Select Page

Belize je država, ki ponuja nekaj najbolj vključujočih možnosti za truste na svetu. Preden ustanovite skrbništvo v Belizeju, se seznanite s postopkom ustanovitve skrbništva.

Skrbništvo je finančno sredstvo, ki omogoča ohranitev lastništva nad premoženjem, hkrati pa za nadzor nad upravljanjem tega premoženja imenuje drugo osebo. Pri tej vrsti imenovanja ste znani kot ustanovitelj ali lastnik premoženja, oseba, ki je imenovana za nadzor nad vsem premoženjem v skrbništvu, pa se običajno imenuje skrbnik.

Čeprav ste lastnik tega premoženja, se vse, kar je v skrbništvu, šteje za ločeno od vašega premoženja. Ta strategija za ohranjanje premoženja (skrbniški sklad) je zelo smiselna, če želite poskrbeti za svoje bližnje ali motiv, ki vam je pri srcu. Tukaj je nekaj osnovnih informacij, ki vam bodo pomagale začeti.

Zakon o skrbništvu Belizeja

Vsi skrbniški skladi v Belizeju morajo upoštevati Zakon o skrbništvu v Belizeju. Komisija za mednarodne finančne storitve v Belizeju (BIFSC) ureja skrbniške sklade. Organ BIFSC licencira vse skrbnike, preden so ti posamezniki pooblaščeni za delo na področju globalnih finančnih storitev.

Trust v Belizeju mora imeti lokalnega registriranega zastopnika. Urad registriranega zastopnika je uradni urad skrbništva. Za majhno pristojbino lahko ustanovitelj registrira sklad pri belizejskem registrarju, ki izda potrdilo o registraciji.

Vse posle, povezane s skrbništvom, je mogoče opraviti elektronsko. Trust iz Belizeja je prav tako mogoče premestiti v drugo jurisdikcijo na isti ravni, v Belize pa je mogoče premestiti tudi truste iz različnih jurisdikcij.

Skladi lahko kupujejo in prodajajo nepremičnine, delnice in obveznice ter vodijo podjetja. V skrbništvu se lahko hranijo vsa pomembna sredstva, vključno z dragocenimi kovinami, umetninami, starinami in podobnim. Hierarhija skrbniškega sklada lahko omogoča izplačila ustanovitelju ali družinskim članom.

Prednosti skrbništva Belize

Trust v Belizeju prinaša več ugodnosti, med drugim:

 • zavarovanje premoženja kot naložbe je v primeru razveze ali stečaja izven dosega civilnih upnikov.
 • Sodni nalogi v različnih državah niso pristojni za večnacionalni skrbniški sklad
 • Tuje vlade nimajo suverenosti nad globalnim skladom.
 • Vse transakcije je mogoče opraviti elektronsko.
 • jasna ločitev pravnega lastništva lastništva naložb sklada od dejanskega lastništva sredstev
 • Dovoljen skrbniški upravitelj
 • Skrbništvo se lahko ustanovi s pisno in nenapisano izjavo.
 • Na voljo so številne oblike naložbenih priložnosti
 • Prilagodljiva struktura zaupanja
 • Imenovanje in razrešitev skrbnikov sta prilagodljiva.
 • dovoljuje ustanovitelju, ki nima skupnega prava, da ustanovi sklad, ki se razlikuje od njegovega prava, vere ali državljanstva.
 • Dovoljeni so dobrodelni in nedobrodelni skladi.

Uporaba skrbništva Belize

Sklad Belize Trust je mogoče uporabiti za več namenov:

 • Zaščita sredstev v času gospodarske ali politične negotovosti
 • Zmanjšanje davkov
 • Načrtovanje upokojitve
 • Imeti kakršen koli naziv.
 • Imetje in nakup delnic in obveznic

Od skrbništva v Belizeju imajo koristi zlasti posamezniki z visokim tveganjem, od skrbništva pa imajo koristi tudi tisti, ki opravljajo tvegane poklice, kot so odvetniki, zdravniki, zdravniki, ter pokojninski in naložbeni portfelji.

Različne vrste skrbništev v Belizeju

 • Dobrodelni skladi – brez omejitve obdobja
 • Nekoristni skrbniški skladi – omejitev trajanja 120 let
 • Enotni skladi – za ustanovitev je treba poslati pisno obvestilo.
 • Zemljiški skladi – za ustanovitev je treba vložiti tudi pisno izjavo.

Zdaj pa nadaljujmo z zahtevami za družbo Belize Trust Company.

Zahteve za ustanovitev skrbništva v Belizeju

Družba Belize Trust se ustanovi po vpisu v register Belizeja. V skladu s pravili je treba zagotoviti naslednje zahteve:

 • Ime skrbništva
 • Datum poravnave skrbniškega sklada
 • Datum registracije
 • Ime skrbnika
 • Ime zaščitnika
 • Ime in naslov skrbniškega zastopnika

Kvalifikacije za družbo Belize Trust Company

Družba za skrbništvo v Belizeju mora izpolnjevati naslednja merila:

 • Ustanovitelj ne sme biti državljan Belizeja
 • Upravičenci ne smejo biti državljani Belizeja
 • Na skrbnikovo ime ne sme biti vpisana nepremičnina.
 • Pogodba o skrbništvu mora biti v skladu z zakonodajo Belizeja.

Kako ustanoviti Belizejev offshore trust

Za začetek postopka ustanovitve skrbništva v Belizeju mora posameznik opraviti naslednji postopek:

 • Izberite certificiranega poslovnega strokovnjaka
 • Bodite priročni z obveznimi dokumenti
 • predložite zahteve imenovanemu poslovnemu svetovalcu.
 • Ko bodo dokumenti predloženi, bodo šli v postopek preverjanja, za kar si bodo vladni organi vzeli ustrezen čas.
 • Ko bo preverjanje končano, bodo izdali odobritev.
 • Po zaključku se obrnite na svoj bančni račun, da uradno zaključite ustanovitev skrbništva.

Čeprav je postopek videti preprost in enostaven, je treba opozoriti, da je potrebnih več stopenj pravne odobritve.

Skrbniški skladi v Belizeju zagotavljajo eno izmed najbolj trdnih oblik zaščite premoženja na svetu in ko svoje premoženje prenesete v ustrezno strukturiran skrbniški sklad za zaščito premoženja v Belizeju, je to varno pred upniki in drugimi obveznostmi.

Če želite ustanoviti skrbništvo v Belizeju ali imate več vprašanj, se zdaj obrnite na strokovnjaka za Damalion.