Vælg en side

Costa Rica er kendt som et erhvervsvenligt land for udenlandske investorer og turister og er et af de mest ideelle lande for investorer og iværksættere, der ønsker at starte virksomhed i Latinamerika.

Politisk stabilitet, et højt uddannelsesniveau og de skattemæssige incitamenter, der tilbydes i frihandelszonerne, er de vigtigste incitamenter, der tiltrækker internationale investorer og iværksættere til Costa Rica.

Mange fleksible forretningsmetoder, skattefordele og et godt privatliv er også flere grunde til, at investorer og iværksættere vælger at starte en virksomhed i Costa Rica.

Vælg den rigtige type virksomhedsselskab i Costa Rica

Det første skridt i opstarten af en virksomhed i Costa Rica er at vælge den rigtige virksomhedsstruktur til virksomheden. Costa Rica har forskellige virksomhedsstrukturer, der varierer med hensyn til kompleksitet, antal involverede personer og ansvarsbeskyttelse. Der findes et par forskellige typer, men her er de mest almindelige.

  1. Sociedad Anonima (anonymt selskab/S.A.): Denne virksomhedsstruktur svarer til et selskab i USA. For at oprette et S.A. i Costa Rica kræves der flere personer, herunder mindst to aktionærer, tre bestyrelsesmedlemmer og en residerende agent.
  2. Sociedad de Responsabilidad Limitada (Society of Limited Responsibility/S.R.L.): Denne virksomhedsstruktur svarer til et selskab med begrænset ansvar i USA. Costa Rica er meget enklere, da der kun kræves to personer som aktionærer, og der kræves heller ingen bestyrelse og normalt ingen resident agent.

Iværksættere kan også vælge at oprette en filial i Costa Rica.

Beslut dig for et juridisk navn

I Costa Rica skal der tildeles et juridisk navn til det nye selskab, og selskabsnavnet skal være unikt og godkendt af registreringsmyndighederne, før det nye selskab kan stiftes. Virksomhedens navn kan være på engelsk, forudsat at navnet ledsages af den tilsvarende spanske oversættelse. Du kan tjekke det foreslåede firmanavn i det nationale register (Registro de Personas Jurídicas) for at kontrollere, om navnet er tilgængeligt, og (hvis det er tilgængeligt) registrere det.

Vælg et registreret kontor / en juridisk adresse

Alle virksomheder i Costa Rica skal have et registreret kontor i Costa Rica. Dette er et sted, hvor alle officielle dokumenter og korrespondenter fra virksomheden kan forkyndes.

Udarbejde og underskrive alle nødvendige dokumenter

Blandt de krævede dokumenter er vedtægterne.

Vedtægterne giver tilladelse til at oprette selskabet i Costa Rica. Dette dokument er nødvendigt i forbindelse med oprettelse af en virksomhed, da det vil fungere som virksomhedens rygrad og diktere den måde, den drives på.

Dette dokument kræver juridisk rådgivning og underskrift af en advokat i Costa Rica for at sikre, at det dækker alle obligatoriske aspekter. Vedtægterne skal også underskrives af alle aktionærerne, og underskrifterne skal være notarielt bekræftet.

Costa Rica har en platform, der gør det muligt for virksomheder at indsende deres vedtægter online. Den hedder “Crear Empresa” og har til formål at reducere den tid, det tager at gennemgå og godkende dokumentationen.

Åbn en bankkonto og indbetal aktiekapital på en bankkonto i Costa Rica

Som et krav for at kunne registrere et selskab i Costa Rica skal ansøgerne åbne en bankkonto og deponere 25 % af startkapitalen i banken.

Ansøgerne skal også betale registreringsgebyrer, stempelafgifter og andre relevante omkostninger fra denne bankkonto.

I Costa Rica tilbyder hver bank forskellige typer konti med mange fordele, afhængigt af virksomhedens aftale og mål. Det anbefales, at den valgte bank tilbyder gode prisstrukturer for multinationale transaktioner.

Registrer virksomheden som skatteyder

I forbindelse med dette trin skal alle dokumenter indsendes til Costa Ricas finansministerium for at få et skatteyderidentifikationsnummer eller Número de Identificación del Contribuyente (TIN).

Registrer dig som arbejdsgiver hos Costa Ricas socialsikringsmyndigheder

Virksomheden skal også være registreret som arbejdsgiver hos Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS, socialsikringsinstitutionen). Når de nødvendige dokumenter er indsendt, udsteder CCSS en registreringsformular, som giver virksomheden mulighed for at starte sin virksomhed.

Få de nødvendige virksomhedslicenser

Afhængigt af hvilken type virksomhed virksomheden er involveret i, kan det være nødvendigt for virksomheden at ansøge om en række forskellige licenser og tilladelser.

Det er nemt at oprette en virksomhed i Costa Rica. Det kræver ikke, at ejeren skal være til stede i landet, så længe han/hun har en fuldmagt og en inkorporeringsagent.

Er du interesseret i virksomhedsregistrering i Costa Rica? – Lad os gå videre og kontakte din Damalion-ekspert nu.