Select Page

Mednarodna prosta cona IFZA (International Free Zone Authority), ki se strateško nahaja v emiratu Dubaj, je zelo privlačna destinacija za lastnike mednarodnih podjetij, ki želijo razširiti svoje dejavnosti na Bližnjem vzhodu.

IFZA je vrhunsko ocenjena prosta cona, ki ponuja poslovno prijazno okolje in podjetjem omogoča dostop do mednarodnih trgov ter raznovrstne poslovne dejavnosti.

Prav tako ima skupno blagovno znamko z Dubai Silicon Oasis Authority, kar še povečuje njegov ugled. Poleg tega ima v Dubaju dostop do mednarodnih trgov in širokega spektra poslovnih dejavnosti.

Poleg tega so rešitve IFZA za izdajanje dovoljenj prilagodljive in stroškovno učinkovite, zato je IFZA najprimernejša prosta cona za podjetnike v ZAE.

Prednosti ustanovitve podjetja v IFZA

IFZA je ena od vodilnih prostih con v ZAE in podjetjem ponuja različne ugodnosti, med drugim naslednje:

 • IFZA zagotavlja 100-odstotno tuje lastništvo
 • Obstajajo omejitve glede menjave valut ali repatriacije kapitala in dobička.
 • IFZA je stroškovno učinkovita možnost za ustanovitev podjetja z omejenimi obveznostmi.
 • Ponuja hiter postopek registracije, fizična prisotnost delničarjev pa ni obvezna.
 • Podjetnikom omogoča, da poslujejo zunaj ZAE in imajo možnost, da začnejo poslovati z drugimi podjetji v prosti coni in na celini.
 • IFZA ponuja do šest dejavnosti z eno licenco
 • Njegova lokacija v Dubaju omogoča dostop do mednarodnih trgov.
 • Na voljo so številne poslovne dejavnosti.
 • Postopek ustanovitve je mogoče zaključiti na daljavo
 • Poleg tega IFZA ponuja različne pisarniške rešitve, vključno s prilagojenimi pisarniškimi paketi.

Zakaj se tuji podjetniki odločajo za ustanovitev podjetja v Dubai International Free Zone Authority

Poleg številnih zgoraj navedenih ugodnosti nudi IFZA tujim podjetnikom še naslednje ugodnosti:

 • IFZA ponuja poenostavljen postopek registracije, ki podjetnikom omogoča hitro in učinkovito vzpostavitev dejavnosti.
 • IFZA se nahaja v mestu Dubaj, ki je strateško umeščeno na križišču Evrope, Azije in Afrike. Zaradi te ugodne lokacije je privlačna destinacija za podjetnike, ki želijo razširiti svoje poslovne dejavnosti na različne celine.
 • Tuji podjetniki, ki se odločijo za ustanovitev podjetja na območju IFZA, imajo lahko tudi popolno (100-odstotno) lastništvo svojega podjetja, ne da bi potrebovali lokalnega partnerja. Ta prilagodljivost podjetnikom omogoča, da ohranijo popoln nadzor nad svojim poslovanjem in dobičkom.
 • Tuji podjetniki, ki se odločijo registrirati svoje podjetje pri IFZA, lahko pridobijo vizum za prebivanje ne le zase, temveč tudi za svoje družine, kar jim omogoča, da živijo in delajo v ZAE.
 • Poleg tega so podjetja, registrirana pri IFZA, oproščena plačila davka na dohodek pravnih oseb in davka na dohodek fizičnih oseb ter uvoznih in izvoznih davkov ter DDV, kar jim zagotavlja precejšnjo stroškovno prednost pred drugimi lokacijami.

Možnosti pridobitve licence za tuje podjetnike v prosti coni IFZA

Poleg cenovne dostopnosti ustanovitve podjetja IFZA ponuja tudi različne pakete licenc za podjetnike, ki želijo ustanoviti podjetje. Ti vključujejo:

 • Komercialno dovoljenje: z njim lahko podjetniki opravljajo osnovne poslovne dejavnosti, kot so uvoz, izvoz, skladiščenje in distribucija.
 • Industrijsko dovoljenje: to dovoljenje je idealno za podjetja, ki želijo uvažati surovine ter se ukvarjati s proizvodnjo in predelavo določenega blaga.
 • Strokovno dovoljenje: to dovoljenje je obvezno za svetovalna podjetja in ponudnike storitev.
 • Dovoljenje za svetovanje: to dovoljenje je namenjeno podjetnikom, ki želijo ponuditi specializirane svetovalne storitve strokovnjakom. Ta licenca lastnikom podjetij omogoča, da strankam zagotavljajo strokovne nasvete in smernice na svojem strokovnem področju.
 • Dovoljenje za opravljanje storitev: to dovoljenje omogoča opravljanje in prevoz storitev pod imenom podjetja.
 • Splošno dovoljenje za trgovanje: s tem dovoljenjem podjetniki dobijo dostop do številnih trgovskih in storitvenih priložnosti.

Pisarniški prostori in objekti, ki so na voljo za tuje podjetnike v Mednarodni upravi za proste cone (IFZA)

Mednarodna uprava za proste cone (IFZA) tujim podjetnikom ponuja različne vrste pisarniških prostorov, kot so:

 • Fleksibilna pisalna miza: to je opremljena skupna pisalna miza, ki jo lahko uporabljate do deset ur na teden, od nedelje do četrtka. Vključuje povezavo wifi, naslov podjetja v prosti coni IFZA in eno uro mesečne uporabe sejne sobe.
 • Flexi desk+: to je prav tako opremljena pisalna miza, ki se nahaja v prosti coni, brez časovnih omejitev uporabe. Vključuje povezavo wifi, pet ur mesečnega dostopa do sejne sobe in parkirni prostor.
 • Namenska pisarna: to je skupni pisarniški prostor, ki meri devet kvadratnih metrov in je opremljen z enim delovnim mestom, dostopom do brezžičnega interneta, petimi urami mesečnega dostopa do sejne sobe, eno uro mesečne uporabe konferenčne sobe in parkirnim prostorom.
 • Zasebna pisarna: IFZA ponuja zasebne pisarne, opremljene z vodstveno mizo ali dvema delovnima mestoma. Podjetniki lahko do svojih zasebnih pisarn dostopajo 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 7 dni v tednu ter koristijo dodatne storitve, kot so brezžična povezava, dve uri na mesec za uporabo konferenčne sobe in parkirni prostor.
 • Pisarna po meri: podjetniki lahko najamejo neopremljen prostor v velikosti 20 kvadratnih metrov ali več in ga prilagodijo po svojih željah. Ta pisarniška rešitev vključuje dostop do brezžičnega interneta, pet ur mesečnega dostopa do konferenčne sobe, sedem ur mesečnega dostopa do sejne sobe in dve parkirni mesti.

Postopek ustanovitve podjetja v Mednarodni upravi za proste cone

Zahteve za dokumente

Če nameravate ustanoviti podjetje na območju IFZA, morate predložiti posebne dokumente. Tukaj so zahtevani dokumenti:

Za posamezne delničarje:

 • Kopija potnega lista podjetnika
 • Kopija vizuma in osebne izkaznice Emiratov
 • Telefonska številka in naslov prebivališča podjetnika

Za delničarje pravnih oseb so potrebni naslednji dokumenti: overjena kopija sklepa upravnega odbora, kopija potrdila o ustanovitvi, kopija ustanovitvenega akta, kopija statuta in kopija obrtnega dovoljenja.

Koraki, ki jim je treba slediti

Ko je na voljo vsa potrebna dokumentacija, se lahko začne postopek registracije, ki vključuje naslednje korake:

 • Določitev upravičene pravne strukture in osnovnega kapitala
 • Oddaja vloge za registracijo podjetja
 • predložite potrebno dokumentacijo.
 • Plačajte potrebno licenčnino ter pridobite dovoljenja in licence.
 • podpišite e-sporazum in delite veliko začetnico.
 • Prejem izdaje e-sporazuma od IFZA
 • Odprite bančni račun

Ste pripravljeni na ustanovitev podjetja na IFZA? – Zdaj se obrnite na strokovnjaka za Damalion.