Zaznacz stronę

Izrael to państwo położone na wschodnim brzegu Morza Śródziemnego. Została uznana za jeden z szybko rozwijających się krajów świata. Wynika to z innowacyjnych metod i nowoczesnych standardów, które są przestrzegane.

Izraelskie ustawodawstwo korporacyjne przyjmuje za czynnik system common law. Umożliwia ona szybką rejestrację spółek przy stosunkowo niewielkiej liczbie formalności. Jednocześnie firma może być zaangażowana w każdą formę działań prawnych. Ze względu na te czynniki, inwestor chciałby założyć firmę w Izraelu.

Korzyści z rejestracji spółki w Izraelu

 • Nowoczesne udogodnienia – Izrael oferuje światowej klasy infrastrukturę i różne formy udogodnień dla firm do prowadzenia działalności.
 • Centra technologiczne – Większość firm zakłada oddziały w Izraelu ze względu na zróżnicowaną technologię.
 • Łatwość prowadzenia interesów z Iz raelem – Do prowadzenia działalności w Izraelu można zakładać różne rodzaje firm.
 • Utalentowana siła robocza – Izrael ma utalentowaną i produktywną siłę roboczą, która oferuje korporacjom szansę na zatrudnienie wykształconych i wykwalifikowanych pracowników, którzy odgrywają ważną rolę w długoterminowym sukcesie firmy.

Struktury biznesowe dla tworzenia spółek w Izraelu

 • Oddział – Oddział to jednostka, która powstaje w ramach jednostki macierzystej. Dla oddziału nie ma zróżnicowanej osobowości prawnej, ponieważ jest on przedłużeniem spółki macierzystej, a odpowiedzialność akcjonariuszy i dyrektorów tej spółki jest ograniczona w określonym zakresie.
 • Przedstawicielstwo – Przedstawicielstwo byłoby uruchomione w ramach zagranicznej spółki dominującej. Przedstawicielstwo może prowadzić jedynie działania obejmujące badanie rynku i bycie łącznikiem spółki matki.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Ten typ organizacji ma status ograniczonej odpowiedzialności. Dyrektorzy i udziałowcy spółki mają ograniczoną odpowiedzialność. Roczna zgodność musi być złożona przez tego typu podmiot, a dyrektor generalny firmy byłby zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – członkowie tej formy podmiotu są znani jako partnerzy, a partnerzy mają ograniczoną odpowiedzialność. Zyski i straty tej formy podmiotu muszą być dzielone przez wspólników. Partnerzy musieliby też płacić podatki od osób fizycznych.

Podstawowe wymagania dotyczące tworzenia spółek w Izraelu

 • Nie ma minimalnego kapitału proponowanego do utworzenia jakiegokolwiek typu podmiotu w Izraelu.
 • Wymagany jest co najmniej dyrektor i udziałowiec.
 • Akcjonariusz i dyrektor nie muszą być mieszkańcami Izraela.
 • Dokumenty założycielskie mogą być zarejestrowane w języku angielskim, ale karta firmy musi być w języku hebrajskim.
 • Nazwa firmy powinna być wybrana w języku hebrajskim, jednak można również zarejestrować tłumaczenie na język angielski. Tytuł nie może zawierać takich słów jak: królewski, rządowy, spółdzielczy, gminny, izba handlowa, stowarzyszenie i inne.
 • Nazwa firmy LLC w Izraelu powinna zasadniczo zawierać skrót, LTD.
 • Procedura rejestracji wymaga poświadczenia przez pełnomocnika podpisu osoby rejestrującej.

Jeśli firma ma właścicieli lub dyrektorów nierezydentów, jej rejestracja początkowo odbywa się w imieniu lokalnych incorporatorów, a dopiero potem przeprowadza się wszystkie istotne zmiany.

Dokumenty wymagane do rejestracji firmy w Izraelu

Aby legalnie zarejestrować firmę w Izraelu, należy złożyć następujące dokumenty:

 • Lista dyrektorów firmy wraz z ich numerami paszportów.
 • Formularz pełnomocnictwa nadający przedstawicielowi Izraela odpowiedzialność za oficjalne reprezentowanie firmy.
 • Nazwisko, adres i krajowa identyfikacja przedstawiciela Izraela, który został upoważniony do otrzymywania zawiadomień prawnych w imieniu przedsiębiorstwa.
 • Artykuł Stowarzyszenia i jego hebrajskie tłumaczenie poświadczone przez notariusza.
 • Dane dotyczące akcjonariuszy spółki.
 • Szczegóły dotyczące nazwy firmy i adresu prowadzenia działalności.

Procedura rejestracji spółki w Izraelu

 1. Nazwa firmy – Po pierwsze należy zdecydować o nazwie firmy. Nazwa firmy musi być unikalna i charakterystyczna. Musi być w lokalnym języku, hebrajskim, a dodatkowo przetłumaczony na język angielski.
 2. Spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych – Od firmy oczekuje się podania adresu fizycznego w celu przeprowadzenia procesu inkorporacji. Aby utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Izraelu, wnioskodawca musi wyznaczyć co najmniej jednego udziałowca i jednego dyrektora.
 3. Wypełnienie wniosku i złożenie dokumentów – Kolejny krok obejmuje wypełnienie wniosku i złożenie dokumentów. Nazwiska dyrektorów i udziałowców muszą być obecne wraz z ich podpisami, aby zarejestrować firmę. Jeśli dyrektorzy i udziałowcy nie są rezydentami Izraela, to należy dostarczyć kopię ich paszportów. Dokumenty wraz z formularzem wniosku składa się online w celu utworzenia spółki w Izraelu. Po jej przeprowadzeniu organ dokona weryfikacji wniosku wraz z dokumentami.
 4. Certificate of Incorporation – Po zatwierdzeniu wniosku przez odpowiedni urząd, otrzymasz certyfikat założycielski dla spółki. Wraz z certyfikatem założycielskim otrzymalibyście Państwo również pieczątkę weryfikacyjną.

Zgodności po rejestracji dla firmy w Izraelu

Po utworzeniu firmy, nie byłoby ciągłe zgodności do naśladowania. Takie zgodności muszą być przeprowadzone zgodnie z wymogiem organu:

 • Podatek od osób prawnych musi być płacony od dochodów osiąganych przez firmę.
 • Doroczne Walne Zgromadzenie musiałoby odbywać się co roku. Postanowienia tych zgromadzeń byłyby uwzględnione w umowie spółki.
 • Należy złożyć roczne zeznania podatkowe.
 • Wszystkie firmy obecne w Izraelu muszą złożyć rejestracje biznesowe zgodnie z wymaganiami gminy konkretnej miejscowości.
 • Raporty roczne muszą być składane w izraelskim rejestrze spółek.
 • Jeśli w firmie zachodzą jakieś zmiany, to samo musi być na bieżąco składane do ROC.
 • Sekretarz korporacyjny jest wymagany dla zagranicznej firmy, która posiada przedstawicielstwo i oddział.

Izrael jest małym krajem, ale oferuje ogromne możliwości w dziedzinach związanych z rozwojem technologii i badań. Jeśli chcesz skorzystać z możliwości i włączyć swoją firmę do Izraela, skontaktuj się z ekspertem Damalion teraz, aby rozpocząć.