בחרו עמוד

ללבנון מיקום גיאוגרפי אסטרטגי, המתאים במיוחד לעסקים גלובליים. לבנון מציעה מגוון רחב של הזדמנויות השקעה ברוב המגזרים העסקיים שלה. זה גם מציע הזדמנויות מפתות בכל הנוגע לרישום והקמת חברה.

לבנון מקדמת בברכה משקיעים זרים

אין הגבלות על בעלות זרה בחברות לבנוניות, אלא אם נקבע אחרת בחוק.

נכון להיום, רישום החברה בלבנון הפך לפשוט ומהיר מאוד. בין אם אתה לבנוני או זר, אתה יכול להרוויח מכמה יתרונות של חברות לבנוניות ולרשום את העסק שלך תוך זמן קצר עם חשבון בנק ושירותי בנק.

בחר את סוגי החברות שלך בלבנון

ליזמים בלבנון יש גישה למספר גופים עסקיים לבנוניים והאפשרות שנבחרה תלויה בסוג העסק, גודלו, תוכניות ההתרחבות וגם בהון הפנוי.

סוגי החברות בלבנון הם הבאים:

 • שותפות (כללי או מוגבל)
 • חברה באחריות מוגבלת (Société à Responsabilité Limitée) – SARL
 • חברת מניות משותפת (Société Anonyme Libanaise) – SAL
 • מפעל זר (סניף או נציגות)
 • ייצוג מסחרי
 • חברות אחזקה
 • חברות חוץ

שׁוּתָפוּת

אדם יכול להיות שותף בשותפות קיימת או שנוצרה לאחרונה. שותפויות כאלה לוקחות מבנה של ישות משפטית נפרדת ועשויות לבצע עסקות בשמה שלה.

על פי חוקי לבנון ישנם שני סוגים שונים של שותפויות:

 • שותפויות כלליות (Société en Nom Collectif – SNC)

שותפויות כלליות מוקמות על ידי שני אנשים או יותר אשר אחראים באופן אישי ומשותף לחובות ולהתחייבויות של השותפות. פשיטת הרגל של השותפות גורמת אוטומטית לפשיטת רגל של השותפים. העברת השברים בשותפות כפופה להסכמה פה אחד של כל השותפים. שברים אינם ניתנים למשא ומתן. שותפויות כלליות יכולות להיות מנוהלות על ידי שותף אחד או יותר או כל אדם שימונה בתקנון.

 • שותפויות מוגבלות/ שותפות ב-commendam (Société en Commandite Simple – SCS).

שותפויות מוגבלות מוקמות על ידי שני סוגים של שותפים:

 • שותפים כלליים באחריות בלתי מוגבלת, האמונים על האדמיניסטרציה.
 • שותפים מוגבלים באחריות מוגבלת מוגבלת לסכום תרומת ההון שלהם ללא זכויות להתערבות בניהול השותפות.

חברה באחריות מוגבלת (Société à Responsabilité Limitée) – SARL

חברה באחריות מוגבלת מכונה בדרך כלל בלבנון SARL (“société à responsabilité limitée” בצרפתית).

חוק מס’ 126 מיום 29/03/2019 שינה את קוד המסחר הלבנוני, תיקונים אלו הרחיבו את המושג חברה בע”מ בהתאם לעיקרון הבא: החברה בע”מ נוצרת על ידי אדם אחד או יותר שרק לשאת בהפסדים עד לגובה תרומותיהם.

תכונות של SARL;

 • דרישת ההון שלו היא מינימום של 5,000,000 LBP
 • חייב להיות לו שותף אחד לפחות ולכל היותר עשרים עם אחריות מוגבלת על סמך תרומתם בהון החברה
 • אין לה הגבלות על בעלות זרה על חלקים למעט מגזרים מוגבלים ספציפיים שיש להם דרישות ברורות לגבי אחוז החזקת המניות המיוחס לאזרחים לבנונים
 • SARL מנוהלת על ידי מנהל אחד או יותר שאולי אינם שותפים
 • העברת חלקים חברתיים כפופה לאישור מראש של שותפים המייצגים שלושה רבעים מההון ולמס בולים ולמס רווח הון של 10%.
 • יש צורך במינוי עורך דין עם שכר טרחה שנתיים
 • למנות מבקר רק אם מספר השותפים עולה על 20
 • חברת SARL בבעלות שותף יחיד לא יכולה להיות שותפה יחידה בחברת SARL אחרת.

חברת מניות משותפת (Société Anonyme Libanaise) – SAL

חברה לבנונית משותפת (JSC) נשלטת על ידי צו-חוק מס’ 304 מיום 24 בינואר 1942.

חברת מניות לבנונית צריכה להיות מורכבת מ-3 בעלי מניות לפחות.

אחריותם של בעלי המניות מוגבלת למניותיהם בחברה וההון המינימלי ל-JSC הוא 30,000,000 LBP.

החברה רשאית לבקש מנוי לציבור והיא רשאית להנפיק מכשירים פיננסיים ואג”ח, וכן רשאית להקצות מכשירים סחירים או אג”ח פיננסיים.

הנהלת החברה משובצת לדירקטוריון הבוחר מבין חבריו נשיא. דירקטוריון הדירקטוריון נבחר על ידי הוועדה הכללית של בעלי המניות.

מספר חברי הדירקטוריון קבוע בין מינימום של 3 למקסימום 12 ורוב חברי הדירקטוריון צריכים להיות בני לאום לבנוני.

אין מגבלות על השתתפות זרה בחברות משותפות למעט מגזרים ופעילויות מסוימות.

יש להקצות רואה חשבון מבקר על ידי החברה ועל שם החברה להיות תמיד אחריו הקיצור SAL

יש להקצות לעורך דין שכר טרחה שנתי לפי חוקי לבנון. JSCs מחויבים במס של 17% על רווח תאגידי.

מפעל זר (סניף או נציגות)

חברה זרה המבקשת לעשות עסקים בלבנון יכולה להקים סניף שחייב להיות בעל מטרה זהה לחברת האם. על הסניף להיות רישום במשרד הכלכלה והמסחר בעקבות רישום שני במרשם המסחר. יש להקצות מנהל לסניף המקומי וכן עורך דין בשכר טרחה שנתי.

החברה הזרה עשויה לבחור להקים משרד נציגות בלבנון. אך, פעילות הנציגות מוגבלת לקידום השירותים והמוצרים של המשרד הראשי. לפיכך, נציגות אינה רשאית לעסוק בפעילות עסקית מכל סוג בלבנון.

כדי להקים סניף או נציגות, על דירקטוריון החברה הזרה להוציא ייפוי כוח לטובת עורך דין לבנוני המעניק לו סמכות לרשום את החברה בלבנון, לייצג אותה ולחתום על מסמכים ולעשות את כל הדרוש. צעדים מטעמה.

המסמכים הדרושים הם:

 • תקנון ותקנון.
 • תעודת התאגדות.
 • ההחלטה התאגידית של החברה הזרה, המחליטה:

(ט) הקים את הסניף בלבנון,

(ii) להקצות אדם ספציפי כמנהל הסניף ולקבוע את סמכויותיו, וכן

(iii) להקצות עורך דין / עורך דין לבנוני לסניף.

 • עותק של תעודות זיהוי או דרכון של המנהל וכן העתק תעודת “לשכת עורכי הדין” של עורך הדין.

לאחר שליחת המסמכים הנ”ל לביירות, עליהם להיות מאושרים על ידי משרד החוץ ולהגישם לתרגום לערבית על ידי מתרגם מוסמך.

ייצוג מסחרי

ייצוג מסחרי מפוקח ומצוין בצו חקיקה משנת 1967 לפיו סוכן מסחרי רשאי לנהל משא ומתן על סיום מכירות או אספקת שירותים בשם המנהל שלו.

הסוכן יכול לפעול בשמו של המנהל ובשם חשבונו.

הסכם המעניק ייצוג או הפצה בלעדית לאדם נחשב כהסכם סוכנות וניתן להינתן רק לאזרחים לבנונים, למעט אם הסוכן הזר הוא אזרח של מדינה המקבלת את אותו יחס הדדי לאזרחים לבנונים.

חברות אחזקה

חברת אחזקות היא סוג אחר של חברת מניות שיש לה מטרה מוגבלת ורווחים מטיפול מס מיוחד.

מספר השותפים המינימלי ודרישת ההון זהים עבור חברות אחזקות כמו עבור חברות מניות.

חברת האחזקות יכולה להיות בבעלות וניהול של זרים בלבד, והיו”ר הלא לבנוני של חברת אחזקות פרט לדרישות היתר עבודה.

אך מטרת חברת האחזקות מוגבלת בהחלט לדברים הבאים:

 • קנייה ומנוי למניות במניות משותפות לבנוניות או זרות או בחברות בערבון מוגבל,
 • פיקוח על החברות האמורות.
 • הלוואות כספים לחברות שבהן הוא מחזיק במינימום 20% מניות או הבטחת חברות כאלה כלפי צדדים שלישיים.
 • החזקה והשכרה של פטנטים, זיכיונות וסימני מסחר,
 • רכישת נכסי מיטלטלין או מקרקעין החיוניים לפעילות החזקה.

חברת אחזקות הלבנונית נהנית מיתרונות מס מכריעים רבים שכן היא פטורה ממס הכנסה על רווחיה ועל חלוקת הרווחים.

צריך להקצות רואה חשבון מבקר, ובאשר לכל חברות האחזקות הלבנוניות ועורך דין יש להחזיק בשכר טרחה שנתי.

חברות חוץ

חברת Offshore היא סוג ייחודי של חברת מניות משותפת ( שחוקק על ידי צו-חוק מס’ 46 מיום 24 ביוני 1983, ותיקוניה במיוחד חוק מס’ 85 מיום 10/10/2018 ). חברת OffShore לבנונית שנוסדה בהתאם לתקנון זה תוקם על ידי שותף יחיד שהוא בעל המניות היחיד, אך הפועל רק באזור החופשי הלבנוני ומחוץ לשטח לבנון.

תכונות של חברת Offshore;

 • זה מקרה מיוחד של חברת מניות
 • היא פועלת באזורים החופשיים של לבנון או בחו”ל אך נוצרה בלבנון
 • הוא אינו זקוק לאזרחים לבנונים כחברי מועצת המנהלים ויכול להיות בבעלות מלאה של לא-לבנונים
 • דרישות ההון המינימליות שלה בסך LBP30,000,000 יכולות להיות נקובות במטבע חוץ
 • יש לו מינימום בעלי מניות של 1 ובעלי המניות יכולים להיות אנשים שאינם לבנונים
 • מועצת המנהלים שלה – 1 עד 12 חברים, ויכול להיות מורכב מאנשים שאינם לבנונים
 • היו”ר שלה עשוי להיות אזרח לא לבנוני, והוא מייצג את החברה ומבצע את החלטת הדירקטוריון
 • המנהל הכללי עשוי להיות אזרח לא לבנוני
 • היו”ר והמנכ”ל של אזרחות זרה ועובדים זרים המתגוררים מחוץ ללבנון פטורים מהיתרי עבודה בהינתן שהמאזן השנתי הכולל של החברה הוא לפחות מיליארד לירות לבנוניות
 • היא פטורה ממסים על רווחים וחלוקת דיבידנדים, וחוזים הקשורים לפעילות בחו”ל פטורים ממס בולים
 • העברת מניות אינה חייבת במס בולים והיא פטורה ממיסוי
 • מינוי עורך דין הוא חובה אם ההון עולה על 50 מיליון LBP
 • יש צורך במינוי מבקר ראשי

חברות חוץ פטורות מרכישת כתב השחרור של הקרן לביטחון לאומי לצורך הגשה ורישום בפנקס המסחרי של הפרוטוקולים השנתיים של אסיפות כלליות הנוגעות לחשבונות השנתיים.

אם אתה חושב להקים עסק בלבנון והיה זקוק למשרד הנכון שיעזור לך בכל התהליך, בוא נמשיך וניצור קשר עם המומחים שלך בדמליון עכשיו .