Επιλογή Σελίδας

Η συμφωνία διπλής φορολογίας μεταξύ της Ρωσίας και της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, γνωστή και ως Συνθήκη, επιβλήθηκε από τη Ρωσία και το Χονγκ Κονγκ από την 1η Ιανουαρίου 2017 και την 1η Απριλίου 2017 αντίστοιχα.

Η συνολική συμφωνία διπλής φορολογίας σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τις επιχειρηματικές και οικονομικές σχέσεις, καθώς και να διευκολύνει την ομαλή συναλλαγή μεταξύ Ρωσίας και Χονγκ Κονγκ. Η Συνθήκη εμπνεύστηκε από το Πρότυπο Συμφωνίας που εγκρίθηκε με το ψήφισμα της ρωσικής κυβέρνησης αριθ. 84 που θεσπίστηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2010. Καθοδηγούμενη από τα κυρίαρχα έγγραφα του ΟΟΣΑ και του ΟΗΕ κατά τη φάση διαπραγμάτευσης της Συνθήκης, η συμφωνία παρέχει πλέον στους Ρώσους μειωμένους συντελεστές εταιρικού εισοδήματος και φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για συναλλαγές πληρωμής σε φορολογικούς κατοίκους του Χονγκ Κονγκ και τελική εξάλειψη της διπλής φορολογίας για τους κατοίκους και των δύο δικαιοδοσιών.

Ακολουθούν ορισμένες καθοριστικές διατάξεις της Συνθήκης:

 • Κάθε ρωσική εταιρεία που έχει συσταθεί στο Χονγκ Κονγκ αναγνωρίζεται αυτόματα ως εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ.
 • Μια ρωσική εταιρεία θεωρείται νομική οντότητα κάτοικος Χονγκ Κονγκ εάν η διαχείριση και ο έλεγχος της γίνεται από την ίδια την πόλη.
 • Το εισόδημα που δημιουργείται από εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ στη Ρωσία δεν θα φορολογείται στη Ρωσική Ομοσπονδία.
 • Η μόνη φορά που μια εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ στη Ρωσία θα φορολογηθεί με φόρο είναι τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Ακολουθεί μια γρήγορη σύνοψη των συγκριτικών φορολογικών συντελεστών που ισχύουν βάσει της Συνθήκης (στη Ρωσία από την 1η Ιανουαρίου 2017) και βάσει της ρωσικής νομοθεσίας (μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016)

  Ισχύουσες τιμές βάσει της ρωσικής νομοθεσίας (έως τον Δεκέμβριο του 2016) Ισχύουσες τιμές βάσει της Συνθήκης (από 1 Ιανουαρίου 2017)
Μερίσματα 15% 5% για δικαιούχο μερισμάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Μια εταιρεία (εκτός από μια εταιρική δομή)
 • Άμεση ιδιοκτησία τουλάχιστον 15% κεφαλαίου στην εταιρεία που καταβάλλει μερίσματα

Σε αντίθετη περίπτωση, ισχύει συντελεστής 10% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις

Ενδιαφέρον 20% 0%
Δικαιώματα 20% 3%
Κέρδη κεφαλαίου 20% Κατά κανόνα, 0%

Το 20% των κεφαλαιακών κερδών προέρχεται από τα ακόλουθα:

 • Εκποίηση ακινήτου
 • Εκποίηση μετοχών που προέρχονται περισσότερο από το 50% του ενεργητικού της άμεσα ή έμμεσα από ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην άλλη συμβαλλόμενη δικαιοδοσία. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα κέρδη από την εκποίηση μετοχών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. Ανταλλάσσεται στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της εταιρείας.
 2. Μια εταιρεία που παράγει περισσότερο από το 50% της αξίας του ενεργητικού της από ακίνητη περιουσία όπου διεξάγονται επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 3. Διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο όπως συμφωνήθηκε και από τα δύο μέρη της Συνθήκης.
Αλλο εισόδημα 20% 0%

 

Οι σύμβουλοί μας στο Damalion μπορούν να σας δώσουν λεπτομερείς πληροφορίες και να σας βοηθήσουν στην πλοήγηση στον αντίκτυπο της Συνθήκης Διπλής Φορολογίας Χονγκ Κονγκ-Ρωσίας στην επιχείρησή σας και στις δύο δικαιοδοσίες.

Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν συγκεκριμένες εξατομικευμένες φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Σας προτείνουμε να συζητήσετε τη συγκεκριμένη κατάστασή σας με έναν εξειδικευμένο φορολογικό ή νομικό σύμβουλο.