Välj en sida

Det lilla landet El Salvador har haft en stabil utveckling i över ett decennium och har fått många investeringar från regeringen och utländska entreprenörer, vilket i sin tur fortsätter att driva på landets tillväxt.

Det finns flera anledningar till att investerare föredrar El Salvador som investeringsdestination, men de viktigaste är den enkla inkorporeringsprocessen, El Salvadors frizoner där utländska investerare har friheten att starta tillverkningsföretag med fri inkomstskatt och moms, och avsaknaden av restriktioner för utrikeshandel.

El Salvadors regering förstår dessutom att det är viktigt att locka till sig utländska direktinvesteringar för att förbättra ekonomin, så El Salvador har inga lagar eller metoder som diskriminerar utländska investerare, och utländska medborgare och privata företag kan fritt etablera företag i El Salvador.

Registrering av företag i El Salvador

El Salvador är ett attraktivt handelsområde som erbjuder värdefulla möjligheter för internationella investerare och entreprenörer.

Är du intresserad av att registrera ditt företag i El Salvador? Nedan beskrivs de olika processerna.

Att välja en utmärkt företagsstruktur

Att välja rätt typ av företag i El Salvador är det första och viktigaste steget för att öppna ett företag i El Salvador. De vanligaste typerna av handelsbolag som företagare kan starta ett företag i El Salvador är följande:

 • Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.): I ett El Salvador SRL kan bolagets delägare också vara bolagets lagliga företrädare. De har också ett begränsat ansvar för företagets kapital eller sociala delaktighet. Den viktigaste skillnaden i denna företagsstruktur är att kapitalinvesteringarna inte är beroende av aktier, utan snarare av väletablerade medlemsintressen.
 • Företag (Sociedad Anónima eller S.A.): Detta är den vanligaste företagsformen i El Salvador. Aktieägare är vanliga i denna struktur, och företagets kapital är baserat på aktier. En styrelse eller en oberoende ledning ansvarar för den juridiska representationen av denna företagsform.

Välj företagsnamn och kontrollera tillgänglighet

Nästa steg är att fastställa företagets namn. Namnet måste vara annorlunda och får inte redan användas av någon enhet i landet. Sökningen av namn kan göras på Mercantile Registry:s online-plattform Mi Empresa.

Skaffa ett skatteregistreringsnummer (NIT) för varje aktieägare.

Innan du registrerar ett företag i El Salvador måste alla aktieägare eller delägare i företaget ha ett skatteregistreringsnummer eller NIT (Número de Identificación Tributaria). Detta är viktigt eftersom det måste ingå i företagets stadgar.

Utarbeta företagets stadgar och betala registreringsavgiften.

Stadgarna är ett viktigt dokument som krävs för att bilda ett företag i El Salvador. Företagets stadgar måste skrivas och legaliseras av en notarie och innehålla följande information:

 • Aktieägares eller delägares ID-nummer och NIT.
 • Företagets namn
 • Information om aktiekapitalet
 • Företagets registrerade adress, och
 • Förvaltningsstruktur

För att kunna fortsätta med registreringsprocessen måste grundaren betala registreringsavgiften i banken eller på onlineplattformen Pagadito.

Lämna in registreringsdokumentet för att registrera företaget

När alla nödvändiga avgifter har betalats skickas registreringsdokumenten till Mercantile Registry-kontoren i El Salvador. När registreringen är klar får företaget dessa handlingar:

 • Vittnesmål om författningsskrivningar som skrivits in i handelsregistret
 • Constancia de Matrícula de Empresa Inscrita och
 • Konstancia de registro de Locales.

Alla dessa dokument är bevis på att företaget har registrerats och är nödvändiga för att företaget ska kunna fortsätta sin process efter registreringen.

Företagets process efter bildandet av ett bolag i El Salvador

 • Öppna ett bankkonto: Det första kravet efter registreringen av företaget är att öppna ett bankkonto i en salvadoransk bank.

Efter att företaget har bildats och öppnat ett bankkonto krävs andra nödvändiga förfaranden för att starta ett företag i El Salvador och för att företaget ska kunna börja bedriva sin verksamhet:

 • Inom 15 dagar efter registreringen i handelsregistret måste företaget registreras hos finansministeriet (Ministerio de Hacienda) för att få ett NIT (Número de Identificación Tributaria) och RNC (Número de Registro del Contribuyente).
 • Bolaget ska registrera sig i den kommun där bolaget har bildats.
 • Företaget måste registrera sig i det salvadoranska handelsregistret.

Slutligen är det också viktigt att fastställa företagets redovisningssystem, som måste godkännas av en auktoriserad revisor som är vederbörligen registrerad.

Om du vill registrera ditt företag i El Salvador kan du kontakta din Damalion-expert nu för att komma igång.