Selecteer een pagina

Het dubbelbelastingverdrag tussen Rusland en de regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China, ook bekend als het Verdrag, werd door Rusland en Hongkong respectievelijk sinds 1 januari 2017 en 1 april 2017 ten uitvoer gelegd.

Het alomvattende dubbelbelastingverdrag is opgezet om de zakelijke en economische betrekkingen te vergemakkelijken en een vlotte handel tussen Rusland en Hongkong te bevorderen. Het verdrag is geïnspireerd op de modelovereenkomst die is goedgekeurd bij Resolutie nr. 84 van de Russische regering van 24 februari 2010. Op basis van de OESO- en VN-documenten die tijdens de onderhandelingsfase van het verdrag van kracht waren, voorziet de overeenkomst nu in lagere tarieven voor de vennootschaps- en personenbelasting voor betalingstransacties met inwoners van Hongkong en de uiteindelijke afschaffing van dubbele belasting voor inwoners van beide jurisdicties.

Dit zijn enkele bepalende bepalingen van het Verdrag:

 • Elke Russische onderneming die in Hongkong is opgericht, wordt automatisch erkend als een in Hongkong gevestigde onderneming.
 • Een Russische onderneming wordt als een in Hongkong gevestigde rechtspersoon beschouwd indien zij vanuit de stad zelf wordt bestuurd en gecontroleerd.
 • Inkomsten die door een in Hongkong gevestigde onderneming in Rusland worden gegenereerd, worden in de Russische Federatie niet aan belasting onderworpen.
 • De enige keer dat een in Hongkong gevestigde onderneming in Rusland aan belasting zal worden onderworpen, is op de winst die in de Russische Federatie wordt gemaakt.

Hier volgt een kort overzicht van de vergelijkende belastingtarieven die van toepassing zijn krachtens het Verdrag (in Rusland vanaf 1 januari 2017) en krachtens de Russische wetgeving (tot december 2016)

  Toepasselijke tarieven volgens de Russische wet (tot december 2016) Toepasselijke tarieven krachtens het Verdrag (vanaf 1 januari 2017)
Dividenden 15% 5% voor de uiteindelijke gerechtigde van dividenden in de volgende gevallen:

 • Een vennootschap (anders dan een personenvennootschap)
 • Rechtstreeks bezit van ten minste 15% van het kapitaal van de vennootschap die dividenden uitkeert

In alle andere gevallen geldt een tarief van 10%

Rente 20% 0%
Royalty’s 20% 3%
Meerwaarden 20% In de regel, 0%

20% van de meerwaarden zijn afkomstig van het volgende:

 • Vervreemding van een onroerende zaak
 • Vervreemding van aandelen die meer dan 50% van de activa rechtstreeks of onrechtstreeks ontlenen aan een onroerend goed dat in het andere verdragsgebied is gelegen. Deze bepaling is niet van toepassing op meerwaarden uit vervreemding van aandelen in de volgende omstandigheden:
 1. Uitgeruild als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie.
 2. Een vennootschap die meer dan 50% van haar vermogenswaarde genereert uit een onroerend goed waarin bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend.
 3. genoteerd aan een effectenbeurs zoals door beide partijen bij het Verdrag is overeengekomen.
Overige inkomsten 20% 0%

 

Onze adviseurs bij Damalion kunnen u gedetailleerde informatie geven en u helpen bij het navigeren door de gevolgen van het dubbelbelastingverdrag tussen Hongkong en Rusland voor uw activiteiten in beide jurisdicties.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.