Zaznacz stronę

Dla inwestora lub przedsiębiorcy poszukującego nowych możliwości biznesowych, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) są idealnym miejscem. ZEA oferują korzystne środowisko biznesowe, co czyni je popularnym wyborem dla osób chcących rozwijać i rozszerzać swoje przedsięwzięcia biznesowe. Dla inwestorów i przedsiębiorców chcących prowadzić działalność gospodarczą lub spędzić znaczną ilość czasu w tym kraju, otwarcie konta bankowego w ZEA jest koniecznością.

Powody, dla których warto otworzyć konto bankowe w ZEA

Do zalet otwarcia osobistego lub biznesowego konta bankowego w ZEA należą:

 • Otwarcie rachunku bankowego w ZEA daje łatwy dostęp do międzynarodowych usług bankowych, co z kolei pomaga przedsiębiorcom i inwestorom w łatwym przeprowadzaniu transakcji transgranicznych.
 • Dubaj jest wolny od podatku, co oznacza, że posiadacze kont bankowych mogą czerpać korzyści podatkowe otwierając konto bankowe w ZEA.
 • Kraj posiada ulepszony i wydajny system bankowy z najnowocześniejszą technologią i infrastrukturą, co czyni bankowość bardziej korzystną dla przedsiębiorców i inwestorów.
 • Banki w Dubaju oferują jedne z najwyższych stóp procentowych na świecie, co oznacza, że posiadacze kont bankowych mogą zarobić więcej na oszczędnościach i inwestycjach.
 • Oprócz stabilnej reputacji, banki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oferują kilka produktów kredytowych dostosowanych do potrzeb klientów.

Otwarcie rachunku bankowego w ZEA jako nierezydent

Chociaż większość banków w ZEA oferuje konta indywidualne i biznesowe dla nierezydentów, obowiązują pewne ograniczenia. Rachunki bieżące nie są dozwolone dla nierezydentów, jedynie rachunki oszczędnościowe. Ponadto niektóre banki mogą nie pozwolić nierezydentom na uzyskanie książeczki czekowej, ale otrzymają oni kartę debetową do dokonywania wypłat gotówkowych.

Nierezydenci podlegają również wymogom dotyczącym minimalnego lub maksymalnego salda.

Wymagania dotyczące dokumentów

Jako nierezydent, aby otworzyć konto bankowe w ZEA, wnioskodawca musi dostarczyć następujące dokumenty:

 • paszport
 • wiza i strona stempla wjazdowego lub karta e-gate
 • Identyfikator Emiratów Arabskich
 • dowód adresu, oraz
 • osobiste wyciągi bankowe z ostatnich 3-6 miesięcy.

Oprócz tych dokumentów, kandydaci mogą być również zobowiązani do dostarczenia listu referencyjnego od swojego pracodawcy, listu referencyjnego z banku, w którym mają konto, oraz życiorysu szczegółowo opisującego ich tło osobiste i zawodowe.

W przypadku firmowego konta bankowego w ZEA wymagane dodatkowe dokumenty to:

Dokumenty potrzebne do otwarcia biznesowego konta bankowego w ZEA dla rezydentów i nierezydentów

 • przegląd struktury korporacyjnej,
 • Istniejące umowy
 • dokumenty tożsamości
 • Dokumenty założycielskie spółki
 • Akt założycielski i umowa spółki
 • Świadectwo założycielskie
 • Rejestr akcjonariuszy
 • Przewidywanie przyszłych zysków i transakcji dla firmy.
 • Zaświadczenie o dobrej reputacji

Firma musi również spełniać określone standardy kwalifikowalności określone przez bank, aby otworzyć jedno z najlepszych biznesowych kont bankowych w ZEA.

Proces otwierania konta bankowego w ZEA jako nierezydent

Ogólne kroki związane z otwarciem konta bankowego jako nierezydent w ZEA rozpoczynają się od wyboru odpowiedniego banku, a następnie skompletowania niezbędnych dokumentów i wypełnienia wniosku w banku.

Po wypełnieniu wniosku i spełnieniu dodatkowych wymogów banku, takich jak spełnienie regulacji Know Your Customer (KYC), konto może zostać aktywowane.

Należy pamiętać, że prawo ZEA wymaga, aby posiadacze kont byli fizycznie obecni w banku, aby potwierdzić swoją tożsamość i podpisać dokumenty, a to sprawiło, że otwarcie konta online jest dość trudne. Istnieje jednak możliwość zdalnego otwarcia rachunku poprzez upoważnienie doradcy finansowego do działania w Twoim imieniu. Damalion może pomóc w tym aspekcie. Co ważne, nie wszystkie banki akceptują to rozwiązanie, dlatego najlepiej najpierw skontaktować się z wybraną instytucją.

Jeśli potrzebujesz pomocy w otwarciu konta bankowego w ZEA, dla siebie lub swojej firmy, skontaktuj się teraz z ekspertem Damalion.