Selectează o Pagină

În Luxemburg, de regulă, orice activitate economică desfășurată în mod regulat este supusă unei autorizații prealabile de stabilire. Acest ghid cuprinzător își propune să vă ofere informații esențiale și îndrumări pas cu pas cu privire la modul în care puteți solicita cu succes o autorizație de stabilire în Luxemburg, asigurându-vă că îndepliniți toate criteriile și cerințele necesare.

I. Cine are nevoie de Autorizația de stabilire/permisul de afaceri luxemburghez

Autorizația de stabilire este de obicei necesară pentru persoanele fizice care doresc să se angajeze în activități economice în Luxemburg, fie ca întreprinzători independenți, fie în parteneriat cu alte persoane. Principalele categorii de activități care necesită o astfel de autorizație includ:

 1. Activități comerciale: Aici sunt incluse afacerile implicate în comerț, Horeca (hotel, restaurant, cafenea), transport, industrie și altele.
 2. Meșteșugărit: Activități legate de alimentație, modă, construcții, mecanică, audiovizual, divertisment, artă și multe altele.
 3. Anumite profesii liberale: Profesiile cu o componentă intelectuală semnificativă pot necesita, de asemenea, o autorizație de stabilire.

II. Persoane vizate

Pentru a obține autorizația de stabilire, solicitanții trebuie să îndeplinească anumite condiții legale, printre care:

 1. Integritate profesională: Este esențial să se dea dovadă de integritate profesională.
 2. Calificări (dacă este necesar): În unele cazuri, sunt necesare calificări specifice.

Solicitantul trebuie să fie fie proprietarul întreprinderii (pentru întreprinderile individuale), fie reprezentantul autorizat al întreprinderii înregistrat la Camera de Comerț și Societăți (pentru societăți).

III. Cazuri speciale

Există excepții și cazuri speciale:

 1. Agenți comerciali independenți: Aceștia au nevoie de autorizație de stabilire ca și comercianți. Cu toate acestea, reprezentanții salariați sunt scutiți, dar trebuie să opereze în baza autorizației de stabilire a angajatorului lor.
 2. Anumite profesii liberale: Profesii precum avocații, medicii, dentiștii, medicii veterinari și auditorii de afaceri au reglementările lor separate de drepturile de stabilire.
 3. Furnizori de servicii intelectuale: Cei ale căror activități nu sunt acoperite de profesiile liberale au nevoie de autorizație de stabilire pentru activități comerciale.
 4. Vânzători neprofesioniști: Persoanele care își vând propriile creații sau obiecte care nu au fost achiziționate în scopuri comerciale sunt scutite, dar pot avea nevoie de autorizație dacă participă la târguri, piețe sau vând online.
 5. Companii comunitare: Societățile care prestează servicii ocazionale și temporare în Luxemburg nu sunt supuse autorizării de stabilire, dar trebuie să notifice Direcția claselor medii.
 6. Cetățeni din țări terțe: Cetățenii din afara Uniunii Europene care doresc să desfășoare o activitate independentă în Luxemburg trebuie să includă cererea de autorizare de stabilire împreună cu cererea de permis de ședere.
 7. Jurnalism și proiecte antreprenoriale educaționale: Anumite activități, cum ar fi jurnalismul nepublicat și proiectele antreprenoriale educaționale cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 35 000 EUR, nu necesită autorizație de stabilire.

IV. Condiții prealabile pentru autorizarea de înființare

Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Integritate profesională: Este esențial să se dea dovadă de integritate profesională.
 2. Calificări profesionale: Corespunderea cu cerințele specifice pentru profesiile liberale sau, pentru artizani, faptul de a nu figura pe lista C.
 3. Stabilirea în Luxemburg: Autorizația se acordă numai dacă există o infrastructură fizică adecvată în Luxemburg pentru natura și dimensiunea activității.
 4. Managementul eficient și continuu: Titularul autorizației trebuie să gestioneze operațiunile zilnice ale întreprinderii la fața locului, menținând o legătură reală cu întreprinderea (fie ca proprietar, fie ca reprezentant autorizat).
 5. Obligațiile fiscale și sociale: Directorul întreprinderii ar trebui să își fi îndeplinit toate obligațiile sociale și fiscale anterioare și actuale, inclusiv reținerile la sursă.
 6. Înregistrarea statutelor: Autorizația finală de înființare necesită înregistrarea statutului în Registrul Comerțului și al Societăților (RCS).

V. Costuri

Taxele administrative pentru obținerea autorizației de stabilire se ridică la 50 de euro. Puteți face dovada plății prin:

 1. Achiziționarea unui timbru fiscal de 50 de euro de la Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED).
 2. Efectuarea unui transfer bancar de 50 de euro în contul LU76 0019 5955 4404 7000, cod BIC BCEELULL la biroul din Diekirch – recette, cu mențiunea “autorisation de commerce”.

VI. Proceduri practice

A. Depunerea cererii

Damalion poate depune cererile de autorizare de stabilire în numele dvs. în două moduri:

 1. Cerere online: Completarea aplicației online prin MyGuichet.lu este foarte recomandată. Sistemul va indica documentele necesare pe baza datelor introduse de dumneavoastră.
 2. Cerere prin poștă: De asemenea, este posibil să trimiteți o cerere pe suport de hârtie prin poștă la Direcția pentru clase medii.

B. Documente necesare

Documentele specifice necesare pentru cererea dumneavoastră depind de tipul de activitate:

 • Pentru activitățile comerciale, consultați lista de aici.
 • Pentru meșteșuguri și profesii liberale, consultați lista de aici.

VII. Timp de răspuns administrativ

În general, cererea dumneavoastră va fi procesată în termen de trei luni de la primirea unei cereri complete. Dacă nu primiți un răspuns în această perioadă, se consideră că este vorba de o aprobare tacită.

VIII. Apeluri

În cazul unei decizii negative cu privire la cererea de autorizare de stabilire, dispuneți de opțiuni de recurs, inclusiv recurs grațios și recurs juridic, în termenele legale. De asemenea, vă puteți adresa Ombudsmanului pentru asistență.

IX. Emiterea autorizației

În cazul în care se acordă autorizația de stabilire, veți primi o notificare la adresa indicată în cerere:

 • Întreprinzătorii individuali își pot ridica autorizația de la Centrul Comun de Securitate Socială, unde pot, de asemenea, să-și completeze înregistrarea ca lucrător independent.
 • Societățile (persoane juridice) vor primi autorizația de înființare prin poștă la sediul lor social.

Autorizația de stabilire este eliberată sub forma unui card care trebuie păstrat la sediul întreprinderii și prezentat la cerere. Numărul de autorizație trebuie să fie afișat pe toată corespondența, e-mailurile, site-urile web, ofertele, facturile, vitrinele magazinelor și panourile de pe șantier.

X. Durata autorizației

Autorizația își poate pierde valabilitatea din următoarele motive:

 • Neinformarea unei schimbări a reședinței obișnuite a directorului în termen de o lună.
 • Neutilizare timp de peste doi ani de la data eliberării.
 • Încetarea voluntară a activității de peste doi ani.
 • Lichidarea judiciară sau falimentul întreprinderii.
 • Pierderea integrității profesionale.
 • Neprezentarea garanției de călătorie pentru pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie conexe.

XI. Modificarea unei autorizații existente

Deținătorii de autorizații de stabilire existente trebuie să solicite o nouă autorizație în cazul în care:

 • Modificări sau extinderi ale domeniului de activitate.
 • Schimbarea managerului executiv pe care se bazează calificările profesionale și integritatea.

XII. Notificări obligatorii

Notificările pot fi trimise prin poștă sau prin e-mail. În termen de o lună, trebuie să se notifice Direcției pentru clasele mijlocii următoarele:

 • Garanția pentru pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie conexe.
 • Înființarea oricărei sucursale.
 • Schimbarea locației de desfășurare a activității.
 • Crearea sau închiderea oricărui punct de vânzare.
 • Schimbarea reședinței obișnuite a directorului.

XIII. Obligațiile profesionale

Pe tot parcursul existenței lor, întreprinderile trebuie să respecte cerințele pentru obținerea autorizației de înființare și să se conformeze tuturor legilor și reglementărilor referitoare la gestionarea întreprinderilor.

Urmând acești pași și îndeplinind cerințele necesare, Damalion vă poate ajuta să obțineți cu succes autorizația de stabilire în Luxemburg și să vă lansați cu încredere în călătoria dumneavoastră antreprenorială. Pentru asistență și îndrumare suplimentară, vă rugăm să contactați acum expertul Damalion.