Oldal kiválasztása

A befektetési környezet folyamatosan változik, és e fejlődés közepette a luxemburgi különleges betéti társaság (ScSp) értékes eszközzé vált. A hagyományos betéti társaságokra hasonlító ScSp egyedi előnyöket kínál, amelyek vonzóak a befektetési alapok számára. Ebben az útmutatóban elmélyedünk az ScSp árnyalataiban, feltárva annak megalakulását, kezelését és különböző aspektusait, amelyek a befektetők és a vállalkozások számára egyaránt létfontosságúak.

A különleges betéti társaság (SLP) megértése: egy újszerű befektetési struktúra

A különleges betéti társaság (SLP) vagy Société en Commandite Spéciale (SCSp) érdekes befektetési eszköz a pénzügyi színtéren. Bár a hagyományos korlátolt felelősségű betéti társaságokkal közös vonásokat mutat, sajátos jellemzői kifejezetten a befektetési alapokat szolgálják. Az SCSp egy jogi személyiséggel nem rendelkező kereskedelmi szervezet, ami megkülönbözteti más vállalati struktúráktól.

Az SLP/(ScSp) alkalmasságának meghatározása

Mielőtt belevágnánk az SLP/ScSp törekvésekbe, fontos, hogy felismerjük, ki járhat jól. Egy luxemburgi SLP/SCSp létrehozásához legalább két partnerre van szükség, akik közül az egyik általános partner, a másik pedig betéti partner. Figyelemre méltó, hogy akár jogi személyek is vállalhatnak partnerségi szerepet, ami rugalmasságot biztosít a partnerségek kialakításában. Maga az SCSp nem rendelkezik jogi személyiséggel, így identitása a partnereinek identitásához igazodik.

Az ScSp létrehozásának előfeltételei

A potenciális befektetőknek be kell szerezniük a szükséges engedélyeket, mielőtt luxemburgi SLP-t vagy SCSp-t alapítanának. Az általános partnereknek engedélyre van szükségük a kereskedelmi tevékenységekhez, ellentétben a korlátozott partnerekkel.

Költségekkel kapcsolatos megfontolások

Az ScSp létrehozása olyan költségekkel jár, mint például a kereskedelmi és cégjegyzékben való közzététel. A közjegyzői segítség nem kötelező.

Navigálás a formációban

Az ScSp alapítása az alapító okirat vagy a társasági szerződés elkészítésével kezdődik, amely közjegyzői közreműködés nélkül, magáncélra is végrehajtható.

A bejegyzés kulcsfontosságú elemei

A társasági szerződésnek részletesen tartalmaznia kell a cég nevét, célját és a partnerek hozzájárulásait, és azt be kell nyújtani az RCS-hez nyilvántartásba vétel céljából.

A tőkeszerkezet megértése

Az ScSp-ben a tőkét tulajdonrészek képviselik, amelyeknek nincs minimumkövetelménye. A különböző formájú hozzájárulásokat a partnerségi megállapodás részletezi.

Osztalékelosztás és tulajdonlás

Az osztalékokat a partnerségi megállapodás szerint osztják ki, és a tulajdoni részesedéseket be kell jegyezni, az átruházási eljárásokat pedig a partnerségi megállapodásban ismertetni kell.

Szervezeti felépítés: Menedzsment

A döntéshozatal középpontjában a partnerek közgyűlése áll, a napi működést pedig a vezetők felügyelik. Az ügyvezetők, akik lehetnek közkereseti társaságok is, képviselik a társaságot jogi ügyekben.

Felelősség

Az általános partnerek egyetemleges felelősséggel tartoznak, míg a korlátolt felelősségű partnerek korlátozott felelősséget élveznek. A vezetők csak a megbízatásukon belüli tevékenységekért felelnek.

Megfelelés és jelentéstétel

A partnerség adatait tartalmazó nyilvántartás vezetése kötelező, míg a belső auditok nem kötelezőek. A jogi kiadványok formalizálják a vállalat létezését.

Számvitel és adózás

Az ScSp-nek számviteli nyilvántartást kell vezetnie, de nem köteles éves pénzügyi kimutatásokat benyújtani. Az adózás változó, maga a ScSp nem adózik.

A ScSp kihasználása a beruházásokhoz

A ScSp a rugalmasság, a korlátozott felelősség és az átláthatóság miatt meggyőző lehetőséget kínál a befektetések strukturálására. A szabályozási követelmények betartása és az adóvonzatok megértése kulcsfontosságú a sikerhez.

Összefoglalva, a luxemburgi különleges betéti társaság ígéretes lehetőséget kínál az összetett pénzügyi környezetben való eligazodásra. A magánbefektetésekben rejlő lehetőségek maximalizálásához elengedhetetlenül fontos, hogy megértsük a részleteket. Ha útmutatást szeretne kapni az ScSp létrehozásához, forduljon még ma egy Damalion szakértőhöz.