Valitse sivu

Sijoitusympäristö muuttuu jatkuvasti, ja tässä kehityksessä Luxemburgin erityinen kommandiittiyhtiö (ScSp) on noussut arvokkaaksi hyödykkeeksi. ScSp muistuttaa perinteisiä kommandiittiyhtiöitä, mutta tarjoaa ainutlaatuisia etuja, jotka kiinnostavat sijoitusrahastoja. Tässä oppaassa perehdymme ScSp:n vivahteisiin, sen perustamiseen, hallinnointiin ja eri puoliin, jotka ovat ratkaisevia sekä sijoittajille että yrityksille.

Erityinen kommandiittiyhtiö (SLP): uudenlainen sijoitusrakenne.

Erityinen kommandiittiyhtiö (Special Limited Partnership, SLP) eli Société en Commandite Spéciale (SCSp) on mielenkiintoinen sijoitusväline rahoitusalalla. Vaikka sillä on yhteisiä piirteitä perinteisten kommandiittiyhtiöiden kanssa, sen erityispiirteet soveltuvat erityisesti sijoitusrahastoille. SCSp on kaupallinen yhteisö, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, mikä erottaa sen muista yritysrakenteista.

SLP/(ScSp)-soveltuvuuden tunnistaminen

Ennen kuin ryhdyt toteuttamaan SLP/ScSp-pyrkimyksiä, on tärkeää selvittää, kuka hyötyy niistä. Luxemburgilaisen SLP/SCSp:n perustaminen edellyttää vähintään kahta yhtiömiestä, joista toinen toimii avoimena yhtiömiehenä ja toinen kommandiittiyhtiönä. Huomionarvoista on, että jopa oikeushenkilöt voivat toimia kumppaneina, mikä tarjoaa joustavuutta kumppanuuksien rakenteessa. SCSp:llä itsellään ei ole oikeushenkilöllisyyttä, joten sen identiteetti vastaa sen kumppaneiden identiteettiä.

ScSp:n perustamisen edellytykset

Mahdollisten sijoittajien on hankittava tarvittavat luvat ennen luxemburgilaisen SLP:n tai SCSp:n perustamista. Täysivaltaiset yhtiömiehet tarvitsevat luvan kaupalliseen toimintaan, toisin kuin kommandiittiyhtiömiehet.

Kustannusnäkökohdat

ScSp:n perustamisesta aiheutuu kustannuksia, kuten julkaiseminen kauppa- ja yritysrekisterissä. Notaarin apu ei ole pakollista.

Muodostelman navigointi

ScSp:n perustaminen alkaa perustamiskirjan tai kumppanuussopimuksen laatimisella, joka voidaan tehdä yksityisesti ilman notaarin osallistumista.

Yhtiöittämisen keskeiset osatekijät

RCS:lle rekisteröintiä varten toimitettavassa kumppanuussopimuksessa on mainittava yksityiskohtaisesti yrityksen nimi, tarkoitus ja kumppaneiden rahoitusosuudet.

Pääomarakenteen ymmärtäminen

ScSp:n pääomaa edustavat omistusosuudet, joilla ei ole vähimmäisvaatimusta. Eri muodoissa olevat rahoitusosuudet määritellään yksityiskohtaisesti kumppanuussopimuksessa.

Osingonjako ja omistus

Osingot jaetaan kumppanuussopimuksen mukaisesti, ja omistusosuudet on rekisteröitävä, ja siirtomenettelyt määritellään kumppanuussopimuksessa.

Organisaatiorakenne: Management

Päätöksenteko keskittyy osakkaiden yleiskokoukseen, ja johtajat valvovat päivittäistä toimintaa. Johtajat, jotka voivat olla avoimia yhtiömiehiä, edustavat yhtiötä oikeudellisissa asioissa.

Vastuu

Avoimilla yhtiömiehillä on yhteisvastuu, kun taas kommandiittiyhtiömiehillä on rajoitettu vastuu. Johtajat ovat vastuussa vain toimeksiantojensa mukaisista toimista.

Vaatimustenmukaisuus ja raportointi

Kumppanuutta koskevia tietoja sisältävän rekisterin ylläpitäminen on pakollista, mutta sisäiset tarkastukset eivät ole pakollisia. Oikeudelliset julkaisut virallistavat yrityksen olemassaolon.

Kirjanpito ja verotus

ScSp: n on pidettävä kirjanpitoa, mutta se ei ole velvollinen toimittamaan vuositilinpäätöstä. Verotus vaihtelee, sillä itse ScSp:tä ei veroteta.

ScSp:n hyödyntäminen investointeja varten

ScSp tarjoaa houkuttelevan vaihtoehdon sijoitusten strukturointiin joustavuuden, rajoitetun vastuun ja avoimuuden vuoksi. Sääntelyvaatimusten noudattaminen ja verovaikutusten ymmärtäminen on menestyksen kannalta ratkaisevan tärkeää.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Luxemburgin kommandiittiyhtiömuotoinen erityisyhteisö tarjoaa lupaavan keinon navigoida monimutkaisessa rahoitusympäristössä. Sen yksityiskohtien ymmärtäminen on elintärkeää, jotta voidaan maksimoida sen potentiaali yksityisissä investoinneissa. Jos haluat ohjeita ScSp:n perustamiseen, ota yhteyttä Damalionin asiantuntijaan jo tänään.