Bir Sayfa Seçin

Yatırım ortamı sürekli değişiyor ve bu değişimin ortasında Lüksemburg Özel Sınırlı Ortaklığı (ScSp) değerli bir varlık olarak ortaya çıktı. Geleneksel sınırlı ortaklıklara benzerlik gösteren ScSp, yatırım fonlarına hitap eden benzersiz avantajlar sunmaktadır. Bu kılavuzda, ScSp’nin nüanslarını inceleyecek, oluşumunu, yönetimini ve hem yatırımcılar hem de işletmeler için çok önemli olan çeşitli yönlerini araştıracağız.

Özel sınırlı ortaklığı (SLP) anlamak: yeni bir yatırım yapısı

Özel Sınırlı Ortaklık (SLP) veya Société en Commandite Spéciale (SCSp), finans arenasında ilginç bir yatırım aracıdır. Geleneksel sınırlı ortaklıklarla aynı özellikleri paylaşsa da, farklı özellikleri özellikle yatırım fonlarına hitap etmektedir. SCSp’nin tüzel kişiliği olmayan ticari bir kuruluş olması, onu diğer kurumsal yapılardan ayırmaktadır.

SLP/(ScSp) uygunluğunun belirlenmesi

SLP/ScSp girişimlerine başlamadan önce, kimin fayda sağlayacağını ayırt etmek çok önemlidir. Bir Lüksemburg SLP/SCSp kurmak için biri genel ortak, diğeri sınırlı ortak olarak hizmet veren en az iki ortak gerekir. Dikkat çekici bir şekilde, tüzel kişiler bile ortaklık rolleri üstlenebilir ve bu da ortaklıkların yapılandırılmasında esneklik sağlar. SCSp’nin kendisi tüzel kişiliğe sahip değildir ve kimliğini ortaklarının kimliği ile aynı hizaya getirmektedir.

ScSp kurmak için ön koşullar

Potansiyel yatırımcılar, bir Lüksemburg SLP veya SCSp oluşturmadan önce gerekli izinleri almalıdır. Komandite ortakların aksine, genel ortakların ticari faaliyetler için yetkilendirilmesi gerekir.

Maliyet Değerlendirmeleri

Bir ScSp’nin kurulması, Ticaret ve Şirketler Sicilinde yayınlanması gibi masrafları da beraberinde getirmektedir. Noter yardımı zorunlu değildir.

Oluşumda Gezinme

Bir ScSp’nin kurulması, noter müdahalesi olmadan özel olarak yürütülebilen bir kuruluş senedi veya ortaklık sözleşmesinin hazırlanmasıyla başlar.

Şirketleşmede Temel Unsurlar

Ortaklık sözleşmesi, kayıt için RCS’ye sunulan şirket adını, amacını ve ortak katkılarını ayrıntılı olarak belirtmelidir.

Sermaye Yapısını Anlamak

Bir ScSp’deki sermaye, asgari gereklilik olmaksızın sahiplik hisseleri ile temsil edilir. Çeşitli şekillerde yapılan katkılar ortaklık sözleşmesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Temettü Dağıtımı ve Sahiplik

Kâr payları ortaklık sözleşmesine göre dağıtılır ve ortaklık sözleşmesinde belirtilen devir prosedürleri ile sahiplik hisselerinin tescil edilmesi gerekir.

Organizasyon Yapısı: Yönetim

Karar alma süreci, günlük operasyonları denetleyen yöneticilerle birlikte ortakların genel toplantısı etrafında toplanır. Genel ortak olabilen yöneticiler, şirketi yasal konularda temsil eder.

Sorumluluk

Genel ortaklar müşterek ve müteselsil sorumluluk taşırken, sınırlı ortaklar sınırlı sorumluluktan yararlanır. Yöneticiler yalnızca kendi yetkileri dahilindeki eylemlerden sorumludur.

Uyum ve Raporlama

Ortaklık bilgilerini içeren bir sicilin tutulması gerekirken, iç denetimler zorunlu değildir. Yasal yayınlar şirketin varlığını resmileştirir.

Muhasebe ve Vergilendirme

ScSp muhasebe kayıtlarını tutmak zorundadır ancak yıllık mali tabloları dosyalamak zorunda değildir. Vergilendirme değişkenlik göstermekte olup, ScSp’nin kendisi vergilendirilmemektedir.

Yatırım için ScSp’den Yararlanma

ScSp, esnekliği, sınırlı sorumluluğu ve şeffaflığı nedeniyle yatırımların yapılandırılması için cazip bir seçenek sunmaktadır. Düzenleyici gerekliliklere uymak ve vergi sonuçlarını anlamak başarı için çok önemlidir.

Sonuç olarak, Lüksemburg Özel Sınırlı Ortaklığı, karmaşık finansal ortamda gezinmek için umut verici bir yol sunmaktadır. Bunun inceliklerini anlamak, özel yatırımlardaki potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için hayati önem taşımaktadır. ScSp’nizi kurma konusunda rehberlik için bugün bir Damalion uzmanına danışın.