Oldal kiválasztása

Luxemburg a befektetési alapok egyik fő európai központjaként ismert. Jól ismert kedvező üzleti környezetéről és vonzó adórendszeréről, amely a befektetési lehetőségek széles skáláját kínálja.

A Luxemburgban használt egyik népszerű befektetési struktúra a SOPARFI, ami a “Société de Participations Financières” rövidítése. A SOPARFI-t elsősorban arra tervezték, hogy olyan szakosodott szervezetként működjön, amely a Luxemburgon belüli holding- és finanszírozási tevékenységek megkönnyítésére összpontosít.

A luxemburgi SOPARFI

A SOPARFI-t a befektetések kezelésében rejlő rugalmassága és adózási hatékonysága miatt Luxemburgban gyakran használják befektetési eszközként. Sokoldalú keretet biztosít a befektetések kezeléséhez és különböző finanszírozási tevékenységek végzéséhez, és különböző típusú alapok létrehozására használható, beleértve az ABA-kat, az ABA-kat, a lakossági alapokat, a fedezeti alapokat és az ingatlanbefektetési alapokat.

A kereskedelmi társaságokról szóló, 1915. augusztus 10-i luxemburgi törvény alapján jött létre, és különböző jogi formákat ölthet, beleértve a részvénytársaságokat (SA) és a zártkörűen működő részvénytársaságokat (SARL).

Holdingtársaságként működik, részvényeket és osztalékot birtokol más vállalkozásokban, és különböző finanszírozási tevékenységeket folytathat, például hiteleket nyújt, kötvényeket bocsát ki, és pénzügyi támogatást nyújt kapcsolt vagy harmadik félként működő vállalkozásoknak. Az eszközök széles skálájába fektethet be, többek között értékpapírokba, ingatlanokba, szellemi tulajdonba és pénzügyi eszközökbe. Ezenfelül lehetővé teszi, hogy bármilyen típusú befektető, akár intézményi, akár egyéni befektető részt vegyen benne.

A SOPARFI általában nem tartozik a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) felügyelete alá, és általában nem igényel külön engedélyt, kivéve, ha tőzsdei részesedésekkel rendelkezik vagy kereskedelmi tevékenységet folytat.

Alternatív befektetési alapnak (ABA ) minősülhet, ha megfelel bizonyos előírásoknak, és ezért az ABAK-törvény hatálya alá tartozik, beleértve az ABAK-kezelő (alternatív befektetési alapkezelő) kijelölésének kötelezettségét.

Adózási szempontból az önkormányzati iparűzési adó és a társasági adó hatálya alá tartozik. Az anya- és leányvállalati irányelv rendelkezései szerint azonban bizonyos adókedvezményeket élvez a minősített leányvállalatból származó osztalékok, felszámolási bevételek és tőkenyereségek tekintetében.

A SOPARFI ideális eszközként szolgál különböző finanszírozási tevékenységekhez. Lehetővé teszi a finanszírozás megszerzését vagy nyújtását, a beruházásokhoz szükséges tőkebevonást, a kötvények vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátását, a luxemburgi tőzsdére való bevezetést, a szellemi tulajdonba való befektetést, valamint más intézményi befektetőkkel vagy családi irodákkal való közös befektetést. Ezek a lehetőségek sokoldalú eszközzé teszik a tőkemozgósítás és a befektetési stratégiák számára.

Közkereseti társaság (SA) bejegyzése a luxemburgi SOPARFI létrehozásához

Amikor egy luxemburgi SOPARFI létrehozását tervezi, különböző jogi formák közül választhat a tőkéjétől, az irányítási ellenőrzéstől és a részvények átruházhatóságától függően, ezek közé tartozik a részvénytársaság (société anonyme – S.A.), az S.à r.l. (zártkörűen működő részvénytársaság), a közkereseti társaság (S.C.A.), a Scop (szövetkezet) vagy a részvénytársaságként szervezett szövetkezet (CoopSA).

E lehetőségek közül különösen népszerű a részvénytársaság (S.A.). Korlátozott felelősségi védelmet nyújt a részvényesek számára, és a következő jellemzőket kínálja:

 • Részvénytársaság (SA): Ezt a jogi struktúrát jellemzően a nagyobb, több részvényessel és kifinomult irányítási struktúrával rendelkező vállalkozások részesítik előnyben. A bejegyzéshez szükséges követelmények teljesítéséhez legalább 30 000 eurós alaptőkére van szükség, és korlátlan számú részvényessel rendelkezhet. A részvények szabadon átruházhatók, és különböző jogokkal rendelkező részvényosztályok bocsáthatók ki. A társaságnak továbbá kötelező igazgatótanáccsal rendelkeznie, és kötelező könyvvizsgálót kineveznie.

Közkereseti társaság (SA) bejegyzése a luxemburgi SOPARFI létrehozásához: a szükséges lépések

A SOPARFI-t jogi személy vagy természetes személy is bejegyezheti Luxemburgban, és lehet luxemburgi vagy más országbeli illetőségű.

A luxemburgi SOPARFI indításában érdekelt befektetőknek be kell jegyeztetniük a kiválasztott jogi személyt (S.A.) az adott struktúrára vonatkozó rendelkezések szerint.

Bár a SOPARFI luxemburgi bejegyzésére vonatkozó követelmények a társaság egyedi körülményeitől és tervezett tevékenységeitől függően változhatnak, általában a következő folyamatot foglalják magukban:

 1. Jogi forma: válassza ki a SOPARFI megfelelő jogi formáját, amely ebben az esetben egy részvénytársaság (Société Anonyme – SA).
 2. Alapszabály: készítse el az alapszabályt, amely meghatározza a SOPARFI célját, alaptőkéjét, szerkezetét és egyéb kulcsfontosságú részleteket. A cikkeknek meg kell felelniük a luxemburgi jogi követelményeknek.
 3. Minimális alaptőke: győződjön meg arról, hogy megfelel a kötelező minimális alaptőke-követelménynek. Jelenleg a részvénytársaságok minimális alaptőkéje 30 000 euró.
 4. Bejegyzett székhely: a hivatalos levelezés fogadására kijelölt luxemburgi székhely.
 5. Vezetőség és igazgatók: nevezzen ki szakképzett igazgatókat, és határozza meg szerepüket és felelősségi körüket a vállalaton belül.
 6. Banki követelmények: a SOPARFI számára bankszámlát kell nyitni Luxemburgban.
 7. Közjegyzői közreműködés: a választott jogi formától függően egy luxemburgi közjegyzőt is be kell vonni a nyilvántartásba vételi folyamatba. A közjegyzőre szükség lehet bizonyos dokumentumok közjegyzői hitelesítésére és az alapítási eljárások felügyeletére.
 8. Bejegyzés a luxemburgi kereskedelmi és cégnyilvántartásba (RCS): a szükséges dokumentumokat, beleértve az alapszabályt is, be kell nyújtani az RCS-hez bejegyzés céljából.
 9. Megfelelési kötelezettségek: teljesítse a folyamatos megfelelési kötelezettségeket, amelyek magukban foglalják az olyan feladatok teljesítését, mint az éves pénzügyi kimutatások elkészítése és benyújtása, pontos számviteli nyilvántartások vezetése, adóbevallások benyújtása és egyéb vonatkozó szabályozási követelmények betartása.

A cvállalat konkrét tevékenységeitől függően további engedélyekre vagy a szabályozó hatóságoktól, például a luxemburgi pénzügyi szabályozó hatóságtól származó engedélyekre is szükség lehet.

A SOPARFI vállalat létrehozásának előnyei

A SOPARFI olyan befektetési eszköz, amely elsősorban luxemburgi és külföldi vállalatokban való részesedésszerzéssel foglalkozik. Az egyik ilyen rendszer létrehozásának fő előnyei a következők:

 • Kedvező adóegyezmények: luxemburgi adóalanyként a SOPARFI kihasználhatja a Luxemburg által létrehozott adóegyezmények és az adózással kapcsolatos uniós irányelvek kiterjedt hálózatát, ami potenciális előnyöket biztosít a kedvező adóügyi elbánás tekintetében.
 • Befektetési rugalmasság: nem korlátozzák a befektetések típusát, és nem kötik a kockázatmegosztási követelmények. Szabadságot biztosít különböző eszközök, többek között részesedések, ingatlanok, szellemi tulajdon (IP) és egyéb eszközök birtoklására.
 • Adómentesség: a részesedésmentesség bizonyos feltételei mellett a SOPARFI által tartott részesedésekből származó osztalék és tőkenyereség mentesül a luxemburgi jövedelemadó alól. Ennek eredményeképpen a SOPARFI által hazatelepített nyereséget stratégiailag úgy lehet strukturálni, hogy optimalizálja az adóhatékonyságot.
 • A szellemi tulajdonra vonatkozó adórendszer előnyei: a SOPARFI a szellemi tulajdonra vonatkozó támogatható eszközök birtokában jelentős előnyöket élvezhet a luxemburgi szellemi tulajdonra vonatkozó adórendszer alapján. Ez magában foglalja az ezen eszközökhöz kapcsolódó jogdíjak 80%-os mentesítésének lehetőségét.

Összefoglalva, vonzó lehetőségként szolgál azon befektetők számára, akik optimalizálni szeretnék befektetési stratégiájukat és kihasználni a luxemburgi piacon rendelkezésre álló lehetőségeket.

A SOPARFI adórendszere

Bár a törvény szerint minden adókötelezettség alá tartozik, bizonyos mentességek és adókulcsok alkalmazandók:

 • Regisztrációs adó: a SOPARFI létrehozása és az alapító okirat módosításai regisztrációs adókötelesek.
 • Társasági jövedelemadó és önkormányzati iparűzési adó: társasági adó és önkormányzati iparűzési adó fizetésére kötelezett, ami 24,94%-os kombinált jövedelemadó-kulcsot eredményez.
 • Nettó vagyonadó (NWT): szintén NWT-köteles, amely évente a nettó eszközérték 0,5%-át teszi ki. Ha azonban egy vállalat nettó vagyona meghaladja az 500 millió eurót, akkor a nettó vagyonadó (NWT) keretében 0,05%-os kedvezményes adókulcsot alkalmazhat.
 • Adóegyezményes előnyök: adóköteles társaságként a SOPARFI kihasználhatja Luxemburg széles körű adóegyezményes hálózatát. Emellett kihasználhatja az adózással kapcsolatos uniós irányelvek– többek között az anya- és leányvállalati irányelv, valamint a kamat- és jogdíjakról szóló irányelv – nyújtotta előnyöket.

Ha alapot szeretne létrehozni Luxemburgban, és SOPARFI-t szeretne használni, forduljon most a Damalion szakértőjéhez, és hagyja, hogy segítsünk.