Bir Sayfa Seçin

İsrail, Akdeniz’in doğu kıyısında yer alan bir devlettir. Dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden biri olarak kabul edilmiştir. Bunun nedeni, izlenen yenilikçi yöntemler ve modern standartlardır.

İsrail şirket mevzuatı, ortak hukuk sistemini bir faktör olarak ele almaktadır. Nispeten az sayıda formalite ile şirketlerin hızlı kaydını mümkün kılar. Aynı zamanda, şirket her türlü yasal işlemle meşgul olabilir. Bu faktörler nedeniyle, bir yatırımcı İsrail’de bir şirket kurmak isteyecektir.

İsrail’de Şirket Kaydının Faydaları

 • Modern Tesisler – İsrail, şirketlerin faaliyet göstermesi için dünya standartlarında altyapı ve çeşitli tesisler sunmaktadır.
 • Teknoloji Merkezleri- Çoğu şirket, sahip olduğu teknoloji çeşitliliği nedeniyle İsrail ‘de şube açmaktadır.
 • İsrail ile İş Yapma Kolaylığı – İsrail‘de iş yapmak için farklı türde şirketler kurulabilir.
 • Yetenekli işgücü – İsrail, şirketlere şirketin uzun vadeli başarısında önemli rol oynayan eğitimli ve yetenekli çalışanları atama şansı sunan yetenekli ve üretken bir işgücüne sahiptir.

İsrail’de Şirket Kurulumu için İş Yapıları

 • Şube Ofisi – Şube ofisi, ana şirkete bağlı olarak kurulan bir tüzel kişiliktir. Ana şirketin bir uzantısı olduğu ve bu şirketin hissedarlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu belirli bir ölçüde sınırlandırıldığı için şube için farklı bir tüzel kişilik yoktur.
 • Temsilcilik Ofisi – Yabancı ana şirket altında bir temsilcilik ofisi açılacaktır. Temsilcilik ofisi yalnızca pazar araştırması ve ana şirketin irtibat kişisi olmayı içeren faaliyetler yürütebilir.
 • Limited Şirket – Bu tür bir kuruluş sınırlı sorumluluk statüsüne sahiptir. Şirketin yöneticileri ve hissedarları sınırlı sorumluluğa sahiptir. Bu tür bir kuruluş tarafından yıllık uygunluk başvurusu yapılmalıdır ve şirketin genel müdürünün işletmenin faaliyetlerini yürütmesi gerekecektir.
 • Sınırlı Sorumluluk Ortaklığı – Bu tüzel kişilik biçiminin üyeleri ortak olarak bilinir ve ortakların sınırlı sorumluluğu vardır. Bu tür bir kuruluşun kar ve zararları ortaklar tarafından paylaşılmalıdır. Ortakların ayrıca kişisel vergilerini de ödemeleri gerekecektir.

İsrail’de Şirket Kurulumu için birincil gereksinimler

 • İsrail‘de herhangi bir tüzel kişilik oluşturmak için önerilen asgari sermaye yoktur.
 • En azından bir yönetici ve bir hissedar gereklidir.
 • Hissedar ve yöneticinin İsrail’de ikamet ediyor olması gerekmez.
 • Kuruluş belgelerinin İngilizce olarak tescil edilmesine izin verilmektedir ancak şirket tüzüğünün İbranice olması gerekmektedir.
 • Şirket Adı İbranice olarak seçilmelidir, ancak İngilizce çevirisi de kaydedilebilir. Başlık, kraliyet, hükümet, kooperatif, belediye, ticaret odası, dernek topluluğu ve diğerleri gibi kelimeler içermemelidir.
 • İsrail’deki LLC’nin Şirket Adı esasen LTD kısaltmasını içermelidir.
 • Kayıt prosedürü, kayıt yaptıran kişinin imzasının bir avukat tarafından onaylanmasını gerektirir.

Şirketin yerleşik olmayan sahipleri veya yöneticileri varsa, tescili başlangıçta yerel kurucular adına yapılır ve ancak bundan sonra tüm gerekli değişiklikler gerçekleştirilir.

İsrail’de Şirket Kaydı için gerekli belgeler

İsrail’de bir şirketi yasal olarak kaydettirmek için aşağıdaki belgelerin sunulması gerekir:

 • Pasaport numaraları da dahil olmak üzere şirket yöneticilerinin listesi.
 • İsrailli bir temsilciye şirketi resmi olarak temsil etme sorumluluğunu veren vekaletname formu.
 • Şirket adına yasal bildirimleri almaya yetkili olan İsrailli temsilcinin adı, adresi ve ulusal kimliği.
 • Ana Sözleşme ve noter onaylı İbranice tercümesi.
 • Şirket hissedarlarına ilişkin veriler.
 • Şirketin adı ve iş adresi hakkında ayrıntılar.

İsrail’de Şirket Tescili Prosedürü

 1. Şirketin Adı – Öncelikle şirketin adına karar verilmelidir. Şirketin adı benzersiz ve ayırt edici olmalıdır. Yerel dilde, İbranice olmalı ve ayrıca İngilizceye çevrilmelidir.
 2. Uygunluk kriterlerinin yerine getirilmesi – Şirketin kuruluş süreci için fiziksel bir adres sağlaması beklenmektedir. İsrail’de özel bir limited şirket kurmak için, başvuru sahibinin en az bir hissedar ve bir yönetici ataması gerekir.
 3. Başvurunun yapılması ve belgelerin sunulması – Bir sonraki adım başvurunun yapılmasını ve belgelerin sunulmasını içerir. Şirketi tescil ettirmek için yöneticilerin ve hissedarların isimleri imzalarıyla birlikte hazır bulunmalıdır. Yöneticiler ve hissedarlar İsrail’de ikamet etmiyorsa, pasaportlarının bir kopyası sağlanmalıdır. İsrail’de şirket kuruluşu için başvuru formu ile birlikte belgeler çevrimiçi olarak sunulacaktır. Bu yapıldıktan sonra, yetkili makam başvuruyu belgelerle birlikte doğrulayacaktır.
 4. Kuruluş Sertifikası – İlgili makam başvurunuzu onayladıktan sonra, şirket için bir kuruluş sertifikası alacaksınız. Kuruluş belgesi ile birlikte bir doğrulama damgası da alacaksınız.

İsrail’de Bir Şirket için Kayıt Sonrası Uyumluluklar

Şirket kurulduktan sonra, takip edilmesi gereken sürekli uygunluklar olacaktır. Bu tür uyumluluklar, yetkili makamın gerekliliklerine göre gerçekleştirilmelidir:

 • Kurumlar vergisi, şirket tarafından elde edilen gelir üzerinden ödenmelidir.
 • Yıllık Genel Kurul toplantısının her yıl yapılması gerekecektir. Bu toplantıların hükümleri şirket ana sözleşmesinde dikkate alınacaktır.
 • Yıllık vergi beyannameleri verilmelidir.
 • İsrail’de bulunan tüm şirketler, belirli bir bölgenin belediyesinin gerektirdiği şekilde iş kayıtları yapmalıdır.
 • Yıllık raporların İsrail Şirketler Sicil Memurluğuna sunulması gerekmektedir.
 • Şirkette herhangi bir değişiklik olması halinde, bunun sürekli olarak ROC’ye bildirilmesi gerekmektedir.
 • Temsilcilik ofisi ve şubesi olan yabancı bir şirket için kurumsal sekreter gereklidir.

İsrail küçük bir ülke olmasına rağmen teknoloji geliştirme ve araştırma alanlarında muazzam fırsatlar sunmaktadır. Fırsatlardan yararlanmak ve şirketinizi İsrail’de kurmak istiyorsanız, başlamak için şimdi Damalion uzmanınızla iletişime geçin.