Selecteer een pagina

Het landschap van beleggingen verandert voortdurend en te midden van deze evolutie heeft de Luxemburgse Special Limited Partnership (ScSp) zich ontpopt als een waardevolle troef. De ScSp lijkt op traditionele commanditaire vennootschappen, maar biedt unieke voordelen die aantrekkelijk zijn voor beleggingsfondsen. In deze gids duiken we in de nuances van de ScSp, onderzoeken we de oprichting, het beheer en verschillende facetten die cruciaal zijn voor zowel investeerders als bedrijven.

Inzicht in de Special limited partnership (SLP): een nieuwe investeringsstructuur

De Special Limited Partnership (SLP), of Société en Commandite Spéciale (SCSp), is een interessant investeringsvehikel in de financiële arena. Hoewel het kenmerken deelt met traditionele commanditaire vennootschappen, zijn de verschillende kenmerken specifiek gericht op beleggingsfondsen. De SCSp is met name een commerciële entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, waardoor het verschilt van andere bedrijfsstructuren.

Vaststellen of SLP/(ScSp) geschikt is

Voordat je aan een SLP/ScSp begint, is het essentieel om te bepalen wie er voordeel bij heeft. Voor de oprichting van een Luxemburgse SLP/SCSp zijn ten minste twee partners nodig, de ene als beherend vennoot en de andere als commanditaire vennoot. Opmerkelijk genoeg kunnen zelfs rechtspersonen de rol van partner op zich nemen, wat flexibiliteit biedt bij het structureren van partnerschappen. De SCSp zelf heeft geen rechtspersoonlijkheid, waardoor haar identiteit gelijk is aan die van haar partners.

Voorwaarden voor het oprichten van een ScSp

Potentiële investeerders moeten de nodige vergunningen aanvragen voordat ze een Luxemburgse SLP of SCSp kunnen oprichten. Algemene partners hebben toestemming nodig voor commerciële activiteiten, in tegenstelling tot commanditaire partners.

Kostenoverwegingen

De oprichting van een ScSp brengt kosten met zich mee, zoals publicatie in het handels- en bedrijvenregister. Notarisassistentie is niet verplicht.

Navigeren door formatie

Het oprichten van een ScSp begint met het opstellen van een oprichtingsakte of partnerschapsovereenkomst, die privé kan worden uitgevoerd zonder notariële tussenkomst.

De belangrijkste elementen bij de oprichting

In de partnerschapsovereenkomst moeten de bedrijfsnaam, het doel en de partnerbijdragen gedetailleerd worden beschreven.

Kapitaalstructuur begrijpen

Kapitaal in een ScSp wordt vertegenwoordigd door eigendomsaandelen, zonder minimumvereiste. Bijdragen, in verschillende vormen, worden gedetailleerd beschreven in de partnerschapsovereenkomst.

Dividenduitkering en eigendom

Dividenden worden uitgekeerd volgens de partnerschapsovereenkomst en eigendomsaandelen moeten worden geregistreerd, met overdrachtsprocedures die worden beschreven in de partnerschapsovereenkomst.

Organisatiestructuur: Management

De besluitvorming concentreert zich rond de algemene vergadering van partners, waarbij managers toezicht houden op de dagelijkse activiteiten. Managers, die algemene partners kunnen zijn, vertegenwoordigen het bedrijf in juridische zaken.

Aansprakelijkheid

Algemene partners zijn hoofdelijk aansprakelijk, terwijl commanditaire partners beperkte aansprakelijkheid genieten. Managers zijn alleen aansprakelijk voor acties binnen hun mandaat.

Naleving en rapportage

Het bijhouden van een register met partnerschapsgegevens is verplicht, terwijl interne audits niet verplicht zijn. Juridische publicaties formaliseren het bestaan van het bedrijf.

Boekhouding en belastingen

ScSp moet een boekhouding bijhouden, maar is niet verplicht om een jaarrekening in te dienen. De belasting varieert, maar de ScSp zelf wordt niet belast.

De ScSp inzetten voor investeringen

De ScSp is een aantrekkelijke optie voor het structureren van investeringen vanwege de flexibiliteit, beperkte aansprakelijkheid en transparantie. Het naleven van de regelgeving en het begrijpen van de belastingimplicaties zijn cruciaal voor succes.

Concluderend kan worden gesteld dat de Luxemburgse Special Limited Partnership een veelbelovende manier is om door het complexe financiële landschap te navigeren. Inzicht in de fijne kneepjes ervan is van vitaal belang om het potentieel ervan voor particuliere investeringen te maximaliseren. Raadpleeg vandaag nog een Damalion-expert voor advies over het opzetten van je ScSp.