Обрати сторінку

Інвестиційний ландшафт постійно змінюється, і на тлі цієї еволюції Люксембурзьке спеціальне товариство з обмеженою відповідальністю (ScSp) стало цінним активом. Маючи схожість з традиційними командитними товариствами, ScSp має унікальні переваги, які приваблюють інвестиційні фонди. У цьому посібнику ми заглибимося в нюанси ScSp, досліджуючи його формування, управління та різні аспекти, важливі як для інвесторів, так і для бізнесу.

Розуміння спеціального командитного товариства (SLP): нова інвестиційна структура

Спеціальне командитне товариство (SLP), або Société en Commandite Spéciale (SCSp), є цікавим інвестиційним інструментом на фінансовій арені. Хоча воно має спільні риси з традиційними командитними товариствами, його відмінні риси стосуються саме інвестиційних фондів. Слід зазначити, що ДП “Держспецзв’язок” є комерційною організацією, яка не має статусу юридичної особи, що відрізняє її від інших корпоративних структур.

Визначення придатності SLP/(ScSp)

Перш ніж розпочинати діяльність SLP/ScSp, важливо визначити, хто отримає вигоду. Для створення люксембурзького SLP/SCSp потрібно щонайменше два партнери, один з яких виступає як генеральний партнер, а інший – як партнер з обмеженою відповідальністю. Примітно, що навіть юридичні особи можуть брати на себе партнерські ролі, пропонуючи гнучкість у структуруванні партнерства. Сам SCSp не має статусу юридичної особи, і його ідентичність збігається з ідентичністю його партнерів.

Передумови для створення ScSp

Потенційні інвестори повинні отримати необхідні дозволи перед створенням люксембурзького SLP або SCSp. На відміну від командитних товаришів, повні партнери потребують дозволу на здійснення комерційної діяльності.

Вартісні міркування

Створення ScSp тягне за собою такі витрати, як публікація в Торговому і комерційному реєстрі. Нотаріальна допомога не є обов’язковою.

Навігаційна формація

Створення ScSp починається з підготовки установчого договору або договору про партнерство, який може бути укладений у приватному порядку без участі нотаріуса.

Ключові елементи реєстрації

Партнерська угода повинна містити детальну інформацію про назву компанії, мету та внески партнерів, які подаються до Реєстраційної палати для реєстрації.

Розуміння структури капіталу

Капітал в ScSp представлений акціями, без мінімальних вимог до мінімального розміру. Внески в різних формах детально описані в партнерській угоді.

Розподіл дивідендів та право власності

Дивіденди розподіляються відповідно до договору про партнерство, а частки власності повинні бути зареєстровані, а процедури передачі визначені в договорі про партнерство.

Організаційна структура: Керівництво

Процес прийняття рішень зосереджений навколо загальних зборів партнерів, а менеджери здійснюють нагляд за щоденними операціями. Менеджери, які можуть бути генеральними партнерами, представляють компанію в юридичних питаннях.

Відповідальність

Повні партнери несуть солідарну відповідальність, тоді як командитні партнери несуть обмежену відповідальність. Керівники несуть відповідальність лише за дії в межах своїх повноважень.

Комплаєнс та звітність

Ведення реєстру з деталями партнерства є обов’язковим, тоді як внутрішній аудит не є обов’язковим. Юридичні видання формалізують існування компанії.

Бухгалтерський облік та оподаткування

ScSp повинна вести бухгалтерський облік, але не зобов’язана подавати річну фінансову звітність. Оподаткування варіюється, при цьому сам ScSp не оподатковується.

Використання ScSp для інвестицій

Завдяки своїй гнучкості, обмеженій відповідальності та прозорості, ScSp є привабливим варіантом для структурування інвестицій. Дотримання регуляторних вимог та розуміння податкових наслідків має вирішальне значення для успіху.

На закінчення, Люксембурзьке спеціальне командитне товариство пропонує перспективний шлях для навігації в складному фінансовому ландшафті. Розуміння його тонкощів є життєво важливим для максимізації його потенціалу в приватних інвестиціях. Для отримання рекомендацій щодо створення вашого ScSp зверніться до експерта Damalion вже сьогодні.