Select Page

Lüksemburq Avropanın mərkəzində yerləşən quruya çıxışı olmayan bir ölkə olsa da, onun alternativ investisiya strukturları və möhkəm hüquqi və tənzimləyici baza üçün əsas yurisdiksiyası kimi reputasiyası onu həm fərdi şəxslər, həm də institusional investorlar üçün cəlbedici yaşayış yeri edib.

Lüksemburqda Yaxta Qeydiyyatının Üstünlükləri

 • Lüksemburqda qeydiyyatdan keçmiş yaxtalar üçün Aİ miqyasında ƏDV-dən azadolma
 • AB sularında qeyri-məhdud lövbər
 • Vergisiz yanacaq anbarı
 • Görkəmli AB bayrağı
 • Lüksemburqun ticarət daşımalarının maliyyələşdirilməsi statusu
 • Mənfəət üzrə əlverişli vergi dərəcəsi 22,88%
 • Su gəmisinin normal istifadə müddəti 12 ildən çox olmamalı olan ideal amortizasiya tədbirləri
 • Zərərlərin irəli aparılmasına icazə verin
 • Sürüşən miqyasda amortizasiyanın təşkilinə icazə verilir
 • Tamamilə yeni bölmənin alınması və ya başqa bir yaxtanın modernləşdirilməsi üçün yenidən investisiya edilən yaxtanın satışından əldə edilən mənfəətin vergidən azad edilməsi
 • İnvestisiyalar üzrə vergi güzəştləri

Lüksemburq Gəlir Vergisi Qanunundan sonra yaxta şirkətləri vergi hesablamalarından azad edilmir. Bu, ikiqat vergi müqavilələri və dividendlərin və mənfəətin repatriasiyası ilə bağlı son dərəcə vacibdir.

Lüksemburqda qeydiyyata alına bilən dəniz gəmilərinin növləri

 • Lüksemburq Parlamentinin qüvvədə olan qanunlarına əsasən, fiziki şəxslərin və əşyaların dəniz daşınması, kommersiya balıq ovu, yedəkləmə və digər gəlir gətirən fəaliyyətlər üçün istifadə edilməsi nəzərdə tutulan ən azı iyirmi beş tonluq bütün gəmilər Lüksemburqda qeydiyyata alına bilər.
 • Qanun yaxtaların ilkin qeydiyyatı zamanı 15 yaş yaş həddini aydın şəkildə müəyyən edir.
 • Yaxtalar və digər dəniz gəmiləri Dənizdə Həyatın Təhlükəsizliyi üzrə 1974-cü il Beynəlxalq Konvensiyasının bütün müddəalarına cavab verdikdən sonra Lüksemburqun ictimai gəmi reyestrində tam qeydiyyata alına bilər.
 • Lüksemburqun dəniz reyestrində qeydiyyata alınması üçün yaxtanın uzunluğu 24 metrdən çox olmalıdır.

Yaxtaların Qeydiyyatı üzrə Səlahiyyətli Tərəflər

 • Mülkiyyətinin 50%-i Aİ rezidentinə və ya Lüksemburq da daxil olmaqla Aİ üzv dövlətində qeydiyyatdan keçmiş ofisləri olan qurumlara məxsus olan yaxtalar.
 • Yaxtanın tam və ya qismən idarə edilməsini təmin edən fiziki şəxslər və şirkətlər tərəfindən icarəyə götürülən yaxtalar Lüksemburq ərazisində saxlanılacaq.

Yaxtaların Qeydiyyatı Kontekstində Lüksemburq Vergi Rejimi

 • Korporativ gəlir vergisi

Bir şirkətin yaxtaların istismarından əldə etdiyi bütün gəlirlər 22% gəlir vergisi və 22,88% təşkil edən standart korporativ gəlir vergisi dərəcəsinin 4% ilə qiymətləndirilir.

Göndərmə şirkətləri bələdiyyə biznes vergisini ödəməkdən azaddırlar.

 • Net Sərvət Vergisi

Yaxtaçılıq şirkətləri 0,05% xalis sərvət vergisinə tabedir.

 • Amortizasiyanı tənzimləyən qaydalar

Lüksemburqda iki növ amortizasiyaya icazə verilir, yəni:

 1. Xətti amortizasiya, burada yaxtanın alış qiyməti minimum 12 il ərzində və ya onun ilkin alış qiymətinin 8%-lik sifariş faizinə əsaslanaraq amortizasiya olunur.
 2. Satınalma məbləği silinənə qədər maksimum 24% dərəcəsinin qəbul edildiyi Sürətlənmiş Amortizasiya. Bunun xətti amortizasiya metodunda tətbiq edilən məbləğdən az qiymətləndirilməsi məlumdur.
 • İrəli İtkilər

Yaxtaçılıq şirkətinin ticarət itkiləri qeyri-müəyyən müddətə daşına bilər . Bu yanaşma adətən gələcək mənfəətləri kompensasiya etmək üçün istifadə olunur. Yaxtalarda əsaslı təmir və texniki xidmətlə bağlı qaydalar tamamilə çıxılır.

 • Yaxtaların satışından əldə edilən gəlir vergisi

Lüksemburqda qeydiyyatdan keçmiş şirkətə məxsus yaxtanın ən azı beş il müddətinə yenidən satılması ilə bağlı kapital artımı üzrə vergi rejimi təxirə salına bilər. Bu, yalnız satış gəlirləri iki il ərzində daşınmaz əmlak, iştirak payları, yaxtalar da daxil olmaqla, əsas vəsaitlərə yenidən investisiya edildiyi təqdirdə tətbiq edilir.

 • Alınan Dividendlərə Vergi

Aİ-Ana Törəmə Direktivinə əsasən, Lüksemburq şirkəti tərəfindən alınan və ya xarici törəmə müəssisə tərəfindən paylanan bütün dividendlər aşağıdakı şərtlərlə vergidən azad edilir:

 1. İştirak payları müəyyən ilin əvvəlindən, ən azı on iki aydan bəri saxlanılıb və ya iştirak paylarının əldə edildiyi tarixdən bir il ərzində saxlanılacağına dair kompromis əldə edilib.
 2. Dividendlər digər şirkətin kapitalının ən azı 10%-ni təşkil etməlidir və ya alış qiyməti ən azı 1,2 milyon avro olmalıdır.
 3. Dividend ödəyən şirkət yerli vergi qiymətləndirmələrinə məruz qalan Lüksemburq rezident şirkəti və ya baza kimi minimum 15% minimum dərəcə ilə Lüksemburqun gəlir vergisi dərəcəsi ilə müqayisə olunan vergi ilə qiymətləndirilən qeyri-rezident şirkətdir.
 • İştirakların sərəncamında olan kapital qazancından vergi

Qaydaya əsasən, səhmlərlə məhdudlaşan avtonəqliyyat vasitələrində iştirakların sərəncamından əldə edilən kapital artımı aşağıdakı müddəalara əsasən vergidən azad ediləcək:

 1. İştirak payları kapitalın ən azı 10%-ni təşkil edir və ya alış qiyməti 6 milyon avro olaraq müəyyən edilir.
 2. Şirkət ən azı 12 ay müddətinə satılacaq nizamnamə kapitalının ən azı 10%-ni təşkil edən iştirak paylarına sahib olmağı öhdəsinə götürməlidir.
 3. Törəmə şirkətlər yerli vergi ilə tam hesablanmış Lüksemburq rezident şirkəti və ya baza kimi minimum 15% minimum dərəcə ilə Lüksemburqun gəlir vergisi dərəcəsi ilə müqayisə olunan vergi ilə qiymətləndirilmiş qeyri-rezident şirkət olmalıdır.
 • Əlavə dəyər vergisi

Aİ Direktivinin 43/1 (f) maddəsinə əsasən, gəmiçilik sənayesinə göstərilən xidmətlərin əlavə dəyər vergisinin hesablanmasından azad edilməsi müəyyən edilir.

 • Dənizçilərə Vergi və Sosial Təminat

Dənizçilər üçün hesablanan vergi dərəcəsi onların ümumi qazancının 90%-nin sabit 10%-i , üstəlik, işlədikləri müddət ərzində ayda 35,000 LUF və ya gündə 1,400 LUF məbləğində birdəfəlik imtina ilə müəyyən edilir. Bu vergi dərəcəsi yalnız Lüksemburqun qeyri-rezidentlərinə şamil edilir. Sosial təminat Aİ Direktivi 1408/71 və ya özəl sığorta üzrə ikitərəfli müqavilə əsasında həyata keçirilir.

 • Faktiki İdarəetmə Yeri

Yaxtaların idarə edilməsi şirkətinin Lüksemburq rezident şirkəti kimi rəftar edilməsi və ikiqat vergitutma müqavilələri çərçivəsində vergi güzəştlərindən istifadə etməsi üçün idarəetmə əməliyyatları Lüksemburqda aparılmalıdır. Direktorlar şurasının və səhmdarların menecerinin, şirkət hesablarının və əsas qərargahının iştirak etdiyi iclaslar hamısı Lüksemburqda keçirilməlidir.

 • Lüksemburq şirkəti tərəfindən alınan dividendlər, faizlər və royaltilər

Xarici ticarətlə məşğul olan yaxtaçılıq şirkəti tərəfindən alınan bütün dividendlər, faizlər və royaltilər Lüksemburq vergisi ilə qiymətləndirilir və mənşə ölkəsində məhdud tutulan vergi ilə hesablana bilər. İkiqat vergitutma müqaviləsi olmadıqda, mənşə ölkələrində vergi tutulması daha yüksəkdir.

 • Lüksemburq şirkəti tərəfindən ödənilən dividendlər, faizlər və royaltilər

Böyük Hersoqluq faizlərdən tutulan vergini hesablamır.

Dividendlər zamanı standart vergi dərəcəsi 20% təşkil edir. Lüksemburq şirkətində ən azı 25%-lik iştirak payları üçün, müxtəlif vergi müqavilələrinə əsasən, tutulan vergi dərəcəsi 5% ilə 10% arasında dəyişir.

Lüksemburq şirkəti tərəfindən Aİ-nin üzvü olan dövlətdə yerləşən ana şirkətinə ödənilən dividendlər, iştirak payları ən azı 10% olduqda və 12 ay müddətində saxlanılırsa, vergi tutulmayacaq.

Lüksemburq şirkəti tərəfindən beynəlxalq şirkətə ödənilən royaltilər, məsələn, lizinq müqaviləsi üzrə icarə ödənişləri halında, 12% vergi tutulması ilə hesablanacaq. Bu dərəcə Lüksemburq və müqavilə bağlayan ölkələr arasında mövcud olan vergi razılaşmalarından asılı olaraq 0%-dən 10%-ə qədər azaldıla bilər.

Liman Obyektləri

Avropa İttifaqının üzvü olan Lüksemburq bayraqlı gəmilər, yük vergiləri və oxşar rüsumlarla bağlı Avropa Birliyinin digər qeyri-AB ölkələri ilə bağladığı razılaşma və razılaşmalardan faydalanacaq.

Peşəkar biznes məsləhət firması olaraq, biz Damalion-da sizə yaxtaların qeydiyyatında kömək etməkdən çox məmnun olacağıq. Biz sizə dəniz gəminiz üçün ən yaxşı işarələmə variantlarını seçməyə kömək edəcəyik və vergi, sığorta, lizinq, maliyyələşdirmə və yenidən maliyyələşdirmə ehtiyaclarınız üçün məsləhətlər verəcəyik. Yaxtaların yaradılması üzrə mütəxəssislərlə geniş əlaqələr şəbəkəmizdən istifadə edərək, siz əmin ola bilərsiniz ki, Damalion mütəxəssislərimiz Lüksemburqda yaxta şirkətinizin rahat və əngəlsiz qeydiyyatını asanlaşdırır. Lüksemburqda tam dəstli yaxtaçılıq xidmətlərimiz haqqında ətraflı öyrənmək üçün bu gün Damalion mütəxəssisi ilə əlaqə saxlayın .

Bu məlumatların xüsusi fərdiləşdirilmiş vergi və ya hüquqi məsləhətləri əvəz etməsi nəzərdə tutulmayıb. Xüsusi vəziyyətinizi ixtisaslı bir vergi və ya hüquq məsləhətçisi ilə müzakirə etməyi təklif edirik.