Select Page

Glencore, ülemaailmne kaevandamise ja toorainekaubandusega tegelev ettevõte, on teatanud oma ambitsioonikast plaanist ehitada Euroopa suurim akusalvesti. Projekti eesmärk on vastata kasvavale nõudlusele taastuvenergia järele ja võidelda taastuvenergia tootmisega seotud katkestustega seotud probleemide vastu.

Glencore’i nägemus jätkusuutlikust tulevikust

Glencore toetab ülemaailmset üleminekut taastuvatele energiaallikatele ja soovib mängida keskset rolli üleminekul vähese süsinikdioksiidiheitega tulevikku. Kuna akude salvestamise tähtsus taastuvenergia toetamisel kasvab, näeb ettevõte võimalust kasutada oma teadmisi kaevandamise ja toorainete valdkonnas, et luua Euroopa suurim akusalvestusrajatis.

Vahepealsusega seotud probleemide lahendamine

Üks peamisi probleeme, millega taastuvad energiaallikad silmitsi seisavad, on energiakatkestus, mis viitab ilmastikutingimustest tingitud elektritootmise kõikumistele. Glencore‘i akusalvestusrajatise eesmärk on lahendada see probleem, pakkudes usaldusväärset ja stabiilset elektrienergia allikat. Rajatis salvestab suure tootmismahu ajal toodetud liigset energiat ja vabastab selle, kui taastuvad energiaallikad ei suuda nõudlust rahuldada.

Projekti ulatus

Glencore‘i akusalvestusrajatisest saab Euroopa suurim, mis rõhutab ettevõtte pühendumust taastuvenergia lahendustele. Kuigi konkreetseid üksikasju rajatise võimsuse kohta ei ole avalikustatud, on oodata, et see annab olulise panuse piirkonna energiasalvestusinfrastruktuuri.

Ekspertiisi kasutamine tooraine valdkonnas

Juhtiva ülemaailmse toorainekaubandusettevõttena on Glencore’il väärtuslikud teadmised kaevandamise ja toorainete valdkonnas. Ettevõtte osalemine akusalvestusprojektis võimaldab tal kasutada ära oma olemasolevaid teadmisi ja ressursse. Kombineerides kaevandamistoimingud energia salvestamisega, saab Glencore optimeerida tarneahelat ning tagada jätkusuutliku ja tõhusa protsessi kaevandamisest ladustamiseni.

Taastuvenergia integreerimise edendamine

Euroopa suurima akusalvestusseadme ehitamine mängib olulist rolli taastuvate energiaallikate integreerimisel olemasolevasse elektrivõrku. Pakkudes usaldusväärset varukoostööd vähese taastuvenergia tootmise ajal, suurendab rajatis võrgu stabiilsust ja hõlbustab sujuvamat üleminekut taastuvenergial põhinevale energiasüsteemile.

Töökohtade loomine ja majanduslik kasu

Glencore’i ambitsioonikas projekt loob eeldatavasti arvukalt töökohti nii ehitus- kui ka kasutusetapis. Akusalvestusrajatis vajab kvalifitseeritud töötajaid, insenere ja tehnikuid, mis aitab kaasa kohaliku majanduse arengule ja edendab tehnoloogilist arengut energiasektoris.

Keskkonnamõju leevendamine

Glencore tunnistab kaevandamisega seotud keskkonnaprobleeme ja püüab rakendada säästvaid tavasid kogu akusäilitamisrajatise elutsükli jooksul. Alates materjalide vastutustundlikust hankimisest kuni tõhusate ringlussevõtumeetoditeni püüab ettevõte vähendada oma ökoloogilist jalajälge ja säilitada oma pühendumust keskkonnahoiule.

Koostööpartnerlused

Oma visiooni realiseerimiseks kavatseb Glencore luua strateegilisi partnerlussuhteid energiasektori peamiste sidusrühmadega. Koostöös taastuvenergia arendajate, kommunaalteenuste ja tehnoloogiapakkujatega püüab ettevõte edendada innovatsiooni ja kiirendada puhta energia lahenduste kasutuselevõttu.

Energiasalvestuse võrdlusaluse seadmine

Glencore’i algatus ehitada Euroopa suurim akusalvestusrajatis seab tööstusharu jaoks uue mõõdupuu. Kuna nõudlus energiasalvestuse järele kasvab jätkuvalt, näitab see projekt Glencore’i pühendumust säästva energia kasutamise edendamisele ja muudab ettevõtte võtmeisikuks üleminekul puhtamale ja vastupidavamale energiasüsteemile.

Glencore’i plaan ehitada Euroopa suurim akusalvestusrajatis peegeldab tema pühendumust ülemaailmsele üleminekule taastuvenergiale. Taastuvenergia tootmisega seotud katkestustega seotud probleemide lahendamisega parandab projekt võrgu stabiilsust ja hõlbustab puhaste energiaallikate integreerimist. Tänu oma kogemustele kaevandamise ja toorainete valdkonnas on Glencore’i eesmärk optimeerida tarneahelat ning aidata kaasa jätkusuutliku ja vastupidava energia tulevikule.

Käesolev teatis on ainult teavitamise eesmärgil. Damalion toetab tööstusharusid nende ESG-projektides tänu oma valitud ESG-ekspertidele ja pikaajalistele suhetele rahvusvaheliste investoritega. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Damalioni ekspertidega.