בחרו עמוד

נוף ההשקעות משתנה ללא הרף, ובתוך התפתחות זו, השותפות המוגבלת המיוחדת של לוקסמבורג (ScSp) התגלתה כנכס בעל ערך. דומה לשותפויות מוגבלות מסורתיות, ScSp מציג יתרונות ייחודיים הפונים לקרנות השקעה. במדריך זה, נתעמק בניואנסים של ה- ScSp, ונחקור את היווצרותו, ניהולו והיבטים שונים החיוניים עבור משקיעים ועסקים כאחד.

הבנת השותפות המוגבלת המיוחדת (SLP): מבנה השקעה חדשני

השותפות המוגבלת המיוחדת (SLP) , או Société en Commandite Spéciale (SCSp) , היא כלי השקעה מעניין בזירה הפיננסית. בעוד שהיא חולקת תכונות עם שותפויות מוגבלות מסורתיות, המאפיינים המובהקים שלה פונים במיוחד לקרנות השקעה. יש לציין כי ה-SCSp הוא ישות מסחרית חסרת אישיות משפטית, המבדילה אותה ממבנים תאגידיים אחרים.

זיהוי התאמת SLP/(ScSp).

לפני שמתחילים במאמצי SLP/ScSp, חיוני להבחין מי ירוויח. הקמת לוקסמבורג SLP/SCSp דורשת לפחות שני שותפים, אחד משמש כשותף כללי ואחר כשותף מוגבל. למרבה הפלא, אפילו ישויות משפטיות יכולות ליטול על עצמו תפקידי שותפות, מה שמציע גמישות בבניית שותפויות. ה-SCSp עצמו חסר אישיות משפטית, ומיישר את זהותו עם זו של שותפיו.

תנאים מוקדמים להקמת ScSp

משקיעים פוטנציאליים חייבים להשיג הרשאות הכרחיות לפני יצירת SLP או SCSp של לוקסמבורג . שותפים כלליים זקוקים להרשאה לפעילות מסחרית, בניגוד לשותפים מוגבלים.

שיקולי עלות

הקמת ScSp כרוכה בהוצאות כגון פרסום במרשם המסחר והחברות. סיוע נוטריוני אינו חובה.

ניווט במבנה

גיבוש ScSp מתחיל בניסוח שטר התאגדות או הסכם שותפות, שניתן לבצע באופן פרטי ללא מעורבות נוטריונית.

מרכיבי מפתח בהתאגדות

הסכם השותפות חייב לפרט את שם החברה, המטרה ותרומת השותפים, שהוגשו ל-RCS לרישום.

הבנת מבנה הון

ההון ב- ScSp מיוצג על ידי מניות בעלות, ללא דרישת מינימום. תרומות, בצורות שונות, מפורטות בהסכם השותפות.

חלוקת דיבידנד ובעלות

הדיבידנדים מחולקים בהתאם להסכם השותפות, ויש לרשום מניות בעלות, כאשר הליכי ההעברה מתוארים בהסכם השותפות.

מבנה ארגוני: ניהול

מרכז קבלת ההחלטות סביב האסיפה הכללית של השותפים, כאשר המנהלים מפקחים על התפעול היומיומי. מנהלים, שיכולים להיות שותפים כלליים, מייצגים את החברה בעניינים משפטיים.

אחריות

שותפים כלליים נושאים באחריות ביחד ולחוד, בעוד שותפים מוגבלים נהנים מאחריות מוגבלת. מנהלים אחראים רק לפעולות במסגרת המנדטים שלהם.

ציות ודיווח

נדרשת ניהול רישום עם פרטי שותפות, בעוד שביקורות פנימיות אינן חובה. פרסומים משפטיים מנסחים את קיומה של החברה.

חשבונאות ומיסוי

ScSp חייבת לנהל רישומים חשבונאיים אך אינה מחויבת להגיש דוחות כספיים שנתיים. המיסוי משתנה, כאשר ה-ScSp עצמו אינו מחויב במס.

מינוף ה- ScSp להשקעות

ה- ScSp מציג אפשרות משכנעת למבנה השקעות בשל הגמישות, האחריות המוגבלת והשקיפות שלו. עמידה בדרישות הרגולטוריות והבנת השלכות המס היא חיונית להצלחה.

לסיכום, השותפות המוגבלת המיוחדת של לוקסמבורג מציעה דרך מבטיחה לנווט בנוף הפיננסי המורכב. הבנת המורכבות שלו חיונית למיצוי הפוטנציאל שלה בהשקעות פרטיות. לקבלת הדרכה על הקמת ScSp שלך, התייעץ עם מומחה Damalion עוד היום .