Belastingregeling voor onroerend goed in Israël voor 2022 - Damalion - Independent consulting firm.

Per 1 januari 2014 is door de Israëlische belastingdienst een nieuwe belasting op grondwaarde in werking gesteld. Door de daaropvolgende verhoging van de belasting op de aankoop moeten nu meerdere huiseigenaren in Israël, alsook buitenlandse investeerders vermogenswinstbelasting op investeringen in woningen betalen.

Overnamebelasting in Israël

 • De koper, of het nu een plaatselijke Israëliër of een buitenlandse investeerder is, is verplicht om verwervingsbelasting te betalen. Er is echter een verschil in tariefbetalingen op basis van staatsburgerschap en andere factoren.
 • De belangrijkste categorieën voor de belasting op onroerend goed zijn: Israëlische eigenaar van eengezinswoningen, niet-Israëlische eigenaar van eengezinswoningen die Aliya heeft gemaakt, Israëlische eigenaar van meerderegezinswoningen en een Israëlische eigenaar van eengezinswoning die geen ingezetene is.
 • In Israël wordt onder “eigenaar van één eigendom” verstaan, iemand die minder dan 33% van een eerste eigendom in of buiten Israël bezit.
 • Een meervoudige huiseigenaar verwijst naar personen die meer dan 33% van een eigendom bezitten.
 • Het tarief van de aankoopbelasting in Israël is progressief en kan tussen 3,5% en 10% liggen. Het precieze tarief zal afhangen van factoren, waaronder de aard van het onroerend goed, de grond, het appartement, of enig ander onroerend goed in Israël.

Geraamde Aanschaf Belastingschijf

Israëlische alleenstaande huiseigenaar

 • Onroerend goed met een waarde van NIS 0 tot 1.805.545 wordt belast met 0% aankoopbelasting.
 • Onroerend goed met een waarde van NIS 1.805.545 tot 2.141.605 is onderworpen aan 3,5% aankoopbelasting.
 • Onroerend goed met een waarde van NIS 2.141.605 tot 5.526.070 is onderworpen aan 5% aankoopbelasting.
 • Onroerend goed met een waarde van NIS 5.526.070 tot 18.416.900 is onderworpen aan 8% aankoopbelasting.
 • Onroerend goed met een waarde van meer dan NIS 18.416.900 is onderworpen aan 10% aankoopbelasting.

Meervoudig Israëlische huiseigenaar en niet-Israëlische ingezetene

 • Onroerend goed met een waarde van 0 tot 5.525.070 is onderworpen aan 8% aankoopbelasting.
 • Onroerend goed met een waarde van meer dan 5.525.070 is onderworpen aan 10% aankoopbelasting.

Niet-Israëliër die Aliya maakt

 • De waarde van het onroerend goed van 0 tot 1.902945 is onderworpen aan 0,5% aankoopbelasting.
 • Onroerend goed met een waarde van meer dan 1.902.945 is onderworpen aan 5% aankoopbelasting.

Hervorming van de belasting op grondrendement in Israël voor 2022 tot 2023

 • Verkopers moeten belasting op de waardevermeerdering van grond betalen, die betrekking heeft op de vermogenswinst van woningbezit.
 • Vóór 1 januari 2014 kon iedereen, ongeacht zijn nationaliteit, op grond van artikel 49 ter, lid 1, om de vier jaar worden vrijgesteld van de vermogenswinstbelasting bij de verkoop van een woning. Dit is van toepassing ongeacht het aantal eigenaren van woningen of de duur van de eigendom.
 • Volgens artikel 49b, lid 2, kunnen alle eigenaren van een alleenstaande woning om de achttien maanden worden vrijgesteld van vermogenswinstbelasting, zolang de eigenaar vier jaar voor de feitelijke verkoop niet meer dan één appartement in eigendom had of geërfd heeft.

Wet Israëlische regelingen

De wet op de regelingen zette aan tot belastinghervormingen in het kader van wijziging 76 van de wet op de belasting van onroerende goederen, waarbij artikel 49 ter, lid 1, werd geschrapt en artikel 49 ter, lid 2, werd gewijzigd, wat een aanzienlijke impact had op eigenaars van luxe woningen. Deze wet was geldig van 1 januari 2014 tot en met 2022.

Sectie 49b(2)

 • Vrijstelling van grondaanwasbelasting geldt voor de eerste 4.495.00 NIS van de verkoopprijs van het onroerend goed.
 • Niet-Israëlische burgers komen niet in aanmerking voor vrijstelling van vermogenswinstbelasting.
 • Alleenstaande eigenaars van onroerend goed of niet-Israëlische burgers die Aliya doen, kunnen om de 18 maanden aanspraak maken op vrijstelling van vermogenswinstbelasting, ongeacht eerdere eigendommen.
 • Een eigenaar van een onroerend goed moet ten minste 18 maanden eigenaar zijn van een onroerend goed om voor vrijstelling in aanmerking te komen.
 • Een Israëlische eigenaar van één woning kan gebruik maken van de vrijstelling van vermogenswinstbelasting als hij ten minste voor 33% of minder eigenaar is van het onroerend goed dat wordt verkocht.
 • De vererving van onroerend goed zal geen invloed hebben op de aanspraak van eigenaars van woningen op vrijstelling van vermogenswinstbelasting op het onroerend goed dat zij bezitten.

Sectie 48b(1)

 • Vanaf 1 januari 2014 kunnen Israëlische burgers een aanzienlijke lineaire belastingvermindering krijgen.
 • Niet-Israëlische burgers komen niet in aanmerking voor lineaire verlagingen.
 • Binnen de overgangsperiode kan de grondaanwasbelasting worden berekend door de meerwaarde van een onroerend goed op het moment van verkoop te delen door het aantal jaren dat een onroerend goed in eigendom is geweest. Dit kan door de vermogenswinst van vóór 1 januari 2014 in mindering te brengen en alleen de vermogenswinst vanaf 1 januari 2014 tot de verkoopdatum te belasten.
 • Meerwaarden vóór 1 januari 2014 worden vrijgesteld, zodat de eigenaar er baat bij heeft om zo snel mogelijk te verkopen.

Afhankelijk van uw vastgoedbehoeften wordt bij de adviesdiensten van Damalion een beroep gedaan op de deskundigheid en ervaring van ons wereldwijde servicenetwerk dat bestaat uit transactie-experts, vastgoedprofessionals, taxateurs en juridische deskundigen om u bij elke stap uitgebreide en eersteklas service te bieden. Wij zijn gespecialiseerd in het werken met buitenlandse investeerders die een diepgaande en geactualiseerde kennis van de bestaande vastgoedregels en belastingregelingen nodig hebben voor een naadloos en zorgeloos proces. U kunt erop rekenen dat onze Damalion-adviseurs u praktisch en doelgericht onroerend goed belastingadvies geven met een extra laag van zorg en aandacht. Wij streven ernaar u te helpen bij het vinden van de best mogelijke oplossingen op het gebied van onroerendgoedbelasting voor uw onderneming in Israël en andere rechtsgebieden. Van het oprichten van een vennootschap, fiscale planning, ondersteuning en belastingadvies tot de herziening van fiscale afstemmingskwesties, wij kunnen helpen. Neem vandaag nog contact op met een Damalion expert voor meer informatie.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij stellen voor dat u bespreekt uw specifieke situatie met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.