76 0019 5955 4404 7000, κωδικός BIC BCEELULL στο γραφείο του Diekirch – recette, με την ένδειξη “autorisation de commerce”.

VI. Πρακτικές διαδικασίες

A. Υποβολή της αίτησης

Η Damalion μπορεί να υποβάλει τις αιτήσεις έγκρισης εγκατάστασης για λογαριασμό σας με δύο τρόπους:

 1. Ηλεκτρονική αίτηση: Συνιστάται ιδιαίτερα η ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης μέσω του MyGuichet.lu. Το σύστημα θα σας υποδείξει τα απαιτούμενα έγγραφα με βάση την εισαγωγή σας.
 2. Ταχυδρομική αίτηση: Η αποστολή έντυπης αίτησης μέσω ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Μέσης Τάξης είναι επίσης δυνατή.

B. Απαιτούμενα έγγραφα

Τα συγκεκριμένα έγγραφα που απαιτούνται για την αίτησή σας εξαρτώνται από το είδος της δραστηριότητας:

 • Για εμπορικές δραστηριότητες, ανατρέξτε στον κατάλογο εδώ.
 • Για χειροτεχνία και ελεύθερα επαγγέλματα, δείτε τον κατάλογο εδώ.

VII. Διοικητικός χρόνος απόκρισης

Σε γενικές γραμμές, η αίτησή σας θα διεκπεραιωθεί εντός τριών μηνών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης. Εάν δεν λάβετε απάντηση εντός αυτής της περιόδου, αυτό θεωρείται σιωπηρή έγκριση.

VIII. Προσφυγές

Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης σχετικά με την αίτησή σας για άδεια εγκατάστασης, έχετε επιλογές προσφυγής, συμπεριλαμβανομένης της ευγενικής προσφυγής και της δικαστικής προσφυγής, εντός των νομίμων χρονικών πλαισίων. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Διαμεσολαβητή για βοήθεια.

IX. Έκδοση εξουσιοδότησης

Εάν χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, θα λάβετε ειδοποίηση στη διεύθυνση που δηλώσατε στην αίτησή σας:

 • Οι ατομικές επιχειρήσεις μπορούν να παραλάβουν την άδειά τους από το Κοινό Κέντρο Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου μπορούν επίσης να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους ως αυτοαπασχολούμενοι.
 • Οι εταιρείες (νομικά πρόσωπα) θα λάβουν την άδεια σύστασής τους ταχυδρομικώς στην έδρα τους.

Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται με τη μορφή κάρτας που πρέπει να φυλάσσεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και να επιδεικνύεται όταν ζητείται. Ο αριθμός εξουσιοδότησης θα πρέπει να εμφανίζεται σε όλη την αλληλογραφία, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους ιστότοπους, τις προσφορές, τα τιμολόγια, τις βιτρίνες των καταστημάτων και τις πινακίδες των εργοταξίων.

X. Διάρκεια έγκρισης

Η εξουσιοδότηση μπορεί να χάσει την εγκυρότητά της λόγω:

 • Παράλειψη αναφοράς αλλαγής της συνήθους κατοικίας του διευθυντή εντός ενός μηνός.
 • Μη χρήση για πάνω από δύο έτη από την ημερομηνία έκδοσης.
 • Εθελούσια παύση της δραστηριότητας για πάνω από δύο χρόνια.
 • Δικαστική εκκαθάριση ή πτώχευση της επιχείρησης.
 • Απώλεια επαγγελματικής ακεραιότητας.
 • Μη προσκόμιση της εγγύησης ταξιδιού για οργανωμένα ταξίδια και συνδεδεμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

XI. Τροποποίηση υφιστάμενης άδειας

Οι κάτοχοι υφιστάμενης άδειας εγκατάστασης πρέπει να ζητήσουν νέα άδεια σε περίπτωση:

 • Αλλαγές ή επεκτάσεις του επιχειρηματικού πεδίου.
 • Αλλαγή του εκτελεστικού διευθυντή στον οποίο βασίζονται τα επαγγελματικά προσόντα και η ακεραιότητα.

XII. Υποχρεωτικές κοινοποιήσεις

Οι κοινοποιήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα ακόλουθα πρέπει να κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Μέσης Τάξης εντός ενός μηνός:

 • Εγγύηση για οργανωμένα ταξίδια και συνδεδεμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες.
 • Ίδρυση οποιουδήποτε υποκαταστήματος.
 • Αλλαγή της τοποθεσίας της επιχείρησης.
 • Δημιουργία ή κλείσιμο οποιουδήποτε σημείου πώλησης.
 • Αλλαγή της συνήθους κατοικίας του διευθυντή.

XIII. Επαγγελματικές υποχρεώσεις

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ύπαρξής τους, οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις για την απόκτηση άδειας ίδρυσης και να συμμορφώνονται με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς που αφορούν τη διαχείριση των επιχειρήσεων.

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα και ικανοποιώντας τις απαραίτητες απαιτήσεις, η Damalion μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε με επιτυχία άδεια εγκατάστασης στο Λουξεμβούργο και να ξεκινήσετε το επιχειρηματικό σας ταξίδι με αυτοπεποίθηση. Για περαιτέρω βοήθεια και καθοδήγηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ειδικό της Damalion τώρα.