Selecteer een pagina

Peru is een van de snelst groeiende economieën in Latijns-Amerika, en investeerders en ondernemers kiezen ervoor om een bedrijf te starten in Peru vanwege de verschillende voordelen die dit land biedt.

Peru is een van de meest gunstige landen in Latijns-Amerika om te overwegen een bedrijf te beginnen, omdat de mogelijkheden die het biedt talrijk zijn. Het land heeft een sterke economische groei, er zijn ook geen beperkingen als het gaat om buitenlands aandelenbezit, buitenlandse valuta en buitenlandse investeringen. Het vestigingsproces van Peruis eenvoudig, en de welvaart van de natuurlijke hulpbronnen die Peru bezit, gecombineerd met het gemak van toegang voor buitenlandse entiteiten maken Peru een aantrekkelijke bestemming voor buitenlandse investeringen.

Bedrijfsstructuren in Peru

Afhankelijk van de activiteit die de investeerders van plan zijn te ondernemen, zijn er verschillende soorten rechtspersonen die investeerders kunnen gebruiken om bedrijven in Peru op te richten. De belangrijkste rechtsvormen van bedrijven in Peru zijn de volgende;

Naamloze vennootschap (Sociedad Anónima/S.A)

Dit is de meest bekende vorm van rechtspersoon in Peru voor bedrijven, omdat het relatief gemakkelijk te openen is. Een minimum van twee Peruaanse of buitenlandse aandeelhouders is vereist; dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Haar aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de inbreng en dit type vennootschap moet een raad van bestuur en een algemeen directeur hebben.

Besloten vennootschap (Sociedad Anónima Cerrada/S.A.C)

Dit type entiteit kan als “closely held” worden aangemerkt indien zij niet meer dan 20 aandeelhouders heeft en haar aandelen niet aan de beurs zijn genoteerd. De naamloze vennootschap heeft specifieke kenmerken van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Openbare bedrijven (Sociedades Anónimas Abiertas/S.A.A.)

Dit type vennootschap is vooral bedoeld voor ondernemingen met een groot aantal aandeelhouders of waarin meer dan 35% van het kapitaal toebehoort aan honderdvijfenzeventig of meer aandeelhouders, met uitzondering van de aandeelhouders wier persoonlijke participatie minder dan 0,002% van het kapitaal bedraagt of meer dan 5% van het kapitaal.

Naamloze vennootschap (Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada/S.R.L)

Bij dit type vennootschap zijn minimaal twee en maximaal twintig vennoten toegestaan. Dit type vennootschap geeft geen aandelen uit en de vereisten voor de oprichting ervan zijn dezelfde als die voor andere vennootschappen. Haar kapitaal is verdeeld in eigendomsbelangen en mag niet in effecten worden belichaamd.

Tak (Sucursal)

Dit is een ander type rechtspersoon in Peru. Het is gevestigd buiten zijn wettelijk adres en realiseert dezelfde activiteiten als zijn hoofdkantoor.

Zij heeft een wettelijke vertegenwoordiging en geniet beheersmatige onafhankelijkheid in de door de moedermaatschappij opgezette activiteiten. Aan een filiaal wordt door de moedermaatschappij kapitaal toegekend.

Stappen om een bedrijf te registreren in Peru

Er zijn een aantal wettelijke formaliteiten die moeten worden erkend voordat een bedrijf in Peru kan worden geregistreerd, waaronder de volgende:

 • Selecteer het juiste bedrijfstype: het kiezen van het juiste bedrijfstype is de eerste stap bij het registreren van een bedrijf in Peru. Het in Peru gekozen type bedrijf moet beter aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen en -doelen.
 • Selecteer een naam voor de onderneming: zodra u een naam voor de onderneming hebt gekozen, moet u zoeken naar de beschikbaarheid van de naam in het Register van rechtspersonen en deze reserveren als naam van de onderneming. Dit is geen verplichte stap, maar het wordt aanbevolen omdat het de registratie van het bedrijf in het nationale openbare register vergemakkelijkt.
 • Opstellen van de statuten: de statuten van de vennootschap moeten worden ondertekend door een Peruaanse advocaat en moeten de volgende informatie bevatten:
 • Identificatie van aandeelhouders
 • Type bedrijf
 • Beschrijving van leidinggevende functies
 • Bedrijfsdoelstelling
 • Statuten, en
 • Toegestaan kapitaal.

Om een bedrijf in Peru te registreren, moet u ook een vestigingsadres en een wettelijke vertegenwoordiger voor het bedrijf aanwijzen. Om een wettelijke vertegenwoordiger aan te stellen, heeft u een volmacht (POA) nodig, die moet worden ondertekend en gelegaliseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Peru.

 • Het bedrijf registreren bij SUNARP: de volgende verplichte stap is de registratie van de openbare akte bij de registratieautoriteit, de nationale superintendentie van openbare registers (SUNARP). Zodra het bedrijf in SUNARP is geregistreerd, bestaat het officieel.
 • Verkrijgen van een belastingnummer: vervolgens moet u de nodige formulieren en vereisten indienen bij de SUNAT, de nationale belastingdienst, om het belastingidentificatienummer te verkrijgen. Alle registratieformulieren voor SUNAT moeten worden ingevuld door de wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf.
 • Formaliseren van de bedrijfsboeken: de volgende stap bij het oprichten van een bedrijf in Peru is het legaliseren van de statutaire boeken en boekhouding.
 • Verkrijgen van een gemeentelijke exploitatievergunning: de gemeentelijke exploitatievergunning is vereist voor commerciële, dienstverlenende, industriële en professionele dienstverlenende bedrijven.
 • De gemeentelijke exploitatievergunning is de vergunning die door de desbetreffende gemeente aan bedrijven wordt verleend om hun activiteiten te beginnen. Dit wordt aangevraagd in de gemeente van het district waar het bedrijf fysiek actief zal zijn. Daarna volgt een veiligheidsinspectie door het Nationaal Instituut voor Civiele Verdediging (INDECI).
 • Een bedrijfsbankrekening openen in Peru: de laatste stap is het kiezen van een bank om de bankrekening van het bedrijf te openen. Doe wat onderzoek om een lokale bank te kiezen die de beste prijsstructuren biedt voor internationale transacties. Het is raadzaam om contact op te nemen met een professional die kennis heeft van dit proces.

Wilt u uw bedrijf registreren in Peru? – Laten we nu contact opnemen met uw Damalion expert.