Oldal kiválasztása

Luxemburgban általában minden rendszeresen végzett gazdasági tevékenység előzetes letelepedési engedélyhez kötött. Ez az átfogó útmutató alapvető információkkal és lépésről lépésre történő útmutatással kíván szolgálni a luxemburgi letelepedési engedély sikeres kérelmezéséhez, biztosítva, hogy Ön megfeleljen az összes szükséges kritériumnak és követelménynek.

I. Kinek van szüksége letelepedési engedélyre/Luxemburgi üzleti engedélyre?

Letelepedési engedélyre általában azoknak a magánszemélyeknek van szükségük, akik önálló vállalkozóként vagy másokkal társulva kívánnak gazdasági tevékenységet folytatni Luxemburgban. Az ilyen engedélyt igénylő tevékenységek fő kategóriái a következők:

 1. Kereskedelmi tevékenységek: Ide tartoznak a kereskedelemmel, vendéglátással (szálloda, étterem, kávézó), szállítással, iparral stb. foglalkozó vállalkozások.
 2. Kézművesség: Élelmiszerekkel, divattal, építőiparral, mechanikával, audiovizuális, szórakoztató, művészeti és egyéb tevékenységekkel kapcsolatos tevékenységek.
 3. Egyes szabadfoglalkozások: A jelentős szellemi alkotóelemmel rendelkező szakmákhoz szintén szükség lehet letelepedési engedélyre.

II. Érintett személyek

A letelepedési engedély megszerzéséhez a kérelmezőknek teljesíteniük kell bizonyos jogi feltételeket, többek között:

 1. Szakmai integritás: A szakmai feddhetetlenség bizonyítása alapvető fontosságú.
 2. Képesítés (ha szükséges): Bizonyos esetekben különleges képesítésekre van szükség.

A kérelmezőnek vagy a vállalkozás tulajdonosának kell lennie (egyéni vállalkozók esetében), vagy a vállalkozásnak a Kereskedelmi és Vállalkozói Kamaránál bejegyzett meghatalmazott képviselőjének (cégek esetében).

III. Különleges esetek

Vannak kivételek és különleges esetek:

 1. Független kereskedelmi ügynökök: Kereskedőként letelepedési engedélyre van szükségük. A fizetett képviselők azonban mentességet élveznek, de munkáltatójuk telephelyengedélye alapján kell működniük.
 2. Egyes szabadfoglalkozások: Az olyan szakmák, mint az ügyvédek, orvosok, fogorvosok, állatorvosok és üzleti könyvvizsgálók szabályozása a letelepedési jogoktól elkülönülten történik.
 3. Szellemi szolgáltatók: Azoknak, akiknek a tevékenysége nem tartozik a szabadfoglalkozásúak közé, kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó letelepedési engedélyre van szükségük.
 4. Nem hivatásos eladók: A saját alkotásaikat vagy nem kereskedelmi céllal beszerzett tárgyakat árusító magánszemélyek mentesülnek, de engedélyre lehet szükségük, ha vásárokon, piacokon vesznek részt, vagy online árusítanak.
 5. Közösségi vállalatok: A Luxemburgban alkalmi és ideiglenes szolgáltatásokat nyújtó társaságok nem kötelesek letelepedési engedélyt kérni, de be kell jelenteniük a Középosztályok Igazgatóságának.
 6. Harmadik országbeli állampolgárok: A Luxemburgban önálló vállalkozói tevékenységet folytatni kívánó, nem európai uniós polgároknak a letelepedési engedély iránti kérelmükhöz csatolniuk kell a letelepedési engedély iránti kérelmüket.
 7. Újságírás és oktatási vállalkozói projektek: Bizonyos tevékenységek, például a nem saját kiadású újságírás és az oktatási vállalkozói projektek, amelyek éves forgalma nem éri el a 35 000 eurót, nem igényelnek letelepedési engedélyt.

IV. A letelepedés engedélyezésének előfeltételei

A pályázóknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:

 1. Szakmai integritás: A szakmai feddhetetlenség bizonyítása alapvető fontosságú.
 2. Szakmai képesítések: A szabadfoglalkozásúakra vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés, illetve kézművesek esetében a C. listán való nem szereplés.
 3. Letelepedés Luxemburgban: Az engedélyt csak akkor adják meg, ha Luxemburgban a tevékenység jellegének és méretének megfelelő fizikai infrastruktúra áll rendelkezésre.
 4. Hatékony és folyamatos irányítás: Az engedély jogosultjának a helyszínen kell irányítania a vállalkozás napi tevékenységét, és valódi kapcsolatot kell fenntartania a vállalkozással (akár tulajdonosként, akár meghatalmazott képviselőként).
 5. Adó- és szociális kötelezettségek: A vállalkozás vezetőjének eleget kell tennie minden korábbi és jelenlegi szociális és adóügyi kötelezettségének, beleértve a forrásadót is.
 6. Alapszabályok nyilvántartásba vétele: A végleges letelepedési engedélyhez az alapszabályoknak a kereskedelmi és társasági nyilvántartásba (RCS) való bejegyzése szükséges.

V. Költségek

A letelepedési engedély megszerzésének igazgatási díja 50 euró. A befizetést a következőkkel tudja igazolni:

 1. 50 eurós adójegy vásárlása az Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA-tól (AED).
 2. 50 euró átutalása a Diekirch-i irodánál vezetett LU76 0019 5955 4404 7000 számlára, BIC kód: BCEELULL – recette, az “autorisation de commerce” hivatkozással.

VI. Gyakorlati eljárások

A. A kérelem benyújtása

A Damalion kétféle módon nyújthatja be az Ön nevében a letelepedési engedély iránti kérelmeket:

 1. Online jelentkezés: A jelentkezés online kitöltése a MyGuichet.lu oldalon keresztül erősen ajánlott. A rendszer az Ön által megadott adatok alapján jelzi a szükséges dokumentumokat.
 2. Postai alkalmazás: A papíralapú pályázat postai úton történő elküldése a Középosztályok Igazgatóságának szintén lehetséges.

B. Szükséges dokumentumok

A kérelemhez szükséges konkrét dokumentumok a tevékenység típusától függnek:

 • A kereskedelmi tevékenységekre vonatkozóan lásd az itt található listát.
 • A kézműves és szabadfoglalkozásúak listáját itt találod.

VII. Adminisztratív válaszidő

Általában az Ön kérelmét a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül feldolgozzák. Ha nem kap választ ezen az időszakon belül, az hallgatólagos jóváhagyásnak minősül.

VIII. Fellebbezés

A letelepedési engedély iránti kérelmére vonatkozó elutasító határozat esetén a törvényes időkereteken belül jogorvoslati lehetőségei vannak, beleértve a kegyeleti és a jogorvoslati lehetőségeket. Az ombudsmanhoz is fordulhat segítségért.

IX. Engedély kiadása

Ha a letelepedési engedélyt megadják, értesítést kap a kérelemben megadott címre:

 • Az egyéni vállalkozók a Közös Társadalombiztosítási Központban vehetik át az engedélyt, ahol az egyéni vállalkozóként való nyilvántartásba vételüket is elvégezhetik.
 • A vállalatok (jogi személyek) a letelepedési engedélyt postai úton kapják meg a székhelyükre.

A telephelyengedélyt egy kártya formájában adják ki, amelyet az üzlethelyiségben kell tartani, és kérésre be kell mutatni. Az engedélyezési számot minden levelezésen, e-mailben, weboldalon, árajánlaton, számlán, kirakaton és építkezésen elhelyezett táblán fel kell tüntetni.

X. Az engedélyezés időtartama

A felhatalmazás érvényét veszítheti a következők miatt:

 • Az igazgató szokásos tartózkodási helyében bekövetkezett változás egy hónapon belüli bejelentésének elmulasztása.
 • A kibocsátástól számított két éven túli használaton kívüliség.
 • A tevékenység önkéntes beszüntetése több mint két éve.
 • A vállalkozás bírósági felszámolása vagy csődje.
 • A szakmai integritás elvesztése.
 • Az utazási garancia bemutatásának elmulasztása a szervezett utazások és a kapcsolódó utazási szolgáltatások esetében.

XI. Meglévő engedély módosítása

A meglévő létesítési engedély birtokosainak új engedélyt kell kérniük, amennyiben:

 • A tevékenységi kör módosítása vagy bővítése.
 • A szakmai képesítéssel és feddhetetlenséggel rendelkező ügyvezető igazgató változása.

XII. Kötelező bejelentések

Az értesítéseket postai úton vagy e-mailben lehet benyújtani. A következőket egy hónapon belül kell bejelenteni a Középosztályok Igazgatóságának:

 • Garancia a szervezett utazásokra és a kapcsolódó utazási szolgáltatásokra.
 • Bármely fióktelep létesítése.
 • Üzleti helyváltoztatás.
 • Bármely értékesítési pont létrehozása vagy bezárása.
 • Az igazgató szokásos tartózkodási helyének megváltozása.

XIII. Szakmai kötelezettségek

A vállalkozásoknak fennállásuk alatt be kell tartaniuk a letelepedési engedély megszerzésére vonatkozó követelményeket, és meg kell felelniük az üzletvezetésre vonatkozó valamennyi törvénynek és rendeletnek.

Ha követi ezeket a lépéseket és teljesíti a szükséges követelményeket, a Damalion segíthet Önnek sikeresen megszerezni a letelepedési engedélyt Luxemburgban, és magabiztosan elindulni vállalkozói útján. További segítségért és útmutatásért forduljon most a Damalion szakértőjéhez.