Επιλογή Σελίδας

Γραφείο Damalion Παραγουάη

Επιχειρήσεις στην Παραγουάη

Γνωστή ως η “καρδιά της Νότιας Αμερικής” λόγω της κεντρικής της θέσης στην ήπειρο, η Παραγουάη είναι μια σταθερή χώρα της Νότιας Αμερικής και μέλος της Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Εκτός από την οικονομική της ιδιωτικότητα και το φιλικό φορολογικό της σύστημα, η Παραγουάη έχει επίσης επιδείξει ισχυρές και σταθερές μακροοικονομικές πολιτικές που έχουν ενισχύσει τις οικονομικές της επιδόσεις τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει καταστήσει τη χώρα πολύ ελκυστική για επενδυτές, επιχειρηματίες και εταιρείες που επιθυμούν να επεκταθούν στη Λατινική Αμερική.

Η νομοθεσία της Παραγουάης εξασφαλίζει ίση μεταχείριση για τις ξένες και τις εγχώριες επενδύσεις και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Παραγουάη μπορούν να ανήκουν εξ ολοκλήρου σε ξένες εταιρείες ή ιδιώτες. Επιπλέον, η Παραγουάη είναι συμβαλλόμενο μέρος σε μια σειρά συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου (ΣΕΣ) και λειτουργεί αρκετές ζώνες ελεύθερου εμπορίου (ΖΕΣ), δίνοντας τεράστια κίνητρα στους επενδυτές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Ως εκ τούτου, η έναρξη μιας επιχείρησης στην Παραγουάη αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για επιχειρηματίες και επενδυτές που επιθυμούν να επεκτείνουν την παρουσία τους σε μια ακόρεστη αγορά.

Κύρια πλεονεκτήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Παραγουάη

 • Η Παραγουάη βρίσκεται στην καρδιά της Νότιας Αμερικής, με πρόσβαση σε κύριες οδούς μεταφοράς και σύνορα με άλλες δυνάμεις της Νότιας Αμερικής, όπως η Βραζιλία. Το γεγονός αυτό την έχει καταστήσει εξαιρετική τοποθεσία για επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην περιοχή.
 • Η Παραγουάη έχει ένα φιλικό φορολογικό σύστημα, π.χ. το εταιρικό εισόδημα φορολογείται σε εδαφική βάση, πράγμα που σημαίνει ότι το εισόδημα που παράγεται εκτός Παραγουάης δεν φορολογείται στη χώρα.
 • Η Παραγουάη διαθέτει ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον και μια φιλοεπιχειρηματική κυβέρνηση, χωρίς συναλλαγματικούς ή νομισματικούς ελέγχους.
 • Η Παραγουάη έχει νέο και αυξανόμενο πληθυσμό, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγάλη και αυξανόμενη καταναλωτική αγορά, καθώς και μια δεξαμενή νέων και εξειδικευμένων εργαζομένων.
 • Η χώρα διαθέτει σημαντικά αποθέματα φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής γης και των ορυκτών, και αυτό την καθιστά ελκυστική τοποθεσία για επιχειρήσεις στους τομείς αυτούς.

Αν και η Παραγουάη μπορεί να είναι μια χώρα που δεν έχει θάλασσα, έχει ισχυρούς γείτονες και αυτό της δίνει πρόσβαση σε εξαιρετικούς εμπορικούς εταίρους που προσφέρουν περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες. Επίσης, οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες στην Παραγουάη προσφέρουν απίστευτες επιχειρηματικές δυνατότητες, καθώς η χώρα αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω.

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η Παραγουάη έχει νομικό σύστημα αστικού δικαίου, το οποίο επηρεάζεται από το ισπανικό και το ρωμαϊκό δίκαιο, καθώς και από τις νομικές παραδόσεις των αυτοχθόνων.

Το νομικό σύστημα της Παραγουάης διαιρείται σε τρεις κλάδους: τη δικαστική εξουσία, η οποία είναι υπεύθυνη για την ερμηνεία και την εφαρμογή του νόμου, την εκτελεστική εξουσία, η οποία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του νόμου, και τη νομοθετική εξουσία, η οποία είναι υπεύθυνη για τη θέσπιση νόμων.

Το σύνταγμα της Παραγουάης προβλέπει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών και υπάρχουν αρκετοί νόμοι που διασφαλίζουν την ισότητα ενώπιον του νόμου.

Επιλογή οντότητας στην Παραγουάη

Εκτός από μερικούς τομείς που θεωρούνται στρατηγικοί από την κυβέρνηση της Παραγουάης και προορίζονται για την κυβέρνηση της Παραγουάης, οι οποίοι δεν είναι ανοικτοί σε ιδιωτικές επενδύσεις (είτε εγχώριες είτε ξένες), η Παραγουάη είναι γενικά φιλόξενη στις άμεσες ξένες επενδύσεις και η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτικές και πρωτοβουλίες για την προσέλκυση ξένων επενδυτών στη χώρα.

Η χώρα προωθεί τις ξένες επενδύσεις και έχει εφαρμόσει μια σειρά πολιτικών για τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος και ως εκ τούτου, η Παραγουάη παραμένει ελκυστικός προορισμός για τους ξένους επενδυτές.

Οι επενδυτές και οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να ιδρύσουν μια επιχείρηση στην Παραγουάη μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των ακόλουθων τύπων επιχειρηματικών δομών:

Ατομικός επιχειρηματίας (Empresario Individual)

Πρόκειται για μια επιχειρηματική δομή όπου ένα άτομο είναι ο ιδιοκτήτης και έχει τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησης. Έχει απεριόριστη ευθύνη, πράγμα που σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του ιδιοκτήτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή των χρεών της εταιρείας.

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Sociedad de Responsabilidad Limitada)

Πρόκειται για μια επιχειρηματική δομή όπου τουλάχιστον δύο άτομα ενώνονται για να σχηματίσουν μια επιχείρηση με περιορισμένη ευθύνη.

Χαρακτηριστικά

 • Κάθε εταίρος συνεισφέρει στο κεφάλαιο της εταιρείας.
 • Απαιτεί δύο ή περισσότερα άτομα.
 • Η ευθύνη κάθε εταίρου περιορίζεται στο ποσό της κεφαλαιακής του εισφοράς.
 • Η εταιρική σύμβαση διέπει τη λειτουργία της εταιρείας.
 • Δεν απαιτεί πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες.

Ανώνυμη εταιρεία (Sociedad Anónima)

Πρόκειται για μια επιχειρηματική δομή της Παραγουάης όπου η εταιρεία ανήκει σε μετόχους που επενδύουν στην εταιρεία αγοράζοντας μετοχές.

Χαρακτηριστικά

 • αυτό είναι το πιο συνηθισμένο επιχειρηματικό μοντέλο για τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Παραγουάη
 • Ανήκει στους μετόχους που επενδύουν στην εταιρεία αγοράζοντας μετοχές.
 • Οι μέτοχοι έχουν περιορισμένη ευθύνη.
 • Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που διορίζεται από τους μετόχους.

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Sociedad en Comandita Simple)

Πρόκειται για μια επιχειρηματική δομή της Παραγουάης, όπου τουλάχιστον δύο άτομα ενώνονται για να ιδρύσουν μια εταιρεία με απεριόριστη ευθύνη.

Χαρακτηριστικά

 • Απαιτεί δύο ή περισσότερα άτομα
 • Όλοι οι εταίροι ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη της εταιρείας.
 • Ο ένας εταίρος διαχειρίζεται την επιχείρηση, ενώ ο άλλος παρέχει το κεφάλαιο.

Ετερόρρυθμη εταιρεία (Sociedad en Comandita por Acciones)

Πρόκειται για μια επιχειρηματική δομή της Παραγουάης όπου η εταιρεία ανήκει σε εταίρους με περιορισμένη ευθύνη.

Χαρακτηριστικά

 • Απαιτεί δύο ή περισσότερα άτομα για να δημιουργήσουν
 • Ένας εταίρος – οι ετερόρρυθμοι εταίροι διαχειρίζονται την επιχείρηση, ενώ οι υπόλοιποι – οι ομόρρυθμοι εταίροι παρέχουν το κεφάλαιο.

Υποκατάστημα

Οι εταιρείες που έχουν συσταθεί στο εξωτερικό μπορούν να επιλέξουν να ιδρύσουν υποκατάστημα στην Παραγουάη.

Χαρακτηριστικά

 • Πρέπει να λειτουργεί στην Παραγουάη με την ίδια επωνυμία με εκείνη της χώρας προέλευσής της.
 • Απαιτείται νόμιμος εκπρόσωπος με έδρα την Παραγουάη.
 • Μπορεί να ξεκινήσει λειτουργίες μόνο όταν έχει καταχωρηθεί πλήρως.
 • Δεν επιβάλλει την εκτέλεση τακτικών ή έκτακτων συνεδριάσεων της συνέλευσης.

Όταν αποφασίζετε για μια επιχειρηματική δομή στην Παραγουάη, συνιστάται να ζητάτε επαγγελματική συμβουλή πριν από την επιλογή μιας επιχειρηματικής δομής. Επικοινωνήστε τώρα με τον ειδικό της Damalion και αφήστε μας να σας βοηθήσουμε.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το τραπεζικό σύστημα της Παραγουάης είναι αρκετά σταθερό και υγιές, με επαρκή ρυθμιστική εποπτεία από την Κεντρική Τράπεζα της Παραγουάης (ΚΤΠ), η οποία θεσπίζει κανόνες και κανονισμούς για να διασφαλίσει την ευρωστία του τραπεζικού συστήματος και εποπτεύει επίσης τις τράπεζες για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους εν λόγω κανονισμούς.

Τραπεζικός τομέας στην Παραγουάη

Στον τραπεζικό τομέα της Παραγουάης κυριαρχούν οι εμπορικές τράπεζες, οι ενώσεις ταμιευτηρίου και δανείων, οι πιστωτικές ενώσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Οι τράπεζες στην Παραγουάη προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως λογαριασμούς ταμιευτηρίου, λογαριασμούς επιταγών, συνάλλαγμα, δάνεια, υποθήκες και επενδυτικά προϊόντα.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Παραγουάη

Εάν αποφασίσετε να ζήσετε ή να εργαστείτε στην Παραγουάη, ένας τραπεζικός λογαριασμός είναι απαραίτητος. Σας γλιτώνει από πολλές οικονομικές υποχρεώσεις και κάνει τη ζωή σας λίγο πιο εύκολη.

Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Παραγουάη είναι σχετικά απλό, αλλά υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις και έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι αιτούντες. Η διαδικασία δημιουργίας τραπεζικού λογαριασμού στην Παραγουάη περιλαμβάνει συνήθως τα ακόλουθα βήματα:

 • Επιλέξτε μια τράπεζα
 • Συγκεντρώστε τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως έγκυρη ταυτότητα, απόδειξη διεύθυνσης και απόδειξη εισοδήματος.
 • Επισκεφθείτε την Τράπεζα και συμπληρώστε την αίτηση
 • Κεφάλαια κατάθεσης

Λήψη στοιχείων λογαριασμού – μετά το άνοιγμα και τη χρηματοδότηση του λογαριασμού, η τράπεζα θα παράσχει τα στοιχεία του λογαριασμού.

Εκτός από τον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό, τα νομικά πρόσωπα μπορούν επίσης να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό για την επιχείρησή τους. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά ποια οικονομική οντότητα είναι η πλέον κατάλληλη πριν ανοίξουν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εκτός από τη φυσική της ομορφιά, το ήπιο κλίμα όλο το χρόνο και τη φιλικότητα των ανθρώπων της, η Παραγουάη είναι μια ελεύθερη χώρα που υποδέχεται όλες τις εθνικότητες με ανοιχτές αγκάλες.

Ως ξένος υπήκοος, αν αναζητάτε, μεταξύ άλλων, ένα θεϊκό ιστορικό περιβάλλον, η διαμονή στην Παραγουάη είναι μια εξαιρετική επιλογή για εσάς. Με άδεια παραμονής στην Παραγουάη, μπορείτε να ζείτε, να εργάζεστε και να σπουδάζετε στη χώρα.

Επιλογές για την απόκτηση κατοικίας στην Παραγουάη

Παρακάτω επισημαίνονται ορισμένοι από τους συνήθεις τρόπους για να αποκτήσετε άδεια παραμονής στην Παραγουάη.

 • Επενδύσεις

Η Παραγουάη προσφέρει επενδυτική βίζα για τους αλλοδαπούς που επενδύουν ένα συγκεκριμένο ποσό στη χώρα. Για το σκοπό αυτό, δεν απαιτείται να δαπανήσετε το ποσό αμέσως, αλλά πρέπει να προσκομίσετε επιχειρηματικό σχέδιο που να δείχνει ότι η εταιρεία σας θα δαπανήσει το ποσό αυτό σε 10 χρόνια. Ορισμένες από τις δραστηριότητες που θεωρούνται έγκυρες για το επενδυτικό πρόγραμμα είναι η εμπορική δραστηριότητα και η προσφορά υπηρεσιών.

 • Συνταξιοδότηση

Η Παραγουάη προσφέρει διαμονή λόγω συνταξιοδότησης σε αλλοδαπούς που έχουν εγγυημένο μηνιαίο εισόδημα συνταξιοδότησης ορισμένου ποσού. Δεν υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί γι’ αυτό.

 • Τραπεζική κατάθεση

Οι ξένοι υπήκοοι μπορούν επίσης να επιλέξουν την κατάθεση ενός συγκεκριμένου ποσού σε τράπεζα της Παραγουάης προκειμένου να αποκτήσουν άδεια παραμονής στην Παραγουάη.

 • Εργασία

Εάν έχετε προσφορά εργασίας από εταιρεία της Παραγουάης, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για θεώρηση εργασίας και να αποκτήσετε άδεια παραμονής.

 • Οικογένεια

Εάν έχετε άμεση οικογένεια στην Παραγουάη (σύζυγο ή γονέα), μπορείτε να επιλέξετε οικογενειακή θεώρηση, η οποία σας επιτρέπει να διαμείνετε μόνιμα στην Παραγουάη.

Απόκτηση ιθαγένειας Παραγουάης

Μετά από τρία έτη από τη λήψη της άδειας μόνιμης διαμονής, οι αλλοδαποί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την υπηκοότητα της Παραγουάης.

Η Παραγουάη έχει ανοικτή οικονομία και έχει δρομολογήσει μεταρρυθμίσεις στο μεταναστευτικό της σύστημα, οι οποίες μειώνουν το χρόνο που απαιτείται για την απόκτηση άδειας παραμονής. Για να αποκτήσετε άδεια παραμονής στην Παραγουάη, επικοινωνήστε τώρα με τους ειδικούς της Damalion.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Η Παραγουάη προσφέρει τις πιο λογικές λύσεις χαμηλής φορολογίας στην Κοινή Αγορά του Νότου (MERCOSUR), την οικονομική ολοκλήρωση και την πρωτοβουλία για το ελεύθερο εμπόριο. Στην Παραγουάη, το εισόδημα φορολογείται σύμφωνα με το εδαφικό σύστημα, επομένως οι αλλοδαποί που ζουν στην Παραγουάη υπόκεινται σε φόρο για το εισόδημα που προέρχεται από την Παραγουάη.

Το φορολογικό καθεστώς της Παραγουάης είναι σχετικά απλό και χαμηλό σε σύγκριση με άλλες χώρες της περιοχής. Οι κύριοι φόροι στην Παραγουάη είναι:

Εθνικοί φόροι στην Παραγουάη

 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας στην Παραγουάη επιβάλλεται στην πώληση αγαθών, στην παροχή υπηρεσιών, εκτός από τις προσωπικές υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο μιας σχέσης

της εξάρτησης και της εισαγωγής αγαθών. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται με συντελεστή 10% στην Παραγουάη.

 • Φόρος εισοδήματος

Ο φόρος αυτός επιβάλλεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Παραγουάη. Ο φορολογικός συντελεστής για τα φυσικά πρόσωπα είναι προοδευτικός και κυμαίνεται από 8% έως 10% του εισοδήματός τους. Και για τις εταιρείες, ο φορολογικός συντελεστής είναι 10% του καθαρού εισοδήματός τους.

 • Ειδικός φόρος κατανάλωσης

Στην Παραγουάη, ο φόρος αυτός επιβάλλεται σε ορισμένα αγαθά, όπως το αλκοόλ, ο καπνός και η βενζίνη.

 • Φόρος προσωπικών περιουσιακών στοιχείων

Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα, αλλά εξαρτάται από την καθαρή τους περιουσία. Το ποσοστό κυμαίνεται από 0,5% έως 1% του καθαρού ενεργητικού τους.

Τοπικοί φόροι στην Παραγουάη

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

Πρόκειται για φόρο που επιβάλλεται από τις τοπικές αρχές της Παραγουάης σε δραστηριότητες εντός της δικαιοδοσίας τους, π.χ. φόρος ακίνητης περιουσίας.

 • Φόρος χαρτοσήμου

Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στην Παραγουάη σε νομικά έγγραφα, όπως συμβάσεις και συμφωνίες.

Φορολογική συνθήκη στην Παραγουάη

Η Παραγουάη έχει υπογράψει πολλές συνθήκες και συμφωνίες με άλλες χώρες για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης και τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, ιδίως. Οι εν λόγω συνθήκες θα μειώσουν τη φορολογική επιβάρυνση των εταιρειών και των φυσικών προσώπων που πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές στην Παραγουάη.

Η Παραγουάη έχει υπογράψει φορολογικές συμφωνίες με χώρες όπως η Ουρουγουάη, η Χιλή, το Βέλγιο, η Γερμανία και η Αργεντινή.

Η Παραγουάη έχει επίσης συνάψει περιφερειακή εμπορική συμφωνία με την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη, την Ουρουγουάη και τη Βενεζουέλα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Παραγουάη διαθέτει ισχυρό νομικό πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και η χώρα είναι αφοσιωμένη στην προάσπιση των δικαιωμάτων αυτών.

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας εποπτεύεται από διάφορους νόμους και κανονισμούς στην Παραγουάη, όπως ο νόμος περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας που προβλέπει την καταχώριση και προστασία των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των βιομηχανικών σχεδίων, ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας και παρόμοιοι κανονισμοί.

Τα είδη πνευματικής ιδιοκτησίας που προστατεύονται από το δίκαιο της Παραγουάης περιλαμβάνουν τα εξής:

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

 • Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι ένα νόμιμο μονοπώλιο που χορηγείται σε έναν εφευρέτη για μια νέα και πολύτιμη εφεύρεση.
 • Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Παραγουάη καταχωρίζονται από την Εθνική Διεύθυνση Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI).
 • Η Παραγουάη προβλέπει την καταχώριση και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για 20 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Εμπορικά σήματα

 • Το εμπορικό σήμα είναι ένα μοναδικό σημείο που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση προϊόντων ή υπηρεσιών στην αγορά.
 • Η Εθνική Διεύθυνση Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI) στην Παραγουάη.
 • Η Παραγουάη προβλέπει την καταχώριση και προστασία των εμπορικών σημάτων για 10 έτη, τα οποία μπορούν να ανανεώνονται επ’ αόριστον.

Βιομηχανικά σχέδια

 • Ο βιομηχανικός σχεδιασμός είναι η διακοσμητική πτυχή ενός χρήσιμου αντικειμένου.
 • Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα στην Παραγουάη καταχωρίζεται από την Εθνική Διεύθυνση Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI).
 • Η Παραγουάη προβλέπει την καταχώριση και προστασία των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων για 20 έτη.

Πνευματικά δικαιώματα

 • Τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύουν λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα, όπως βιβλία, ταινίες και λογισμικό.
 • Ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην Παραγουάη παρέχει πλήρη δικαιώματα στους δημιουργούς τέτοιων έργων και παρέχει την προστασία των δικαιωμάτων αυτών μέσω αστικών και ποινικών κυρώσεων για παραβίαση.
 • Τα πνευματικά δικαιώματα στην Παραγουάη καταχωρίζονται από την Εθνική Διεύθυνση Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI), αλλά η καταχώριση των πνευματικών δικαιωμάτων έχει μόνο δηλωτικό χαρακτήρα.
 • Η Παραγουάη προβλέπει την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων για τη ζωή του δημιουργού συν 70 έτη. Τα ηθικά δικαιώματα είναι απαράγραπτα και συνεχή.
ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ

Η εργατική νομοθεσία της Παραγουάης διέπεται από τον Εργατικό Κώδικα, ο οποίος εγκρίθηκε το 1992 και έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές έκτοτε. Ο Εργατικός Κώδικας προβλέπει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών στην Παραγουάη, ρυθμίζει επίσης θέματα που αφορούν τις συμβάσεις εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τους μισθούς κ.λπ.

Σύμβαση εργασίας στην Παραγουάη

Στην Παραγουάη, οι συμβάσεις εργασίας πρέπει να είναι έγγραφες και να υπογράφονται τόσο από τον εργοδότη όσο και από τον εργαζόμενο. Η σύμβαση θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της σύμβασης, της δοκιμαστικής περιόδου, των ωρών εργασίας, του μισθού και των ημερομισθίων, της καταγγελίας της σύμβασης κ.λπ.

Τύποι συμβάσεων εργασίας στην Παραγουάη

 • Συμβάσεις ορισμένου χρόνου: Αυτού του είδους οι συμβάσεις έχουν συνήθως καθορισμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης και χρησιμοποιούνται για ένα συγκεκριμένο έργο ή για προκαθορισμένη χρονική περίοδο.
 • Συμβάσεις αορίστου χρόνου: Αυτού του είδους οι συμβάσεις δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και προβλέπεται να συνεχιστούν έως ότου ο εργαζόμενος ή ο εργοδότης καταγγείλει τη σύμβαση. Χρησιμοποιούνται για τακτική, συνεχή απασχόληση.

Άλλοι τύποι συμβάσεων εργασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Παραγουάη περιλαμβάνουν συμβάσεις μερικής απασχόλησης και συμβάσεις δοκιμαστικής απασχόλησης.

Παροχές απασχόλησης στην Παραγουάη

 • Ώρες εργασίας: η βασική εβδομαδιαία εργασία στην Παραγουάη είναι 48 ώρες ή 8 ώρες την ημέρα. Επιτρέπεται η υπερωριακή εργασία, η οποία όμως περιορίζεται και αποζημιώνεται.
 • Κατώτατος μισθός: ο κατώτατος μισθός για τους εργαζόμενους στην Παραγουάη καθορίζεται από την κυβέρνηση και προσαρμόζεται περιστασιακά.
 • Διακοπές: Εκτός από συγκεκριμένες αργίες, οι εργαζόμενοι στην Παραγουάη δικαιούνται ετήσιες άδειες μετ’ αποδοχών, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 12 και 30 ημερών, ανάλογα με την προϋπηρεσία τους.
 • Άδεια ασθενείας: Οι εργαζόμενοι στην Παραγουάη που δεν μπορούν να εργαστούν λόγω ασθένειας ή τραυματισμού δικαιούνται αναρρωτική άδεια με αποδοχές έως και 26 εβδομάδες ετησίως, εφόσον προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση.
 • Άδεια μητρότητας και πατρότητας: στην Παραγουάη, οι εργαζόμενες γυναίκες δικαιούνται 14 εβδομάδες άδειας μητρότητας με αποδοχές, με 30 επιπλέον ημέρες σε περίπτωση πολλαπλών γεννήσεων. Οι άνδρες εργαζόμενοι δικαιούνται δύο εβδομάδες άδεια πατρότητας.
 • Καταγγελία/Αποζημίωση: στην Παραγουάη, η σύμβαση εργασίας μπορεί να καταγγελθεί είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργαζόμενο με προηγούμενη προειδοποίηση ή με πληρωμή αντί προειδοποίησης. Οι υπάλληλοι της Παραγουάης που απολύονται για λόγους άλλους από την κακή συμπεριφορά δικαιούνται αποζημίωση βάσει της προϋπηρεσίας τους. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, εκτός εάν η καταγγελία γίνεται χωρίς εύλογη αιτία.

Είστε λοιπόν έτοιμοι να εισέλθετε στην αγορά της Λατινικής Αμερικής;

Εάν είστε έτοιμοι να εισέλθετε στην αγορά της Λατινικής Αμερικής και θέλετε να επωφεληθείτε από την οικονομία της Παραγουάης, επικοινωνήστε τώρα με τον ειδικό της Damalion.

Βοηθάμε τα ξένα νομικά πρόσωπα στη σύσταση επιχειρήσεων στην Παραγουάη.

Διαθέτουμε μια αφοσιωμένη ομάδα για να σας βοηθήσουμε με τα πάντα, από τη σύσταση εταιρείας έως τη συμμόρφωση, τη διαχείριση οντοτήτων, τη λογιστική, τη φορολογία, την υποστήριξη μισθοδοσίας και πολλά άλλα σε όλη την Παραγουάη. Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για να εγγράψετε την εταιρεία σας στην Παραγουάη.

9 + 14 =

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Damalion Paraguay Desk;

Η Damalion σας προσφέρει συμβουλές κατ ‘εξαίρεση που παρέχονται από άμεσα επιχειρησιακούς ειδικούς στους τομείς που προκαλούν την επιχείρησή σας.

Σας συμβουλεύουμε να δώσετε τις καλύτερες πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τη ζήτησή σας και να επιστρέψουμε σε εσάς τις επόμενες 8 ώρες.