Select Page

Glencore, svetovno podjetje za rudarstvo in trgovanje z blagom, je objavilo ambiciozen načrt za izgradnjo največjega baterijskega skladišča v Evropi. Namen projekta je obravnavati naraščajoče povpraševanje po energiji iz obnovljivih virov in se spopasti s težavami z nestalnostjo, povezanimi s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.

Vizija družbe Glencore za trajnostno prihodnost

Družba Glencore podpira svetovni prehod na obnovljive vire energije in želi imeti ključno vlogo pri prehodu na prihodnost z nizkimi emisijami ogljika. Zaradi vse večjega pomena baterijskega skladiščenja pri podpori obnovljivih virov energije podjetje vidi priložnost, da izkoristi svoje strokovno znanje na področju rudarstva in surovin za vzpostavitev največjega skladišča baterij v Evropi.

Reševanje izzivov v zvezi z prekinitvami

Eden glavnih izzivov, s katerimi se soočajo obnovljivi viri energije, je nestalnost, ki pomeni nihanje proizvodnje električne energije zaradi vremenskih razmer. Družba Glencore želi z baterijskim skladiščem rešiti to vprašanje z zagotavljanjem zanesljivega in stabilnega vira električne energije. V objektu se bo shranjevala presežna energija, proizvedena v obdobjih visoke proizvodnje, in sproščala, ko obnovljivi viri ne bodo mogli zadovoljiti povpraševanja.

Obseg projekta

Glencorejevo baterijsko skladišče bo največje v Evropi, kar poudarja zavezanost podjetja rešitvam na področju obnovljivih virov energije. Čeprav podrobnosti o zmogljivosti objekta niso bile razkrite, se pričakuje, da bo pomembno prispeval k infrastrukturi za shranjevanje energije v regiji.

Izkoriščanje strokovnega znanja na področju blaga

Glencore je vodilno svetovno podjetje za trgovanje z blagom in ima dragoceno strokovno znanje in izkušnje na področju rudarstva in blaga. Sodelovanje pri projektu shranjevanja baterij podjetju omogoča, da izkoristi svoje obstoječe znanje in vire. Z združevanjem rudarskih dejavnosti s shranjevanjem energije lahko Glencore optimizira dobavno verigo ter zagotovi trajnosten in učinkovit proces od pridobivanja do shranjevanja.

Spodbujanje vključevanja obnovljivih virov energije

Izgradnja največjega baterijskega skladišča v Evropi bo imela ključno vlogo pri vključevanju obnovljivih virov energije v obstoječe električno omrežje. Z zagotavljanjem zanesljivega rezervnega vira v času nizke proizvodnje energije iz obnovljivih virov bo objekt povečal stabilnost omrežja in omogočil lažji prehod na energetski sistem, v katerem prevladujejo obnovljivi viri energije.

Ustvarjanje delovnih mest in gospodarske koristi

Ambiciozni projekt družbe Glencore naj bi v fazi gradnje in obratovanja ustvaril številne priložnosti za zaposlitev. Objekt za shranjevanje baterij bo zahteval usposobljene delavce, inženirje in tehnike, kar bo prispevalo k lokalnemu gospodarstvu in spodbujalo tehnološki napredek v energetskem sektorju.

Zmanjševanje vpliva na okolje

Družba Glencore se zaveda okoljskih težav, povezanih z rudarjenjem, in si prizadeva za izvajanje trajnostnih praks v celotnem življenjskem ciklu baterijskega skladišča. Od odgovornega pridobivanja materialov do učinkovitih metod recikliranja – podjetje si prizadeva zmanjšati svoj ekološki odtis in ohraniti svojo zavezanost k skrbi za okolje.

Sodelovalna partnerstva

Za uresničitev svoje vizije namerava Glencore vzpostaviti strateška partnerstva s ključnimi zainteresiranimi stranmi v energetskem sektorju. S sodelovanjem z razvijalci obnovljivih virov energije, javnimi službami in ponudniki tehnologije želi spodbujati inovacije in pospeševati uvajanje rešitev na področju čiste energije.

Postavitev merila za shranjevanje energije

Pobuda družbe Glencore za izgradnjo največjega baterijskega skladišča v Evropi postavlja novo merilo za industrijo. Ker povpraševanje po shranjevanju energije še naprej narašča, ta projekt kaže na Glencoreovo zavezanost k napredku trajnostnih energetskih praks in vzpostavlja podjetje kot ključnega akterja pri prehodu na čistejši in odpornejši energetski sistem.

Načrt družbe Glencore za izgradnjo največjega baterijskega skladišča v Evropi odraža njeno predanost globalnemu prehodu na obnovljive vire energije. Z reševanjem izzivov, povezanih z nestalnostjo proizvodnje energije iz obnovljivih virov, bo projekt povečal stabilnost omrežja in olajšal vključevanje čistih virov energije. S svojim strokovnim znanjem na področju rudarstva in surovin želi Glencore optimizirati dobavno verigo ter prispevati k trajnostni in odporni energetski prihodnosti.

To sporočilo je zgolj informativnega značaja. Damalion podpira industrije pri njihovih projektih ESG s svojimi izbranimi strokovnjaki ESG in dolgoročnimi odnosi z mednarodnimi vlagatelji. Če želite izvedeti več, se obrnite na Damalionove strokovnjake.