Bir Sayfa Seçin

Lüksemburg’da, kural olarak, düzenli olarak yürütülen her türlü ekonomik faaliyet önceden kuruluş iznine tabidir. Bu kapsamlı kılavuz, Lüksemburg’da kuruluş izni için başarılı bir şekilde nasıl başvuracağınız konusunda size temel bilgiler ve adım adım rehberlik sunmayı ve gerekli tüm kriterleri ve gereksinimleri karşılamanızı sağlamayı amaçlamaktadır.

I. Kimler Kuruluş İzni/Lüksemburg işletme iznine ihtiyaç duyar?

Kuruluş izni genellikle Lüksemburg’da bağımsız girişimci olarak veya başkalarıyla ortaklık kurarak ekonomik faaliyetlerde bulunmak isteyen kişiler için gereklidir. Bu tür bir yetkilendirme gerektiren ana faaliyet kategorileri şunlardır:

 1. Ticari Faaliyetler: Bu, ticaret, Horeca (otel, restoran, kafe), ulaşım, sanayi ve daha fazlasıyla ilgilenen işletmeleri içerir.
 2. Zanaatkarlık: Gıda, moda, inşaat, mekanik, görsel-işitsel, eğlence, sanat ve daha fazlasıyla ilgili faaliyetler.
 3. Bazı Liberal Meslekler: Önemli bir entelektüel bileşene sahip meslekler de kuruluş izni gerektirebilir.

II. İlgili Kişiler

Kuruluş izni almak için, başvuru sahiplerinin aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli yasal koşulları yerine getirmesi gerekmektedir:

 1. Mesleki Dürüstlük: Mesleki dürüstlük sergilemek esastır.
 2. Nitelikler (gerekliyse): Bazı durumlarda özel nitelikler gereklidir.

Başvuru sahibi ya işletmenin sahibi (şahıs şirketleri için) ya da Ticaret ve Şirketler Odası ‘na kayıtlı işletmenin yetkili temsilcisi (şirketler için) olmalıdır.

III. Özel Durumlar

İstisnalar ve özel durumlar vardır:

 1. Bağımsız Ticari Acenteler: Tüccar olarak kuruluş izni gerektirirler. Bununla birlikte, maaşlı temsilciler muaftır ancak işverenlerinin kuruluş yetkisi altında faaliyet göstermelidirler.
 2. Bazı Liberal Meslekler: Avukatlar, doktorlar, diş hekimleri, veterinerler ve iş denetçileri gibi mesleklerin kuruluş haklarından ayrı düzenlemeleri vardır.
 3. Fikri Hizmet Sağlayıcıları: Faaliyetleri serbest meslekler kapsamında olmayanlar, ticari faaliyetler için kuruluş iznine ihtiyaç duyarlar.
 4. Profesyonel Olmayan Satıcılar: Kendi eserlerini veya ticari amaçlarla edinilmemiş ürünleri satan kişiler muaftır, ancak fuarlara, pazarlara katılıyor veya çevrimiçi satış yapıyorlarsa izne ihtiyaç duyabilirler.
 5. Topluluk Şirketleri: Lüksemburg’da ara sıra ve geçici hizmetler sağlayan şirketler kuruluş iznine tabi değildir ancak Orta Sınıflar Müdürlüğüne bildirimde bulunmalıdır.
 6. Üçüncü Ülke Vatandaşları: Lüksemburg’da serbest meslek sahibi olmak isteyen Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişiler, kuruluş izni başvurularını oturma izni taleplerine eklemelidir.
 7. Gazetecilik ve Eğitim Amaçlı Girişimcilik Projeleri: Yıllık cirosu 35.000 Avro’nun altında olan, kendi yayınını yapmayan gazetecilik ve eğitim amaçlı girişimcilik projeleri gibi belirli faaliyetler için kuruluş izni gerekmez.

IV. Kuruluş İzni için Ön Koşullar

Başvuru sahipleri aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:

 1. Mesleki Dürüstlük: Mesleki dürüstlük sergilemek esastır.
 2. Mesleki Nitelikler: Serbest meslekler için özel gerekliliklere uymak veya zanaatkarlar için C Listesinde yer almamak.
 3. Lüksemburg’da Kuruluş: Yetkilendirme yalnızca Lüksemburg’da faaliyetin niteliği ve büyüklüğü için uygun fiziksel altyapı varsa verilir.
 4. Etkin ve Sürekli Yönetim: Yetki sahibi, işletmenin günlük faaliyetlerini yerinde yönetmeli ve işletme ile gerçek bir bağ kurmalıdır (işletme sahibi veya yetkili temsilci olarak).
 5. Vergi ve Sosyal Yükümlülükler: İşletmenin yöneticisi, stopaj vergileri de dahil olmak üzere geçmiş ve mevcut tüm sosyal ve mali yükümlülükleri yerine getirmiş olmalıdır.
 6. Tüzüklerin Kaydı: Nihai kuruluş izni, tüzüklerin Ticaret ve Şirketler Siciline (RCS) kaydedilmesini gerektirir.

V. Maliyetler

Kuruluş izni almak için idari ücretler 50 Avro tutarındadır. Ödeme kanıtını şu şekilde sağlayabilirsiniz:

 1. Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA’dan (AED) 50 Avroluk bir mali pul satın almak.
 2. Diekirch ofisinde bulunan BIC kodu BCEELULL olan LU76 0019 5955 4404 7000 numaralı hesaba “autorisation de commerce” referansıyla 50 € banka havalesi yapılması.

VI. Pratik Prosedürler

A. Başvurunun Sunulması

Damalion, kuruluş yetkilendirme başvurularınızı sizin adınıza iki şekilde sunabilir:

 1. Online Başvuru: Başvurunun MyGuichet.lu üzerinden çevrimiçi olarak doldurulması şiddetle tavsiye edilir. Sistem, girdiğiniz bilgilere göre gerekli belgeleri gösterecektir.
 2. Posta ile Başvuru: Orta Sınıflar Müdürlüğü’ne posta yoluyla kağıt başvuru göndermek de mümkündür.

B. Gerekli Belgeler

Başvurunuz için gereken belirli belgeler faaliyet türüne bağlıdır:

 • Ticari faaliyetler için buradaki listeye bakınız.
 • Zanaatkârlık ve serbest meslekler için buradaki listeyi kontrol edin.

VII. İdari Yanıt Süresi

Genel olarak, başvurunuz eksiksiz bir başvurunun alınmasından sonraki üç ay içinde işleme alınacaktır. Bu süre içinde bir yanıt almazsanız, bu zımni onay olarak kabul edilir.

VIII. İtirazlar

Kuruluş izni başvurunuz hakkında olumsuz bir karar verilmesi durumunda, yasal süreler içinde, nezaketen rücu ve yasal rücu da dahil olmak üzere rücu seçenekleriniz bulunmaktadır. Yardım için Ombudsman’a da başvurabilirsiniz.

IX. Yetki Verme

Kuruluş izni verilirse, başvurunuzda belirttiğiniz adrese bildirim alacaksınız:

 • Şahıs şirketleri, serbest meslek sahibi olarak kayıtlarını da tamamlayabilecekleri Ortak Sosyal Güvenlik Merkezinden izinlerini alabilirler.
 • Şirketler (tüzel kişiler) kuruluş izinlerini posta yoluyla kayıtlı ofislerinden alacaklardır.

Kuruluş izni, iş yerinde bulundurulması ve talep edildiğinde ibraz edilmesi gereken bir kart şeklinde verilir. Yetki numarası tüm yazışmalarda, e-postalarda, web sitelerinde, fiyat tekliflerinde, faturalarda, vitrinlerde ve şantiye tabelalarında gösterilmelidir.

X. Yetkilendirme Süresi

Yetkilendirme aşağıdaki nedenlerle geçerliliğini kaybedebilir:

 • Yöneticinin olağan ikametgahındaki bir değişikliğin bir ay içinde bildirilmemesi.
 • İhraç tarihinden itibaren iki yıldan uzun süredir kullanılmaması.
 • Faaliyetin iki yıldan uzun süredir gönüllü olarak durdurulması.
 • İşletmenin adli tasfiyesi veya iflası.
 • Mesleki dürüstlük kaybı.
 • Paket seyahat ve bağlantılı seyahat hizmetleri için seyahat garantisinin ibraz edilmemesi.

XI. Mevcut Yetkinin Değiştirilmesi

Mevcut kuruluş iznine sahip olanlar, aşağıdaki durumlarda yeni bir izin talep etmelidir:

 • İş kapsamındaki değişiklikler veya genişletmeler.
 • Mesleki niteliklerin ve dürüstlüğün dayandığı üst düzey yöneticinin değişmesi.

XII. Zorunlu Bildirimler

Bildirimler posta veya e-posta yoluyla gönderilebilir. Aşağıdakiler bir ay içinde Orta Sınıflar Müdürlüğüne bildirilmelidir:

 • Paket seyahat ve bağlantılı seyahat hizmetleri için garanti.
 • Herhangi bir şubenin kurulması.
 • İş yeri değişikliği.
 • Herhangi bir satış noktasının oluşturulması veya kapatılması.
 • Yöneticinin olağan ikametgahında değişiklik.

XIII. Mesleki Yükümlülükler

İşletmeler, varlıkları boyunca kuruluş izni alma gerekliliklerine ve işletme yönetimine ilişkin tüm yasa ve yönetmeliklere uymak zorundadır.

Damalion, bu adımları izleyerek ve gerekli şartları yerine getirerek Lüksemburg’da başarılı bir şekilde kuruluş izni almanıza ve girişimcilik yolculuğunuza güvenle başlamanıza yardımcı olabilir. Daha fazla yardım ve rehberlik için lütfen hemen Damalion uzmanınızla iletişime geçin.