Välj en sida

Costa Rica är känt för att vara ett företagsvänligt land för utländska investerare och turister och är ett av de mest idealiska länderna för investerare och entreprenörer som vill starta företag i Latinamerika.

Politisk stabilitet, hög utbildningsnivå och de skattemässiga incitament som erbjuds i frihandelszonerna är de viktigaste incitamenten som lockar internationella investerare och entreprenörer till Costa Rica.

Många flexibla affärsmetoder, skattefördelar och god integritet är ytterligare skäl till varför investerare och entreprenörer väljer att starta företag i Costa Rica.

Välj rätt typ av företag i Costa Rica

Det första steget när du startar ett företag i Costa Rica är att välja rätt företagsstruktur för företaget. Costa Rica har olika företagsstrukturer som skiljer sig åt när det gäller komplexitet, antal inblandade personer och ansvarsskydd. Det finns några olika typer, men här är de vanligaste.

  1. Sociedad Anonima (anonymt bolag/S.A.): Denna företagsstruktur liknar ett bolag i USA. För att bilda ett S.A. i Costa Rica krävs flera personer, bland annat minst två aktieägare, tre styrelseledamöter och en resident agent.
  2. Sociedad de Responsabilidad Limitada (Society of Limited Responsibility/S.R.L.): Denna företagsstruktur liknar ett limited liability company i USA. Costa Rica är mycket enklare eftersom det bara krävs två personer som aktieägare, ingen styrelse och vanligtvis ingen resident agent.

Företagare kan också välja att bilda en filial i Costa Rica.

Bestäm dig för ett juridiskt namn

I Costa Rica måste ett juridiskt namn tilldelas det nya företaget och företagsnamnet måste vara unikt och godkännas av registret innan företaget bildas. Företagets namn kan vara på engelska, förutsatt att det åtföljs av en motsvarande spansk översättning. Du kan kontrollera det föreslagna företagsnamnet i det nationella registret (Registro de Personas Jurídicas) för att kontrollera om namnet finns och (om det finns) registrera det.

Välj ett registrerat kontor / en juridisk adress

Alla företag i Costa Rica måste ha ett registrerat kontor i Costa Rica. Detta är en plats där alla officiella företagsdokument och korrespondenter kan delges.

Förbereda och underteckna alla nödvändiga dokument.

Bland de dokument som krävs finns bolagsordningen.

Bolagsordningen ger tillstånd att bilda företaget i Costa Rica. Detta dokument är nödvändigt vid bildandet av ett företag eftersom det kommer att fungera som företagets ryggrad och bestämma hur det ska drivas.

Detta dokument kräver juridisk rådgivning och underskrift av en advokat i Costa Rica för att säkerställa att det täcker alla obligatoriska aspekter. Bolagsordningen måste också undertecknas av alla aktieägare, och underskrifterna måste vara notariellt bestyrkta.

Costa Rica har en plattform som gör det möjligt för företag att lämna in sina bolagsordningar online. Det kallas “Crear Empresa” och syftet är att minska den tid det tar att granska och godkänna dokumentationen.

Öppna ett bankkonto och sätt in aktiekapitalet på ett bankkonto i Costa Rica.

Som ett krav för företagsregistrering i Costa Rica måste den sökande öppna ett bankkonto och sätta in 25 % av startkapitalet i banken.

De sökande måste också betala registreringsavgifter, stämpelavgifter och andra tillämpliga kostnader från detta bankkonto.

I Costa Rica erbjuder varje bank olika typer av konton med många fördelar beroende på företagets avtal och mål. Det rekommenderas att den valda banken erbjuder bra prisstrukturer för multinationella transaktioner.

Registrera företaget som skattebetalare

För detta steg måste alla dokument lämnas in till Costa Ricas finansministerium för att få ett nummer för identifiering av skattebetalare eller Número de Identificación del Contribuyente (TIN).

Registrera dig som arbetsgivare hos Costa Ricas socialförsäkringsbyrå.

Företaget måste också vara registrerat som arbetsgivare hos Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS, socialförsäkringsinstitutionen). Efter att ha skickat in de nödvändiga dokumenten utfärdar CCSS en registreringsblankett som gör det möjligt för företaget att inleda sin verksamhet.

Skaffa de nödvändiga affärslicenserna

Beroende på vilken typ av verksamhet företaget bedriver kan det vara nödvändigt att ansöka om en rad olika licenser och tillstånd.

Det är enkelt att bilda ett företag i Costa Rica. Ägaren behöver inte vara närvarande i landet så länge han/hon har en fullmakt och ett bolagiseringsombud.

Är du intresserad av företagsregistrering i Costa Rica? – Låt oss gå vidare och kontakta din Damalion-expert nu.