Izraelski system podatkowy dotyczący nieruchomości w 2022 r. - Damalion - Independent consulting firm.
Zaznacz stronę

Z dniem 1 stycznia 2014 r. Izraelski Urząd Podatkowy wprowadził nowy podatek od wartości gruntów, a do stycznia 2022 r. wejdzie w życie nowy podatek od nabycia. Późniejszy wzrost podatku od zakupu wymaga obecnie od właścicieli wielu domów w Izraelu oraz od inwestorów zagranicznych podatku od zysków kapitałowych z inwestycji w nieruchomości mieszkalne.

Podatek od nabycia nieruchomości w Izraelu

 • Nabywcy, zarówno miejscowi Izraelczycy, jak i inwestorzy zagraniczni, są zobowiązani do zapłacenia podatku od nabycia nieruchomości. Istnieją jednak różnice w wysokości stawek w zależności od obywatelstwa i innych czynników.
 • Główne kategorie opodatkowania nieruchomości to: izraelski właściciel nieruchomości z jednym miejscem zamieszkania, właściciel nieruchomości z jednym miejscem zamieszkania niebędący obywatelem Izraela, właściciel nieruchomości z wieloma miejscami zamieszkania w Izraelu oraz właściciel nieruchomości będący nierezydentem izraelskim.
 • W Izraelu termin “pojedynczy właściciel nieruchomości” odnosi się do osób posiadających mniej niż 33% początkowej nieruchomości w Izraelu lub poza nim.
 • Mianem właściciela domu wielorodzinnego określa się osoby, które posiadają więcej niż 33% udziałów w nieruchomości.
 • Stawka podatku od zakupu w Izraelu jest progresywna i może wynosić od 3,5% do 10%. Dokładna stawka zależy od czynników, w tym charakteru nieruchomości, gruntu, mieszkania lub innej nieruchomości izraelskiej.

Szacowany przedział podatkowy od nabycia

Izraelski właściciel domu jednorodzinnego

 • Nieruchomości o wartości od 0 do 1 805 545 NIS podlegają opodatkowaniu podatkiem od zakupu w wysokości 0%.
 • Nieruchomości o wartości od 1 805 545 do 2 141 605 NIS podlegają podatkowi od zakupu w wysokości 3,5%.
 • Nieruchomości o wartości od 2 141 605 do 5 526 070 NIS podlegają 5% podatkowi od zakupu.
 • Nieruchomości o wartości od 5 526 070 do 18 416 900 NIS podlegają 8% podatkowi od zakupu.
 • Wartość nieruchomości powyżej 18 416 900 NIS podlega 10% podatkowi od zakupu.

Izraelski właściciel domu wielorodzinnego i mieszkaniec spoza Izraela

 • Wartość nieruchomości od 0 do 5 525 070 podlega opodatkowaniu podatkiem od zakupu w wysokości 8%.
 • Wartość nieruchomości powyżej 5 525 070 podlega opodatkowaniu w wysokości 10% wartości zakupu.

Osoby spoza Izraela podejmujące aliję

 • Wartość nieruchomości od 0 do 1,902945 podlega opodatkowaniu podatkiem od zakupu w wysokości 0,5%.
 • Wartość nieruchomości powyżej 1 902 945 podlega 5% podatkowi od zakupu.

Reforma podatku od amortyzacji gruntów w Izraelu w latach 2022-2023

 • Sprzedający są zobowiązani do zapłacenia podatku od wzrostu wartości gruntów, odnoszącego się do zysków kapitałowych z tytułu posiadania nieruchomości mieszkalnych.
 • Przed 1 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 49b ust. 1, każdy, niezależnie od obywatelstwa, może zostać zwolniony z podatku od zysków kapitałowych z tytułu sprzedaży nieruchomości mieszkalnej, zgodnie z przepisami obowiązującymi co cztery lata. Ma to zastosowanie niezależnie od liczby właścicieli nieruchomości mieszkalnych i czasu trwania własności.
 • Zgodnie z art. 49b ust. 2 zezwala on wszystkim właścicielom pojedynczych nieruchomości mieszkalnych na zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych co osiemnaście miesięcy, pod warunkiem że właściciel nie posiadał lub nie odziedziczył więcej niż jednego mieszkania na cztery lata przed jego faktyczną sprzedażą.

Izraelska ustawa układowa

Ustawa o układach przeforsowała reformy podatkowe w ramach poprawki 76 Ustawy o podatku od nieruchomości, która wyeliminowała sekcje 49b(1) i zmodyfikowała 49b(2), co miało znaczący wpływ na właścicieli luksusowych nieruchomości mieszkalnych. Ustawa ta obowiązywała od 1 stycznia 2014 r. do 2022 r.

Sekcja 49b ust. 2

 • Zwolnienie z podatku od wzrostu wartości gruntu dotyczy pierwszej kwoty 4 495,00 NIS ceny sprzedaży nieruchomości.
 • Obywatele spoza Izraela nie są uprawnieni do korzystania ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych.
 • Właściciele pojedynczych nieruchomości lub obywatele spoza Izraela dokonujący aliji mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych co 18 miesięcy, niezależnie od wcześniejszych tytułów własności.
 • Aby kwalifikować się do zwolnienia, pojedynczy właściciel nieruchomości musi posiadać prawo własności do nieruchomości przez co najmniej 18 miesięcy.
 • Izraelski właściciel pojedynczej nieruchomości mieszkalnej może skorzystać ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych, jeśli posiada co najmniej 33% lub mniej udziałów w sprzedawanej nieruchomości.
 • Dziedziczenie nieruchomości nie będzie miało wpływu na roszczenia właścicieli pojedynczych nieruchomości mieszkalnych o zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych z tytułu posiadanej nieruchomości.

Sekcja 48b ust. 1

 • Od 1 stycznia 2014 r. obywatele Izraela mogą korzystać z dużej liniowej obniżki podatku.
 • Obywatele spoza Izraela nie mogą korzystać z ulg liniowych.
 • W okresie przejściowym podatek od wzrostu wartości gruntu można obliczyć dzieląc wartość zysku kapitałowego nieruchomości w momencie sprzedaży przez liczbę lat, w ciągu których nieruchomość była własnością. Można to zrobić, odejmując zysk kapitałowy sprzed 1 stycznia 2014 r. i opodatkowując tylko zysk kapitałowy od 1 stycznia 2014 r. do daty sprzedaży.
 • Wszelkie zyski kapitałowe uzyskane przed 1 stycznia 2014 r. będą zwolnione z podatku, co będzie korzystne dla właściciela, który chce jak najszybciej dokonać sprzedaży.

W zależności od Państwa potrzeb w zakresie nieruchomości, usługi doradcze Damalion wykorzystują wiedzę i doświadczenie naszej globalnej sieci usług owej składającej się z ekspertów ds. transakcji, specjalistów ds. nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych i ekspertów prawnych, aby zapewnić Państwu kompleksową i najwyższej klasy obsługę na każdym kroku. Specjalizujemy się w pracy z inwestorami zagranicznymi, którzy wymagają dogłębnej i zaktualizowanej wiedzy na temat obowiązujących przepisów dotyczących nieruchomości i systemów podatkowych, aby proces ten przebiegał bezproblemowo i bez obaw. Możesz polegać na naszych konsultantach Damalion, którzy udzielą Ci praktycznych i ukierunkowanych porad w zakresie podatku od nieruchomości z dodatkową warstwą uwagi i troski. Naszym celem jest pomoc w znalezieniu najlepszych możliwych rozwiązań w zakresie podatku od nieruchomości dla Twojej firmy w Izraelu i innych jurysdykcjach. Od zakładania firm, planowania podatkowego, wsparcia i doradztwa podatkowego do przeglądu spraw związanych z uzgadnianiem podatków – możemy Ci pomóc. Skontaktuj się z ekspertem Damalion już dziś, aby dowiedzieć się więcej.

Informacje te nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady podatkowej lub prawnej. Proponujemy, abyś omówił w konkretnej sytuacji z wykwalifikowanym doradcą podatkowym lub prawnym.