Обрати сторінку

SPF (société de gestion de patrimoine familial) – це люксембурзька компанія з управління приватним капіталом, яка дозволяє приватним особам структурувати своє майно в простий, адаптивний, нерегульований і податково ефективний спосіб і для різних цілей, тим самим приваблюючи кілька типів інвесторів.

ФДМ призначений виключно для інвесторів, які управляють своїм приватним капіталом, тому акції ФДМ не можуть бути використані для публічного розміщення і не можуть котируватися на фондовій біржі. ФДМ є нерегульованим органом і не вимагає отримання ліцензії на ведення бізнесу.

У Люксембурзі SPF може бути створений у будь-якій з наведених нижче форм:

 • приватне товариство з обмеженою відповідальністю (société à responsabilité limitée – SARL),
 • публічне акціонерне товариство (société anonyme – S.A.),
 • товариство з обмеженою відповідальністю (société en commandite par actions – S.C.A.) або,
 • кооперативне товариство (société cooperative – S.C.), організоване як S.A.

Вимоги щодо реєстрації, мінімального статутного капіталу, представництва, щорічних загальних зборів, річної звітності тощо застосовуються відповідно до особливостей обраної правової форми, але зі значущими варіантами структурування для того, щоб запропонувати інвесторам індивідуальні інструменти.

Прийнятні види діяльності та цілі ПФУ

Мета

Корпоративна мета ФДМ обмежується придбанням, утриманням, управлінням та розпорядженням фінансовими інструментами, грошовими коштами та іншими видами активів. Люксембурзький Ф ДМ не може здійснювати будь-яку комерційну діяльність. ФДМ Люксембургу може розробляти, купувати, управляти та продавати портфель цінних паперів, наданих державними або приватними організаціями в Люксембурзі або за кордоном. ФДМ може позичати кошти у банківській установі або у акціонера.

Діяльність ФДМ

Дозволені види діяльності

ФДМ Люксембургу має право володіти частками в акціонерному капіталі за умови, що це не перешкоджає управлінню компанією, в якій ФДМ володіє такими частками.

Окрім утримання з відсотків відповідно до Директиви про заощадження, дивіденди та відсотки, що виплачуються нерезидентам, не підлягають оподаткуванню в Люксембурзі. Прибуток, отриманий нерезидентами від продажу частки в ПІФ або від ліквідації ПІФ, не підлягає оподаткуванню в Люксембурзі.

Через свій унікальний податковий статус ФДМ не може користуватися пільгами, дозволеними угодами про уникнення подвійного оподаткування.

Заборонені види діяльності

Існує кілька заборонених видів діяльності, на які поширюється дія SPF, зокрема, але не виключно:

 • Надання позик: ФДМ не уповноважений надавати будь-які послуги, включаючи надання процентних позик. Але вона може надавати грошові аванси або гарантувати зобов’язання компанії, в якій вона бере участь, але лише на вторинній основі і без винагороди.
 • Володіння нерухомістю: ФДМ не може інвестувати безпосередньо в нерухомість, але він може придбати частку в корпораціях або інших непрозорих суб’єктах, які володіють нерухомістю.
 • Володіння інтелектуальною власністю: ФДМ не уповноважений безпосередньо володіти будь-яким видом інтелектуальної власності.

SPF Прийнятні інвестори

 • Приватні особи, які керують своїм приватним капіталом,
 • Патримоніальні організації, що діють в інтересах однієї або декількох осіб (трасти, сімейні офіси),
 • Чисті холдинги: це може бути акціонер ФДМ, якщо акціонерами цього холдингу є фізичні особи. Але такий холдинг не повинен здійснювати жодної комерційної діяльності
 • Посередники: це організації, що діють від імені приватних осіб. Фідуціари також можуть бути кваліфіковані як посередники.

Податковий режим для люксембурзької компанії з управління сімейним капіталом

Будучи специфічним продовженням приватної власності фізичної особи і не займаючись комерційною діяльністю, ФДМ є податково нейтральною компанією, яка звільняється від сплати податку на прибуток підприємств, муніципального податку на підприємницьку діяльність та податку на чисте майно.

Крім того, до ПІФ застосовуються наступні податкові закони:

 • Розподіл дивідендів інвесторам не обкладається жодним податком
 • Податок на виплату відсотків не утримується, якщо тільки не застосовується Директива ЄС про заощадження.
 • Відсутність податку на приріст капіталу та ліквідаційний дохід, отриманий інвесторами-нерезидентами.
 • Застосовується податок на підписку за ставкою 0,25%, що розраховується від вартості сплаченого статутного капіталу плюс емісійний дохід.
 • Відсутність доступу до податкових угод та європейських директив, а також відсутність зобов’язань щодо сплати ПДВ

З точки зору оподаткування, ФДМ є дуже вигідною структурою, проте він також повинен відповідати різним податковим вимогам, встановленим люксембурзькою владою.

Будучи одним з важливих фінансових центрів світу, Велике Герцогство Люксембург пропонує привабливу правову базу для інвесторів і підприємців, які бажають довірити спеціальній корпоративній структурі управління всіма або частиною своїх активів.

Для створення та управління вашими люксембурзькими корпоративними структурами зв’яжіться з вашим експертом Damalion прямо зараз, і ми допоможемо вам.