Select Page

Peru je med najhitreje rastočimi gospodarstvi v Latinski Ameriki, vlagatelji in podjetniki pa se za ustanovitev podjetja v Peruju odločajo zaradi številnih prednosti, ki jih ta država ponuja.

Peru je ena od najbolj ugodnih držav v Latinski Ameriki za ustanovitev podjetja, saj ponuja veliko priložnosti. Država ima močno gospodarsko rast, prav tako ni omejitev glede tujih deležev, deviz in tujih naložb. Postopek ustanavljanja podjetij v Perujuje preprost, zaradi bogastva naravnih virov, ki jih ima Peru, in enostavnega vstopa tujih subjektov pa je Peru zaželena destinacija za tuje naložbe.

Poslovne strukture v Peruju

Glede na dejavnost, ki jo nameravajo vlagatelji opravljati, obstaja več vrst pravnih oseb, ki jih lahko vlagatelji uporabijo za ustanovitev podjetja v Peruju. Glavne pravne oblike družb v Peruju so naslednje;

Delniška družba (Sociedad Anónima/S.A)

To je najbolj znana vrsta pravne osebe v Peruju za poslovanje, saj jo je razmeroma enostavno odpreti. Potrebna sta najmanj dva perujska ali tuja delničarja, ki sta lahko fizični ali pravni osebi. Njegova odgovornost je omejena na znesek prispevka, ta vrsta družbe pa mora imeti upravni odbor in generalnega direktorja.

Zasebna zaprta družba (Sociedad Anónima Cerrada/ S.A.C)

Ta vrsta podjetja se lahko uvrsti med podjetja v tesni lasti, če nima več kot 20 delničarjev in njegove delnice ne kotirajo na borzi vrednostnih papirjev. Družba v tesni lasti ima posebne značilnosti, ki so značilne za družbo z omejeno odgovornostjo.

Družbe v javni lasti (Sociedades Anónimas Abiertas/S.A.A.)

Ta vrsta družbe je namenjena predvsem družbam z velikim številom delničarjev ali družbam, v katerih je več kot 35 % kapitala v lasti sto petinsedemdesetih ali več delničarjev, pri čemer niso vključeni delničarji, katerih osebni delež je manjši od 0,002 % osnovnega kapitala ali presega 5 % osnovnega kapitala.

Družba z omejeno odgovornostjo (Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada/S.R.L)

Pri tej vrsti družbe sta dovoljena najmanj dva in največ dvajset družbenikov. Ta vrsta družbe ne izdaja delnic, pogoji za njeno ustanovitev pa so enaki kot za druge družbe. Njen osnovni kapital je razdeljen na lastniške deleže in ne sme biti vključen v vrednostne papirje.

Podružnica (Sucursal)

To je še ena vrsta pravne osebe v Peruju. Sedež ima zunaj svojega pravnega naslova in opravlja enake dejavnosti kot sedež.

Ima pravno zastopstvo in je pri dejavnostih, ki jih je vzpostavila matična družba, vodstveno neodvisna. Podružnici dodeli kapital njena nadrejena družba.

Koraki za registracijo podjetja v Peruju

Pred registracijo podjetja v Peruju je treba izpolniti nekaj pravnih formalnosti, ki vključujejo naslednje:

 • Izberite ustrezno vrsto podjetja: izbira prave vrste podjetja je prvi korak pri registraciji podjetja v Peruju. Vrsta izbranega podjetja v Peruju mora bolje ustrezati poslovnim ciljem in nalogam.
 • Izbira imena za podjetje: ko izberete ime za podjetje, morate poiskati razpoložljivost imena v registru pravnih oseb in ga rezervirati za ime podjetja. Ta korak ni obvezen, vendar je priporočljiv, saj omogoča lažjo registracijo podjetja v nacionalnem javnem registru.
 • Priprava ustanovitvenega akta: ustanovitveni akt podjetja mora podpisati perujski odvetnik, vsebovati pa mora naslednje informacije:
 • Identifikacija delničarjev
 • Vrsta podjetja
 • Opis vodstvenih položajev
 • Cilj podjetja
 • pravilniki in
 • Odobreni kapital.

Upoštevajte, da morate za registracijo podjetja v Peruju določiti tudi naslov registriranega sedeža in zakonitega zastopnika podjetja. Za imenovanje zakonitega zastopnika potrebujete pooblastilo, ki ga mora podpisati in legalizirati perujsko ministrstvo za zunanje zadeve.

 • Registracija podjetja pri SUNARP: naslednji obvezni korak je postopek registracije javne listine pri organu za registracijo, Nacionalnem uradu za javne registre (SUNARP). Ko je podjetje registrirano v SUNARP, uradno obstaja.
 • Pridobitev identifikacijske številke davčnega zavezanca: nato morate nacionalnemu davčnemu uradu SUNAT predložiti potrebne obrazce in zahteve za pridobitev davčne identifikacijske številke. Vse prijavne obrazce za SUNAT mora izpolniti zakoniti zastopnik podjetja.
 • Formalizacija poslovnih knjig: naslednji korak pri ustanavljanju podjetja v Peruju je legalizacija zakonsko predpisanih poslovnih knjig in računovodskih evidenc.
 • Pridobite občinsko dovoljenje za opravljanje dejavnosti: občinsko dovoljenje za opravljanje dejavnosti je potrebno za poslovanje trgovskih, storitvenih, industrijskih in strokovnih obratov.
 • Občinsko dovoljenje za opravljanje dejavnosti je dovoljenje, ki ga ustrezna občina izda podjetjem za začetek opravljanja dejavnosti. To se zahteva na občini okrožja, kjer bo podjetje fizično delovalo. Temu sledi varnostni pregled, ki ga opravi nacionalni inštitut za civilno obrambo (INDECI).
 • Odprtje bančnega računa podjetja v Peruju: zadnji korak je izbira banke za odprtje bančnega računa podjetja. Malo raziskujte in izberite lokalno banko, ki ponuja najboljše cenovne strukture za mednarodne transakcije. Priporočljivo je, da se obrnete na strokovnjaka, ki je seznanjen s tem postopkom.

Želite registrirati podjetje v Peruju? – Zdaj se obrnite na strokovnjaka za Damalion.