Belize is een land dat enkele van de meest inclusieve opties voor trusts overal ter wereld geeft. Voordat u een trust in Belize, meer informatie over het proces voor een trust vorming.

Een trust is een financieel middel dat het mogelijk maakt de eigendom van activa te behouden en tegelijkertijd een andere partij aan te wijzen die toezicht houdt op het beheer van die activa. Bij dit type benoeming staat u bekend als de oprichter of de eigenaar van de activa, en de persoon die is aangewezen om toezicht te houden op alle activa die in de trust zijn ondergebracht, wordt doorgaans de trustee genoemd.

Terwijl u eigenaar bent van die activa, wordt alles wat in de trust zit geacht gescheiden te zijn van uw nalatenschap. Als een manier om te zorgen voor dierbaren of een motief dat u na aan het hart ligt, is deze strategie voor vermogensbehoud (een trust) heel zinvol. Hier zijn enkele van de basisprincipes die u op weg helpen.

De Belize Trust Act

Alle Belize trusts moeten de Belize Trust Act erkennen. De Belize International Financial Services Commission (BIFSC) regelt de trusts. Het BIFSC geeft alle trustees een vergunning voordat deze personen in de wereldwijde financiële dienstverlening mogen werken.

Een Belize trust moet een lokale geregistreerde agent hebben. Het kantoor van de geregistreerde agent fungeert als het officiële kantoor van de trust. Tegen een kleine vergoeding kan de oprichter de trust registreren bij de Belizean Registrar, en een registratiecertificaat zal worden verleend.

Het is mogelijk om alle zaken die met de trust verbonden zijn, elektronisch uit te voeren. Het is ook mogelijk om een Belize Trust te verplaatsen naar een ander rechtsgebied, en trusts uit verschillende rechtsgebieden zijn ook verplaatsbaar naar Belize.

Trusts kunnen onroerend goed, aandelen en obligaties kopen en verkopen, maar ook bedrijven leiden. Alle soorten substantiële activa, waaronder edele metalen, kunst, antiek en dergelijke kunnen in de trust worden bewaard. De hiërarchie van de trust kan het mogelijk maken uitkeringen te doen aan de oprichter of familieleden.

Voordelen van een Belize Trust

Er zijn verschillende voordelen binnen een Belize Trust, die omvatten:

 • Vermogensverzekeringen als beleggingen worden buiten het bereik van civiele schuldeisers gehouden in geval van echtscheiding of faillissement.
 • Gerechtelijke bevelen in verschillende landen zijn niet bevoegd voor een multinationale trust
 • Buitenlandse regeringen hebben geen soevereiniteit over een wereldwijde trust.
 • Alle transacties kunnen elektronisch worden uitgevoerd
 • Duidelijke scheiding tussen de juridische eigendom van de titel van de investeringen van de trust en de economische eigendom van de activa
 • Bewaarder trustee toegestaan
 • Een trust kan zowel door een schriftelijke als door een ongeschreven verklaring worden ingesteld
 • Er zijn talrijke investeringsmogelijkheden beschikbaar
 • Aanpasbare truststructuur
 • De benoeming en het ontslag van bestuurders zijn flexibel
 • Machtigt een oprichter die geen gemeenrecht is om een trust op te richten die verschilt van zijn/haar recht, godsdienst of nationaliteit.
 • Charitatieve en niet-caritatieve trusts zijn toegestaan.

Gebruik van een Belize trust

Een Belize Trust kan worden benut voor een aantal doeleinden:

 • Activa beschermen in tijden van economische of politieke onzekerheid
 • Verlaagt de belastingen
 • Pensioenplanning
 • Het hebben van een titel van welke aard dan ook
 • Bezit en aankoop van aandelen en obligaties

Hoog-risico personen vooral profiteren van een Belize Trust en degenen die in hoog-risico beroepen, zoals advocaten, artsen, artsen, evenals pensioen-en beleggingsportefeuilles ook profiteren van trusts.

Verschillende soorten Belize Trusts

 • Liefdadigheidstrusts – geen beperking van de periode
 • Trusts zonder winstoogmerk – met een maximale looptijd van 120 jaar
 • Unit Trusts – moeten schriftelijk worden aangemeld om te worden opgericht
 • Land Trusts – moeten ook schriftelijk worden bevestigd om te worden opgericht

Nu, laten we verder gaan met de eisen voor een Belize Trust Company.

Vereisten voor het opzetten van een Belize Trust

Een Belize Trust bedrijf krijgt opgenomen na te zijn ingeschreven in de Belize Registry. Volgens de regels moeten de volgende eisen worden gesteld:

 • Naam vertrouwen
 • De afwikkelingsdatum van de trust
 • Datum van registratie
 • Naam curator
 • Naam beschermer
 • Naam en adres van de vertrouwenspersoon

Kwalificaties voor een Belize Trust Company

Een Belize trust bedrijf moet voldoen aan de volgende criteria gronden:

 • De Settlor mag geen Belizean burger zijn.
 • De begunstigden mogen geen burger van Belize zijn.
 • Er mag geen onroerend goed op naam van de curator staan…
 • De trustakte moet in overeenstemming zijn met de Belizeaanse wet…

Hoe een Belize Offshore Trust te starten

Om te beginnen met de oprichting procedure van het starten van een Belize Trust, een individu hebben om te gaan door het volgende proces:

 • Selecteer een gecertificeerde business professional
 • Wees handig met de verplichte set documenten
 • Leg de eisen voor aan de aangewezen bedrijfsadviseur
 • Zodra de documenten zijn ingediend, zullen zij het verificatieproces doorlopen en zullen de overheidsinstanties de nodige tijd nemen om hetzelfde te doen.
 • Zodra de verificatie is afgerond, geven zij de goedkeuring…
 • En na voltooiing gaat u naar uw bankrekening om de oprichting van uw trust officieel af te ronden.

Hoewel het proces eenvoudig en ongecompliceerd lijkt, moet worden opgemerkt dat er meerdere stadia van wettelijke goedkeuringen zijn.

Belize trusts bieden een aantal van de meest robuuste bescherming van activa op de planeet, en Zodra u uw vermogen in een goed gestructureerde asset protection trust in Belize, het is veilig tegen schuldeisers en andere verplichtingen.

Als u een trust wilt opzetten in Belize of meer vragen hebt, neem dan nu contact op met uw Damalion-expert.