Velg en side

I Luxembourg er som regel enhver økonomisk aktivitet som drives på regelmessig basis underlagt forhåndsgodkjenning for etablering. Denne omfattende veiledningen tar sikte på å gi deg viktig informasjon og trinn-for-trinn-veiledning om hvordan du kan søke om etableringsautorisasjon i Luxembourg, for å sikre at du oppfyller alle nødvendige kriterier og krav.

JEG. Hvem krever etableringsautorisasjon/Luxembourg næringstillatelse

Etableringsautorisasjon kreves vanligvis for enkeltpersoner som ønsker å delta i økonomiske aktiviteter i Luxembourg, enten som uavhengige gründere eller i partnerskap med andre. Hovedkategoriene av aktiviteter som krever slik autorisasjon inkluderer:

 1. Kommersielle aktiviteter : Dette inkluderer virksomheter involvert i handel, Horeca (hotell, restaurant, kafé), transport, industri og mer.
 2. Håndverk : Aktiviteter knyttet til mat, mote, konstruksjon, mekanikk, audiovisuelt, underholdning, kunst og mer.
 3. Visse liberale yrker : Yrker med en betydelig intellektuell komponent kan også kreve etableringsautorisasjon.

II. Berørte personer

For å få etableringstillatelse må søkere oppfylle visse juridiske betingelser, inkludert:

 1. Profesjonell integritet : Det er viktig å demonstrere profesjonell integritet.
 2. Kvalifikasjoner (hvis nødvendig) : I noen tilfeller er spesifikke kvalifikasjoner nødvendig.

Søkeren må enten være eieren av virksomheten (for enkeltpersonforetak) eller den autoriserte representanten for virksomheten registrert hos Handels- og Selskapskammeret (for selskaper).

III. Spesielle tilfeller

Det er unntak og spesielle tilfeller:

 1. Uavhengige kommersielle agenter : De krever etableringsautorisasjon som handelsmenn. Funksjonærer er imidlertid unntatt, men må operere under arbeidsgivers etableringsfullmakt.
 2. Visse liberale yrker : Yrker som advokater, leger, tannleger, veterinærer og virksomhetsrevisorer har sine forskrifter atskilt fra etableringsrettigheter.
 3. Intellektuelle tjenesteleverandører : De hvis aktiviteter ikke er dekket av liberale yrker, trenger etableringsautorisasjon for kommersiell virksomhet.
 4. Ikke-profesjonelle selgere : Enkeltpersoner som selger sine egne kreasjoner eller gjenstander som ikke er anskaffet for kommersielle formål, er unntatt, men kan trenge autorisasjon hvis de deltar på messer, markeder eller selger online.
 5. Fellesskapsbedrifter : Selskaper som tilbyr sporadiske og midlertidige tjenester i Luxembourg er ikke underlagt etableringsautorisasjon, men må varsle Direktoratet for middelklasser .
 6. Tredjelandsborgere : Ikke-EU-borgere som søker selvstendig næringsvirksomhet i Luxembourg, bør inkludere søknaden om etableringstillatelse sammen med forespørselen om oppholdstillatelse.
 7. Journalistikk og pedagogiske gründerprosjekter : Visse aktiviteter, som ikke-selvpublisert journalistikk og pedagogiske gründerprosjekter med årlig omsetning under €35 000, krever ikke etableringsautorisasjon.

IV. Forutsetninger for etableringsautorisasjon

Søkere må oppfylle følgende betingelser:

 1. Profesjonell integritet : Det er viktig å demonstrere profesjonell integritet.
 2. Profesjonelle kvalifikasjoner : Tilsvarer de spesifikke kravene for liberale yrker eller, for håndverkere, ikke å være på liste C.
 3. Etablering i Luxembourg : Tillatelse gis kun hvis det er passende fysisk infrastruktur i Luxembourg for aktivitetens art og størrelse.
 4. Effektiv og kontinuerlig ledelse : Autorisasjonsinnehaveren må administrere virksomhetens daglige drift på stedet, og opprettholde en reell forbindelse med virksomheten (enten som eier eller autorisert representant).
 5. Skattemessige og sosiale forpliktelser : Virksomhetens direktør bør ha oppfylt alle tidligere og nåværende sosiale og skattemessige forpliktelser, inkludert kildeskatt.
 6. Registrering av vedtekter : Den endelige etableringsfullmakten krever registrering av vedtekter i handels- og selskapsregisteret (RCS).

V. Kostnader

Administrasjonsgebyrene for å få etableringsautorisasjon utgjør €50. Du kan fremlegge betalingsbevis ved å:

 1. Kjøp av et skattestempel på €50 fra Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED).
 2. Foreta en bankoverføring på 50 € til konto LU76 0019 5955 4404 7000, BIC-kode BCEELULL på Diekirch-kontoret – recette, med referansen “autorisation de commerce.”

VI. Praktiske prosedyrer

A. Innlevering av søknad

Damalion kan sende inn søknader om etableringstillatelse på dine vegne på to måter:

 1. Online søknad : Det anbefales på det sterkeste å fylle ut søknaden online via MyGuichet.lu. Systemet vil indikere de nødvendige dokumentene basert på dine innspill.
 2. Postsøknad : Det er også mulig å sende en papirsøknad per post til Direktoratet for middelklasse.

B. Dokumenter som kreves

De spesifikke dokumentene som kreves for søknaden din, avhenger av typen aktivitet:

 • For kommersiell virksomhet, se listen her.
 • For håndverk og liberale yrker, sjekk listen her.

VII. Administrativ responstid

Generelt vil søknaden din bli behandlet innen tre måneder etter at du har mottatt en fullstendig søknad. Hvis du ikke mottar svar innen denne perioden, anses det som stilltiende godkjenning.

VIII. Appeller

I tilfelle av en negativ avgjørelse på søknaden din om etableringstillatelse, har du regressalternativer, inkludert nådig regress og rettslig regress, innenfor de juridiske tidsrammene. Du kan også henvende deg til ombudsmannen for å få hjelp.

IX. Utstedelse av autorisasjon

Hvis etableringstillatelse gis, vil du motta melding på adressen som er oppgitt i søknaden:

 • Enkeltpersonforetak kan hente autorisasjonen sin hos Felles trygdesenter, hvor de også kan fullføre registreringen som selvstendig næringsdrivende.
 • Selskaper (juridiske personer) vil motta sin etableringsautorisasjon per post på deres registrerte kontor.

Etableringsfullmakten utstedes i form av et kort som skal oppbevares i bedriftens lokaler og fremvises på forespørsel. Autorisasjonsnummeret skal vises på all korrespondanse, e-post, nettsider, tilbud, fakturaer, utstillingsvinduer og byggeplassskilt.

X. Varighet for autorisasjon

Autorisasjonen kan miste gyldigheten på grunn av:

 • Unnlatelse av å melde om endring i direktørens vanlige bosted innen en måned.
 • Ikke-bruk i over to år fra utstedelsesdato.
 • Frivillig opphør av aktiviteten i over to år.
 • Rettslig avvikling eller konkurs av virksomheten.
 • Tap av faglig integritet.
 • Manglende fremvisning av reisegaranti for pakkereiser og tilknyttede reisetjenester.

XI. Endring av eksisterende autorisasjon

Innehavere av eksisterende etableringstillatelse må be om ny tillatelse ved:

 • Endringer eller utvidelser av virksomhetens omfang.
 • Endring av daglig leder som faglige kvalifikasjoner og integritet er avhengig av.

XII. Obligatoriske varsler

Varsler kan sendes via post eller e-post. Følgende skal meldes til Middelklassedirektoratet innen en måned:

 • Garanti for pakkereiser og tilknyttede reisetjenester.
 • Etablering av enhver filial.
 • Endring av forretningssted.
 • Opprettelse eller stenging av et hvilket som helst salgssted.
 • Endring i direktørens vanlige bolig.

XIII. Faglige forpliktelser

Virksomheter skal gjennom hele sin eksistens forholde seg til kravene for å få etableringstillatelse og overholde alle lover og regler som gjelder virksomhetsstyring.

Ved å følge disse trinnene og oppfylle de nødvendige kravene, kan Damalion hjelpe deg med å oppnå etableringsautorisasjon i Luxembourg og ta fatt på din gründerreise med selvtillit. For ytterligere hjelp og veiledning, vennligst kontakt din Damalion-ekspert nå .