Vælg en side

Investeringslandskabet er i konstant forandring, og midt i denne udvikling har Luxembourg Special Limited Partnership (ScSp) vist sig at være et værdifuldt aktiv. ScSp ligner traditionelle kommanditselskaber, men har unikke fordele, der appellerer til investeringsfonde. I denne guide dykker vi ned i nuancerne ved ScSp og undersøger dens dannelse, ledelse og forskellige facetter, der er afgørende for både investorer og virksomheder.

Forstå det særlige kommanditselskab (SLP): en ny investeringsstruktur

Special Limited Partnership (SLP), eller Société en Commandite Spéciale (SCSp), er et interessant investeringsinstrument på den finansielle arena. Det deler træk med traditionelle kommanditselskaber, men dets særpræg henvender sig specifikt til investeringsfonde. Især er SCSp en kommerciel enhed uden juridisk personlighed, hvilket adskiller den fra andre virksomhedsstrukturer.

Identificering af SLP/(ScSp)-egnethed

Før man går i gang med SLP/ScSp-bestræbelser, er det vigtigt at finde ud af, hvem der kan få gavn af det. Etablering af et luxembourgsk SLP/SCSp kræver mindst to partnere, hvoraf den ene fungerer som komplementar og den anden som kommanditist. Det er bemærkelsesværdigt, at selv juridiske enheder kan påtage sig partnerskabsroller, hvilket giver fleksibilitet i struktureringen af partnerskaber. SCSp har ikke selv status som juridisk person, og dens identitet er derfor på linje med partnernes.

Forudsætninger for at etablere en ScSp

Potentielle investorer skal sikre sig de nødvendige tilladelser, før de danner et luxembourgsk SLP eller SCSp. Generalpartnere skal have tilladelse til kommercielle aktiviteter i modsætning til kommanditister.

Overvejelser om omkostninger

Oprettelsen af et ScSp medfører udgifter som f.eks. offentliggørelse i handels- og selskabsregistret. Notarassistance er ikke obligatorisk.

Navigering i dannelse

Dannelsen af et ScSp begynder med udarbejdelsen af et stiftelsesdokument eller en partnerskabsaftale, som kan udføres privat uden notarial involvering.

Nøgleelementer i en virksomhed

Partnerskabsaftalen skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, formål og partnerbidrag og indsendes til RCS med henblik på registrering.

Forståelse af kapitalstruktur

Kapital i en ScSp repræsenteres af ejerandele uden minimumskrav. Bidrag, i forskellige former, er beskrevet i partnerskabsaftalen.

Udlodning af udbytte og ejerskab

Udbytte udbetales i henhold til partnerskabsaftalen, og ejerandele skal registreres med overførselsprocedurer, der er beskrevet i partnerskabsaftalen.

Organisatorisk struktur: Ledelse

Beslutningstagningen er centreret omkring partnernes generalforsamling, hvor lederne fører tilsyn med den daglige drift. Ledere, som kan være komplementarer, repræsenterer virksomheden i juridiske spørgsmål.

Ansvar

Komplementarer hæfter solidarisk, mens kommanditister har begrænset hæftelse. Ledere er kun ansvarlige for handlinger inden for deres mandat.

Overholdelse og rapportering

Det er påkrævet at føre et register med partnerskabsoplysninger, mens interne revisioner ikke er obligatoriske. Juridiske publikationer formaliserer virksomhedens eksistens.

Regnskab og skat

ScSp skal føre regnskab, men er ikke forpligtet til at aflægge årsregnskab. Beskatningen varierer, og selve ScSp beskattes ikke.

Udnyttelse af ScSp til investering

ScSp er en overbevisende mulighed for at strukturere investeringer på grund af dens fleksibilitet, begrænsede ansvar og gennemsigtighed. Overholdelse af lovkrav og forståelse af skattemæssige konsekvenser er afgørende for succes.

Konklusionen er, at Luxembourg Special Limited Partnership tilbyder en lovende mulighed for at navigere i det komplekse finansielle landskab. Det er vigtigt at forstå dens indviklinger for at maksimere dens potentiale i private investeringer. Kontakt en Damalion-ekspert i dag for at få vejledning til at etablere din ScSp.