Select Page

Aİ-nin Baş Törəmə Direktivi ilk növbədə Aİ Üzv Dövlətlərində yaradılmış törəmə və ana şirkətlər üçün ikiqat vergitutmanı aradan qaldırmağı hədəfləyir.

 • İri səhmdarlar üçün gəlirin ikiqat vergiyə cəlb edilməsindən çəkinin
 • Bir qayda olaraq, böyük səhmlər dividendlərin bölüşdürülməsi zamanı kapitaldan gəlir vergisi ilə qiymətləndirilir. Bundan əlavə, onlar adətən dividendlərin alınması zamanı korporativ gəlir vergisi və biznes vergisi ilə qiymətləndirilir.
 • Bir qayda olaraq həm korporativ gəlir vergisinə, həm də xalis dəyər vergisinə cəlb edilən iri səhmdarların köçürülməsi nəticəsində kapital mənfəətinə ikiqat vergitutmadan çəkinin .
 • Əvvəlcə xalis dəyər vergisinə cəlb olunan səhmlərin ikiqat vergiyə cəlb edilməsindən çəkinin.

Baş şirkət və törəmə müəssisə arasındakı əməliyyatlar, həmçinin Aİ-nin Törəmə Müəssisəsinin Əsas Direktivinə uyğun olaraq vergidən azad oluna bilər.

AB Ana-Törəmə Rejiminə Kimlər Daxildir?

Həm əsas, həm də törəmə şirkətlər üçün Aİ Ana-Törəmə Rejimindən faydalanmaq üçün aşağıdakı meyarlara cavab vermələri tələb olunur.

 • Kapital şirkəti öz ölkəsində korporativ gəlir vergisi və ya oxşar korporasiya vergisi ilə qiymətləndirilir
 • Səhmlərin faizi baxımından müəyyən tələblərə cavab vermək tələb olunur
 • Özəl şirkətlər
 • İctimai məhdud şirkətlər
 • Avropa şirkətləri
 • Avropa kooperativ qurumları

Azad edilmiş Səhmlərdən Gəlir

LIR-in 166-cı maddəsinə əsasən, Səhmdarlardan əldə edilən gəlirlər yalnız əsas şirkət törəmə müəssisənin nizamnamə kapitalının ən azı 10%-nə sahib olması və ya alış qiymətinin ən azı 1,2 Avro olması nəzərə alınmaqla, minimum 12 ay müddətində saxlamaq öhdəliyi götürdükdə azad ediləcək. milyon.

Köçürmələrdən İstifadədən Kapital Qazancı

Səhmlərin köçürülməsindən əldə edilən kapital gəliri yalnız o halda azad edilə bilər ki, baş şirkət törəmə müəssisənin nizamnamə kapitalının ən azı 10%-nə malik olsun və ya saxlamağı öhdəsinə götürübsə və ya alış qiyməti 6 milyon avro dəyərindədirsə.

Holdinqlərdən gələn gəlirlərin vergiyə cəlb edilməsi

 • Dividendlərin bölüşdürülməsi azadlığı

Aİ-nin Törəmə Təşkilat Direktivinin 147-ci maddəsinə əsasən, törəmə müəssisələr əsas şirkətə dividendlərin bölüşdürülməsi məqsədi ilə kapitaldan gəlirdən vergi tutulması üçün müraciət edə bilməzlər.

Distribyutor şirkət gəlir kapitalı üzrə tutulan vergi bəyannaməsini təqdim etdikdən sonra kapitaldan gəlir üçün azad edilmiş verginin ümumi məbləğini göstərmiş hesab olunur. Forma 900 olaraq da bilinən forma, kapitaldan gəlir əldə edildiyi tarixdən etibarən səkkiz gün ərzində Lüksemburq Daxili Gəlirlərinə təqdim edilməlidir.

 • Dividendlərin qəbulu

LIR-in 166-cı maddəsinə əsasən, törəmə müəssisə tərəfindən əsas şirkətə ödənilən mühüm səhmlərdən əldə edilən gəlir biznes vergisi və korporativ gəlir vergisindən azad ediləcək.

Əlavə olaraq, gəlirlə bağlı bütün xərclər, məsələn, faizlər, idarəetmə xərcləri, ayırmalar və amortizasiyalar ümumilikdə çıxılmayacaq.

Benefisiar LIR-nin 166-cı maddəsinə (forma 506A) uyğun olaraq holdinqlə bağlı mənfəət və zərər hesablarından alınmış dividendlər və xərclər haqqında bütün məlumatları daxil etməli, həmçinin aşağıdakı hallarda öz korporativ mənfəət vergisi bəyannaməsini (forma 500) göstərməlidir:

 • Əhəmiyyətli iştirakdan azad edilən gəlir
 • Kollektiv kommersiya müəssisələrində mənfəətin payı və ayırmalar və bələdiyyə biznes vergisi kimi tam vergiyə cəlb olunan korporasiya altında ən azı 10% holdinqdən əldə edilən mənfəət payları.

Köçürmələrdən əldə olunan kapitalın vergiyə cəlb edilməsi

Aİ-nin Törəmə-Törəmə Əsas Direktivi çərçivəsində, törəmə müəssisənin kapitalında əsas şirkətin sahib olduğu səhmlərin köçürülməsindən əldə edilən hər hansı kapital gəliri korporativ gəlir vergisindən azad ediləcək.

Amortizasiya, faiz və idarəetmə xərcləri üçün ayırmalar halında olduğu kimi, azad edilmiş gəlirlə bağlı bütün xərclər ümumilikdə çıxılmayacaq.

Köçürmələrdən İstifadə Vergiyə Dair Kapital Qazancı

Köçürmə nəticəsində əldə edilən kapital mənfəəti aşağıdakı şərtlər daxilində səhmlərin köçürülməsi zamanı vergiyə cəlb edilə bilər:

 • Holdinq şirkəti öz holdinqi ilə bağlı xərcləri çıxmışdır. Bu ssenaridə kapital mənfəəti ayırmaların ümumi məbləği əsasında tam vergiyə cəlb olunacaq.
 • Bir holdinq şirkətin kapital qazancının yenidən investisiyası yolu ilə əldə edildiyi halda. Yenidən investisiya edilmiş kapital gəliri əvvəllər köçürülmüş və vergidən azad edilmiş məbləğə qədər vergiyə cəlb olunacaq.

Bunun üçün benefisiar LIR-in 66-cı maddəsini doldurmalı və vergi bəyannaməsi və digər müvafiq sənədlərlə birlikdə təqdim etməlidir.

Törəmə müəssisənizin Aİ Əsas Törəmə Direktivinə uyğun olub-olmaması ilə maraqlanırsınızsa, vergi ilə bağlı narahatlıqlarınızda kömək etmək üçün Damalion ekspertlərindən ibarət etibarlı komandamıza etibar edə bilərsiniz. Məsləhətçi firma olaraq, biz həmçinin Lüksemburqda Soparfi və ya investisiya fondu kimi bir şirkəti birləşdirərkən düzgün hüquqi formanı müəyyənləşdirməkdə sizə rəhbərlik edəcəyik. Əsas-Törəmə Direktivi haqqında ətraflı öyrənmək üçün bu gün Damalion eksperti ilə əlaqə saxlayın .

Bu məlumatların xüsusi fərdiləşdirilmiş vergi və ya hüquqi məsləhətləri əvəz etməsi nəzərdə tutulmayıb. Xüsusi vəziyyətinizi ixtisaslı bir vergi və ya hüquq məsləhətçisi ilə müzakirə etməyi təklif edirik.