Vyberte stránku

Prostředí investic se neustále mění a v tomto vývoji se lucemburská speciální komanditní společnost (ScSp) stala cenným přínosem. ScSp se podobá tradičním komanditním společnostem, ale má jedinečné výhody, které jsou pro investiční fondy atraktivní. V této příručce pronikneme do nuancí ScSp, prozkoumáme jeho vznik, správu a různé aspekty, které jsou pro investory i podniky zásadní.

Pochopení speciální komanditní společnosti (SLP): nová investiční struktura

Speciální komanditní společnost (SLP) neboli Société en Commandite Spéciale (SCSp) je zajímavým investičním nástrojem ve finanční oblasti. I když má společné rysy s tradičními komanditními společnostmi, její odlišné vlastnosti jsou určeny speciálně pro investiční fondy. SCSp je obchodní subjekt, který nemá právní subjektivitu, čímž se liší od jiných podnikových struktur.

Určení vhodnosti SLP/(ScSp)

Než se pustíte do projektu SLP/ScSp, je třeba rozlišit, kdo z něj bude mít prospěch. Založení lucemburské SLP/SCSp vyžaduje nejméně dva společníky, z nichž jeden bude plnit funkci komplementáře a druhý funkci komanditisty. Pozoruhodné je, že i právnické osoby mohou zastávat partnerské role, což nabízí flexibilitu při strukturování partnerství. Samotný SCSp nemá právní subjektivitu, čímž se jeho identita sjednocuje s identitou jeho partnerů.

Předpoklady pro zřízení jednotky ScSp

Potenciální investoři si musí před založením lucemburského SLP nebo SCSp zajistit potřebná povolení. Na rozdíl od komanditistů potřebují komplementáři povolení k obchodním činnostem.

Úvahy o nákladech

Založení ScSp s sebou nese náklady, jako je zveřejnění v obchodním a živnostenském rejstříku. Notářská asistence není povinná.

Navigace ve formaci

Založení společnosti ScSp začíná sepsáním zakladatelské smlouvy nebo smlouvy o partnerství, kterou lze uzavřít soukromě bez účasti notáře.

Klíčové prvky začlenění

Ve smlouvě o partnerství musí být podrobně uveden název společnosti, účel a vklady partnerů, které se předkládají RCS k registraci.

Porozumění kapitálové struktuře

Kapitál ve ScSp je představován vlastnickými podíly bez minimálního požadavku. Příspěvky v různých formách jsou podrobně popsány v partnerské smlouvě.

Distribuce dividend a vlastnictví

Dividendy se rozdělují podle partnerské smlouvy a vlastnické podíly musí být registrovány, přičemž postupy převodu jsou popsány v partnerské smlouvě.

Organizační struktura: Management

Rozhodování se soustřeďuje na valnou hromadu partnerů, přičemž manažeři dohlížejí na každodenní provoz. Jednatelé, kteří mohou být komplementáři, zastupují společnost v právních záležitostech.

Odpovědnost

Komplementáři nesou společnou a nerozdílnou odpovědnost, zatímco komanditisté mají omezenou odpovědnost. Vedoucí pracovníci jsou odpovědní pouze za činnosti v rámci svých pravomocí.

Dodržování předpisů a podávání zpráv

Vedení rejstříku s údaji o partnerství je povinné, zatímco interní audity nejsou povinné. Právní publikace formalizují existenci společnosti.

Účetnictví a daně

Společnost ScSp musí vést účetnictví, ale není povinna předkládat roční účetní závěrky. Zdanění se liší, přičemž samotný ScSp zdaněn není.

Využití ScSp pro investice

ScSp představuje zajímavou možnost strukturování investic díky své flexibilitě, omezené odpovědnosti a transparentnosti. Dodržování regulačních požadavků a pochopení daňových dopadů je pro úspěch klíčové.

Závěrem lze říci, že lucemburská speciální komanditní společnost nabízí slibnou možnost, jak se orientovat ve složitém finančním prostředí. Pochopení jeho složitostí je zásadní pro maximalizaci jeho potenciálu v soukromých investicích. Chcete-li získat pokyny k založení ScSp, obraťte se ještě dnes na odborníka na Damalion.