Select Page

8. marec je pomemben dan v svetovnem koledarju, saj je priznan kot mednarodni dan žensk. Ta dan je opomin na nenehni boj za enakost spolov in pravice žensk po vsem svetu. To je čas za praznovanje dosežkov žensk, priznavanje doseženega napredka in razmislek o delu, ki ga je treba še opraviti. V zadnjih letih se je pogovor o pravicah žensk razširil na vlogo vlagateljev pri spodbujanju raznolikosti, vključevanja in vlaganja z učinkom.

Raznolikost in vključenost sta postala ključna vidika sodobnih naložbenih strategij. Vlagatelji se vse bolj zavedajo pomena različnih pogledov in izkušenj pri spodbujanju inovacij, zmanjševanju tveganja in izboljševanju uspešnosti. Študije so pokazale, da imajo podjetja z raznolikimi vodstvenimi ekipami boljše rezultate od svojih manj raznolikih kolegov, kar kaže na poslovno upravičenost raznolikosti in vključevanja.

Vlagatelji lahko igrajo pomembno vlogo pri spodbujanju pravic žensk z aktivnim iskanjem priložnosti za naložbe v podjetja, ki dajejo prednost enakosti spolov in raznolikosti. To lahko vključuje podporo podjetjem z močnimi politikami in praksami, povezanimi z raznolikostjo spolov pri vodenju, enakim plačilom in vključevanjem na delovnem mestu. Z vlaganjem v ta podjetja vlagatelji ne le prispevajo k pozitivnim družbenim spremembam, temveč imajo od njihovega uspeha tudi finančno korist.

Vlaganje z učinkom je postalo močno orodje za usklajevanje finančnih ciljev z družbenimi in okoljskimi cilji. Učinkoviti vlagatelji si prizadevajo, da bi poleg finančnih donosov ustvarili tudi pozitiven, merljiv družbeni in okoljski učinek. Vlaganje v podjetja, ki jih vodijo ženske, podjetja, ki spodbujajo opolnomočenje žensk, ter pobude, usmerjene v zdravje in izobraževanje žensk, so primeri, kako lahko vlagatelji z naložbami z učinkom podpirajo pravice žensk.

Poleg tega lahko vlagatelji izkoristijo svoj vpliv in se zavzamejo za spremembe v podjetjih, v katera vlagajo. S sodelovanjem z vodstvom podjetja, glasovanjem o resolucijah delničarjev in uporabo pooblastil za glasovanje lahko vlagatelji zahtevajo večjo preglednost, odgovornost in napredek pri vprašanjih enakosti spolov.

Institucionalni vlagatelji in upravljavci premoženja so poleg posameznih naložbenih odločitev odgovorni za vključevanje vidika spola v svoje naložbene procese in okvire odločanja. To vključuje izvajanje ocen učinka, ki upoštevajo vidik spola, zbiranje podatkov, razčlenjenih po spolu, ter zagotavljanje, da naložbene politike in prakse spodbujajo enakost spolov in krepitev vloge žensk.

Ob mednarodnem dnevu žensk se zavedajmo, da imajo lahko vlagatelji ključno vlogo pri uveljavljanju pravic žensk in spodbujanju enakosti spolov. S sprejemanjem raznolikosti, spodbujanjem vključevanja in izkoriščanjem moči naložb z učinkom lahko vlagatelji pomagajo graditi pravičnejši in uspešnejši svet za ženske in dekleta po vsem svetu.