Välj en sida

Goldman Sachs uppges undersöka intresset för en ny finansieringsrunda för Stripe, en plattform för betalningshantering. Detta är ett steg före Stripes planerade börsintroduktion senare i år. Investeringsbanken vänder sig till sina rika kunder för att bedöma deras intresse för att delta i finansieringsrundan, som kan värdera Stripe till över 100 miljarder dollar.

Stripes globala expansion

Stripe grundades 2010 av de irländska bröderna John och Patrick Collison och har blivit en av världens ledande plattformar för betalningshantering. Deras programvara gör det möjligt för företag att ta emot betalningar online och personligen och har använts av miljontals företag världen över. Under de senaste åren har Stripe utökat sin närvaro och tagit sig in på nya marknader i Europa, Asien och Latinamerika. Företaget har också ingått partnerskap med stora aktörer inom betalningsbranschen som Visa och Mastercard för att utöka sin kapacitet.

Goldmans roll i finansieringsrundan

Goldman Sachs uppges leda finansieringsrundan för Stripe. Investeringsbankens medverkan förväntas öka trovärdigheten och attraktionskraften hos investeringsmöjligheterna för potentiella investerare. Goldman Sachs är ett välrenommerat finansinstitut med stark närvaro i Europa och USA.

Investerarnas aptit i USA

Den nya finansieringsrundan för Stripe kommer vid en tidpunkt då investerarnas intresse för teknikföretag är stort i USA. Under de senaste månaderna har flera högprofilerade teknikföretag, däribland Airbnb och DoorDash, gått till börsen. Dessa börsintroduktioner har ökat investerarnas intresse för andra teknikföretag med stor tillväxtpotential, som Stripe.

Investerarnas aptit i Europa

Finansieringsrundan för Stripe kan också locka till sig intresse från förmögna investerare i Europa. Stripes irländska rötter och växande närvaro i regionen gör att företaget passar naturligt för europeiska investerare som vill stödja inhemska teknikföretag. Goldman Sachs medverkan i finansieringsrundan kan dessutom öka trovärdigheten och attraktionskraften hos investeringsmöjligheten för europeiska investerare.

Konsekvenser för teknikbranschen

Finansieringsomgångens framgång kan fungera som en klockan för investerarnas inställning till teknikföretag i allmänhet. Stripe är en ledande aktör inom betalningsbranschen, och dess framgång kan vara en förebild för andra företag som söker finansiering eller en börsnotering. Det starka intresset för finansieringsrundan visar också på en fortsatt aptit för investeringar i teknikindustrin.

Goldman Sachs undersökning av investerarnas intresse för en ny finansieringsrunda för Stripe visar på det växande intresset för teknikföretag bland förmögna investerare. Stripes globala räckvidd, växande produktutbud och kommande börsnotering gör företaget till en attraktiv investeringsmöjlighet för investerare i både USA och Europa. Finansieringsomgångens framgång kommer troligen att få konsekvenser utanför Stripe självt och fungera som en barometer för investerarnas inställning till teknikbranschen som helhet.

Damalions experter hjälper internationella finansiella tjänsteföretag att öka sin verksamhet tack vare privata kapitalinvesterare och investerare i tillväxtfasen. Kontakta dina Damalion-experter nu.